Wat houdt radicalisering in?

Radicalisering is een proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate bereid is de consequenties te aanvaarden van de strijd voor een samenleving die niet strookt met onze democratische rechtsorde. Dit kan ertoe leiden dat die persoon of groep daar ook naar gaat handelen en zelfs bereid is geweld te gebruiken om die opvattingen te realiseren.

Radicalisering kan optreden in een samenleving waarin verschillen tussen groepen burgers uitgroeien tot tegenstellingen: polarisatie. Tegenstellingen tussen groepen in de samenleving leiden dan tot spanningen en steeds meer segregatie langs sociale, etnische of religieuze lijnen.

Van radicalisering naar extremisme en terrorisme

Radicalisering kan uitlopen in extremisme. De persoon is dan bereid geweld te gebruiken om daarmee de samenleving ingrijpend te veranderen. En in terrorisme: het dreigen met of plegen van ernstig geweld om de maatschappij te ontwrichten of veranderingen teweeg te brengen.

Verschillende vormen

Er bestaan verschillende vormen van radicalisering en extremisme. De meest voorkomende stromingen zijn: links- en rechtsextremisme, milieu-extremisme en moslimextremisme (jihadisten). Echter is dit geen volledig beeld, er kunnen altijd nieuwe vormen van extremisme ontstaan.

Meer informatie

  • Platform JEP: Platform dat professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken, ondersteunt bij vragen rond radicalisering en polarisatie.
  • NCTV: Informatie over extremisme en het Actieprogramma Integrale aanpak van Jihadisme. 
  • School en Veiligheid: Informatie voor scholen.
Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

adviseur werk en inkomen jongvolwassenen