Werksessie preventie

De gemeente Zeist wilde meer grip, focus en inzicht krijgen in de huidige activiteiten rond het thema preventie. De werksessie was een eerste stap in een breder traject om dit te bereiken.

Bij de sessie waren verschillende beleidsadviseurs en de coördinator van het CJG-team aanwezig. Aan de hand van een presentatie hebben we een definitie van preventie en verschillende preventieniveaus besproken. Vervolgens hebben we de gezamenlijke ambitie van de gemeente Zeist besproken. Daarna zijn de aanwezigen actief aan de slag gegaan met het inventariseren van de lopende preventieve activiteiten door middel van de preventiematrix. Hierdoor kreeg de gemeente meer overzicht. Bovendien kon de gemeente Zeist aan de hand van de sessie vervolgstappen zetten. Een vervolgstap was het uitbreiden van hun netwerk met partners. Doordat de gemeente meer overzicht kreeg, was het ook mogelijk om de doelstellingen per thema scherper te krijgen. De blinde vlekken en de overlap in de activiteiten en doelstellingen werden duidelijk.

Resultaat

De werksessie aan de hand van de preventiematrix gaf uiteindelijk meer grip op de preventieve activiteiten en het beleid.

Foto Marloes Driedonks