Hoe kan ik in mijn organisatie kennis delen?

Van jeugdprofessionals wordt verwacht dat ze over veel onderwerpen en initiatieven iets weten. Jeugdprofessionals doen de meeste kennis op door directe collega's vragen te stellen. Soms schiet het er bij in om kennis op te zoeken, te vragen of te delen. Hoe stimuleer je dat dat toch gebeurt.

Maak kennisdeling een verantwoordelijkheid van iedereen

Soms is kennisdeling de taak van een teamleider, aandachtsfunctionaris, gedragswetenschapper of iemand anders. Neem dan het voortouw, maar zorg ervoor dat iedereen zich medeverantwoordelijk voelt. Laat iedereen een onderwerp kiezen, of rouleer tijdens teamoverleggen wie kennis deelt. Het helpt als je het nut van kennis zichtbaar maakt, door praktische voorbeelden te delen. Organiseer bijvoorbeeld een werkbezoek en wissel ervaringen en kennis uit. Houd ruimte voor ideeën van medewerkers over kennisdeling.

Maak kennisdeling een structurele activiteit

Het is nuttig een training te volgen of congres bij te wonen. Deel ervaringen en opgedane kennis met elkaar en bespreek eventuele vervolgacties. Kennis wordt alleen benut, als hier structureel aandacht voor is en dit meteen in de praktijk wordt toegepast. Welke vorm(en) je ook kiest, zorg ervoor dat de aandacht voor kennisdeling structureel is. En laat thema's terugkomen, zodat je kunt bespreken hoe het heeft geholpen en wat er eventueel nog meer nodig is.

Maak kennisdeling leuk

Kennis maakt niet direct enthousiast. Denk na over manieren om het leuk en laagdrempelig te maken. Weet je kennis te vertalen naar concrete voorbeelden in de wijk, is het helder wat je ermee kan en bespreek je dit interactief in het team, dan maak je het inspirerend.

Aan de slag

Bekijk de suggesties voor creatieve werkvormen:

Creatief kennis delen in de organisatie

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud