Stap 6: Verbeter continu

Als gemeente wil je je preventief jeugdbeleid steeds verder verbeteren.

Van bespreken naar verbeteren:

  • Ga in gesprek met de voorzieningen, maatschappelijke partners en inwoners over de cijfers (outcome) en achterhaal het verhaal achter de cijfers. Herkennen we het? Hoe komt het? Wat vinden we ervan? Hoe kunnen we het cijfer verbeteren?
  • Bepaal samen welke acties nodig zijn om het resultaat te verbeteren. Een voorziening kan bijvoorbeeld cliëntenpanels betrekken bij een programma.
  • Bepaal welke acties van de gemeente nodig zijn om het preventief beleid en het resultaat te verbeteren.
  • Bespreek in hoeverre de outcome bijdraagt aan het maatschappelijke doel en of het aanbod misschien moet worden aangescherpt.

Om de verbetercyclus op gang te brengen, herhaal je de eerder gevolgde stappen uit dit stappenplan. Zo kun je toetsen of de verbeteringen positief uitpakken. Voorzieningen willen ook hun kwaliteit van hulp steeds verder verbeteren. Door stap 3 tot en met 6 opnieuw te doorlopen kunnen zij de verbetercyclus maken.

Tip: Pas op voor averechtse prikkels

De outcome is een middel om ontwikkelingen te bespreken, niet om voorzieningen erop af te rekenen. Als je als gemeente voorzieningen zonder gesprek afrekent op cijfers, creëer je averechtse prikkels. Bijvoorbeeld: een jeugdaanbieder wordt alleen gefinancierd bij een cliënttevredenheid van een 8 of hoger. Dan zal de zorginstelling misschien een kritische en moeilijke doelgroep links laten liggen, terwijl deze groep de hulp wellicht het hardste nodig heeft. Stel vragen als: Herkennen we het? Hoe komt het? Wat vinden we ervan en hoe kunnen we het verbeteren?

Tip: Kies een aanspreekpunt

Kijk of een voorziening één aanspreekpunt heeft voor het bespreken van de outcome. Deze persoon heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om verbeteringen door te voeren. Anders blijven de verbeteracties in de lucht hangen en verandert er niets.

Tip: Blijf niet wachten op de cijfers

In de praktijk komt het voor dat niet alle gegevens beschikbaar zijn. Wacht niet op deze gegevens, maar ga het gesprek aan met de voorzieningen waarvan de cijfers wel bekend zijn.

Stap 5: Wat is het resultaat?