Preventie bij radicalisering

De randvoorwaarden voor ontstaan en ontwikkeling van radicalisering moeten geen kans krijgen. Preventie betekent bijvoorbeeld: de vatbaarheid van jongeren voor radicale boodschappen verminderen door hun weerbaarheid tegen die boodschappen te vergroten. En zorgen dat de factoren die de voedingsbodem voor radicalisering vormen geen kans krijgen.

De preventie van radicalisering wordt vaak vanuit het perspectief van veiligheid benaderd. Dit perspectief is echter te beperkt. Ook een sociale en een pedagogische benadering is nodig. Daarnaast moet de naaste omgeving van deze jongeren worden betrokken, in de eerste plaats moeten de ouders en andere familieleden.

Ondersteun bij opvoeding

Pedagoog Trees Pels (2014) heeft beschreven welke risico's en beschermende factoren spelen in de opvoeding van moslimjongeren. Ouders leren bijvoorbeeld, al dan niet bewust, hun kinderen andere groepen te wantrouwen. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk moslimouders te ondersteunen bij het opvoeden, het pedagogisch klimaat te versterken en de moskee te betrekken. Het project Weerbaar opvoeden is hier een voorbeeld van. Islamitische moeders worden getraind andere moeders te leren hoe ze met zaken als radicalisering kunnen omgaan in de opvoeding.

Vorm pedagogische coalities

Pedagoog Stijn Sieckelinck (2015) spreekt over het vormen van pedagogische coalities om radicalisering tegen te gaan. Zoeken naar zingeving en de eigen identiteit horen bij de adolescentie en kunnen jongeren op radicale gedachten brengen. Ouders, school, de moskee en het jongerenwerk moeten samen zorgen voor een omgeving waarin jongeren hun eigen weg kunnen vinden. En als ze dat willen een religieuze identiteit zonder dat ze radicaliseren.

Bied perspectief

Algemene preventie bestaat uit het voorkomen dat jongeren zich buitengesloten voelen. Hen perspectief bieden op een goed bestaan in een inclusieve samenleving. Dat is een taak voor beleidsmakers. Het is de kunst die te vertalen in concrete aanpakken waarmee de praktijk uit de voeten kan. De afgelopen jaren is veel ontwikkeld dat kan bijdragen aan deze algemene preventie.

Een goed voorbeeld is de interventie ‘De vreedzame school' die democratisch burgerschap, gemeenschapszin en sociale weerbaarheid tot doel heeft. Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) hebben 13 praktijkvoorbeelden beschreven van meer specifieke preventieve interventies. Deze interventies zijn meer direct gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering. In een vervolgproject zijn enkele van deze interventies verder ontwikkeld.

Lees meer over preventie in:

Lees ook

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

adviseur werk en inkomen jongvolwassenen