Themamiddag 'omdenken' bij CJG Noord-Veluwe

Op een andere manier nadenken over veelvoorkomende vraagstukken

In vijf gemeenten in de regio Noord-Veluwe werken drie organisaties nauw samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met als doel ouders en kinderen zo goed mogelijk te helpen bij vragen over veilig en gezond opgroeien. In het dagelijkse werk met gezinnen en jongeren worden professionals met lastige vragen geconfronteerd. Wanneer is het goed genoeg? Hoe laten we de regie bij ouders en jongeren? Hoe ga je om met moeizame samenwerkingsrelaties?

De medewerkers van de verschillende CJG’s Noord-Veluwe besloten naar aanleiding van een behoeftepeiling onder medewerkers de themamiddag ‘omdenken’ te organiseren. Het doel was om bij bovenstaande vragen niet te blijven rondcirkelen in dezelfde gedachtenpatronen, maar om uitdagingen en problemen 'om te denken'. De deelnemers concludeerden dat zelfs als een situatie vastgelopen lijkt, er nieuwe manieren zijn om samen een oplossing te vinden. 

Omdenken

Berthold Gunster, grondlegger van Omdenken, neemt de zaal in hoog tempo mee in een gepassioneerd en bij vlagen geestig verhaal vol persoonlijke anekdotes, tegeltjeswijsheden en verfrissende invalshoeken. Hij vertelt over het opvoeden van zijn eigen zonen. Hij deelt zijn ervaringen met pleegzorg en bijbehorende organisaties. Hij ziet dat we ons in het opvoeden – privé en professioneel – teveel laten leiden door angst voor later (stel dat er iets misgaat), en te weinig door zorg en liefde in het hier en nu. We handelen uit angst voor problemen die er vaak (nog) niet zijn. Terwijl liefde en erkenning voor de mensen om ons heen van niet te onderschatten waarde zijn.

Het verhaal over omdenken vindt weerklank in de zaal. Er wordt gelachen en er zijn veel tekenen van herkenning. Hoe kun je dit toepassen in ons dagelijkse werk met kinderen, jongeren en gezinnen? In tweetallen praten de deelnemers hier verder over, aan de hand van een concrete situatie of casus, uit je werk of de privésfeer. Kun je van het probleem een feit maken? En van dit feit een mogelijkheid?

Twee hulpverleners bespreken een casus waarin een van hen is vastgelopen. 'Misschien zijn we een probleem aan het creëren dat er niet is!' 'Ja, dat dacht ik ook, maar moeder zegt…' 'Leg dan de vraag bij moeder neer: wat zijn haar verwachtingen?'

De stappen in het proces van omdenken zitten er goed in. Tegelijkertijd blijkt het lastig te zijn om ze toe te passen in de dagelijkse (werk)praktijk. Door samen te oefenen, begint er langzamerhand een nieuwe manier van denken te ontstaan.

Na afloop wordt in de foyer nagepraat en bijgepraat. Met nieuwe inspiratie en mooie onderlinge gespreksstof gaat iedereen weer terug naar zijn dagelijkse werk met gezinnen en jeugdigen.

Hoe word je een (meer) lerende organisatie?

In alle lagen van de organisatie is iets te doen om een lerende organisatie te worden. Er zijn geen kant-en-klare antwoorden. Er is ook geen eindstation met een afvinklijst. Het is een voortdurende beweging waarin ingespeeld wordt op de veranderingen van het moment. De organisaties die hier mee bezig zijn, hebben inmiddels heel wat kennis en ervaring opgedaan in wat voor hen werkt. Wij denken dat het helpt om die informatie te delen. De themamiddag Centra voor Jeugd en Gezin Noord-Veluwe is een van de voorbeelden.  

Pauline van Viegen

Pauline van Viegen

senior adviseur en projectleider