Rol professional bij radicalisering

Hoe kun je radicalisering voorkomen, signaleren en aanpakken?

Nederland heeft voor zover bekend geen grote aantallen geradicaliseerde jongeren. Radicalisering is wel een probleem met een grote maatschappelijke impact. Het versterkt tegenstellingen en tast de sociale cohesie aan. Het ontwricht de levens van de jongere die het overkomt, zijn naasten en directe omgeving. Reden genoeg om er wat tegen te doen.

Een essentieel element in alle preventie en elke aanpak is de uitvoerende professional. Met hun vakmanschap en ervaring kunnen professionals in bijvoorbeeld onderwijs en jongerenwerk of bij de politie het verschil maken.

Naima Azough geeft in haar rapport ‘Weerbare jongeren, weerbare professionals’ een helder en indringend beeld van de moeilijkheden en dilemma’s waarmee zij te maken krijgen bij het voorkomen van polarisatie en het bevorderen van sociale cohesie.

Het geeft ook weer welke ondersteuning zij nodig hebben om dit werk goed te blijven doen. Veel professionals ervaren professionele eenzaamheid. Het gevoel dat zij er alleen voor staan bij het omgaan met maatschappelijke spanningen en jongeren die wellicht radicaliseren. Zij hebben behoefte aan stevige ondersteuning, van hun directe collega’s, maar ook van de organisatie waarin zij werken.

Volgens Azough is een brede blik nodig: een integrale visie waaraan jongerenwerk, onderwijs, jeugdhulp en politie en justitie samenwerken.

Het voorkomen en aanpakken van radicalisering staat nog in de kinderschoenen.

De voorhanden instrumenten en interventies zijn  niet altijd specifiek genoeg.  Het ontbreekt aan aantoonbaar effectieve aanpakken. Wat in de praktijk gebeurt, is vaak nog niet onderzocht. Soms loopt er nog onderzoek. Toch is er genoeg bekend over factoren die radicalisering bevorderen om aan te geven wat je ertegen kunt doen. 

Lees ook

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

adviseur werk en inkomen jongvolwassenen