Hoe vaak komt radicalisering voor?

Radicalisering komt eerder voor in een gepolariseerde samenleving. De tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen zijn dan zo groot dat spanningen kunnen ontstaan en segregatie. Het aantal inwoners dat radicaliseert, hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de mate van polarisatie in Nederland.

Het is onmogelijk precies vast te stellen hoeveel personen op dit moment radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Radicalisering is een proces waarvan het begin en verloop moeilijk te bepalen is. Het aantal jongeren dat radicaliseert is niet bekend.

Cijfers over gewelddadig extremisme

Het eindstadium van radicalisering, gewelddadig extremisme, is soms wel duidelijk. Zo is bekend dat tot november 2017 ongeveer 285 Nederlandse jihadisten zijn afgereisd naar Syrië en Irak. Daarvan zijn er 50 teruggekeerd.

Leeftijd van uitreizigers

Het is onbekend wat de leeftijd van deze uitreizigers is. Een aantal van hen zit mogelijk in vluchtelingenkampen in de regio, vooral vrouwen met minderjarige kinderen. De Algemene Informatie en Veiligheidsdienst (AIVD) stelt dat er daarnaast vele honderden personen zijn die sympathiseren met Islamitische Staat (IS) en/of Al Qaida zonder dat ze willen of kunnen uitreizen.

Aantal leden extremistische groepen moeilijk te bepalen

Extremistische groepen zijn bereid buiten de wet te opereren. Dat gebeurt grotendeels heimelijk waardoor het moeilijk is een volledig beeld te krijgen van het aantal leden van deze groepen. Nog lastiger te bepalen is hoeveel personen individueel radicaliseert of al extremistisch is.

Organisaties monitoren dreiging

De AIVD houdt in de gaten of er extremistische individuen en groepen zijn en brengt daar rapporten over uit. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) analyseert viermaal per jaar hoe sterk de dreiging van terroristische acties is. De organisatie publiceert daarover het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Het dreigingsbeeld is in Nederland al meer dan een jaar substantieel.

Vormen van extremisme

De AIVD en de NCTV beschrijven de volgende vormen van extremisme:

Links-extremisme

Diverse linksgeoriënteerde actiegroepen en bewegingen hebben in meer of mindere mate radicale opvattingen en zijn bereid daar extreme acties aan te verbinden. Tot het linksextremisme rekent de AIVD de antifascistische beweging (de antifa’s), de antiglobalisten, asielrechtenextremisten en milieu-extremisten. Als verzamelnaam gebruikt de AIVD de term anarcho-extremisme, waaronder ook de dierenrechtenextremisten worden gerekend.

Rechts-extremisme

Rechtsextremisme in Nederland is anti-islam en anti-immigratie. De laatste jaren zijn ze ook steeds meer anti-overheid. In het DTN-rapport van november 2017 constateert de NCTV dat extreemrechtse groepen tot nu toe geen gewelddadige acties hebben ondernomen. Enkele groepen vertonen echter een zorgelijke ontwikkeling: 

Dierenrechtenextremisme

Sommige voorvechters van dierenrechten zijn bereid gewelddadige acties te ondernemen. Volgens de AIVD groeien deze groepen en zijn ze gefragmenteerd.

Jihadisme of moslimextremisme

Jihadisten gebruiken geweld om de in hun ogen enige juiste vorm van islam op te leggen. Deze groep kreeg in Nederland meer bekendheid sinds 2014 doordat ze naar Irak en Syrië reisden om zich aan te sluiten bij de zogenaamde Islamitische Staat. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze uitreizigers geen gestaalde jihadisten zijn. Maar eerder jonge mensen met problemen in Nederland die een naïef ideaalbeeld hebben van het leven in het IS-gebied (Weenink, 2015).

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

adviseur werk en inkomen jongvolwassenen