Stap 5: Wat is het resultaat van de geboden hulp?

Het resultaat en de impact (outcome) van de activiteiten van voorzieningen zoals de scholen worden in stap 5 gemeten. Gemeenten moeten benoemen welke outcome-indicatoren zij hanteren om resultaten te toetsen.

De branche- en beroepsverenigingen in de jeugdsector, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Jeugdinstituut hebben een basisset van drie outcome-indicatoren ontwikkeld.

Uitval

  • Hoeveel ouders haken af bij het opvoedspreekuur?

Tevredenheid

  • Hoe tevreden zijn cliënten over de ondersteuning van het wijkteam?

Doelrealisatie

  • Hoeveel kinderen kunnen na hun hulptraject verder zonder psycholoog?
  • Hoeveel jongeren sporten en roken niet en gebruiken matig alcohol?

De gegevens bieden stof voor een constant proces van leren en verbeteren bij de voorzieningen.

Wat kun je als gemeente doen?

Als gemeente kijk je of de beoogde maatschappelijk resultaten zijn behaald. Samen met de voorzieningen bespreek je de outcome en of zij hun taak goed kunnen uitvoeren.

Cijfers alleen zeggen weinig. Bekijk samen of je de achterliggende oorzaken boven tafel kunt krijgen. Onderzoek wat nodig is om de maatschappelijke resultaten te verbeteren.

Er zijn relatief weinig cijfers beschikbaar over hoe het in brede zin gaat met de jeugd. Daarom ontwikkelt het NJi de monitor Staat van de jeugd. De monitor geeft straks in één oogopslag weer hoe het gaat met de jeugd in gemeenten en regio's op het gebied van veiligheid, gezondheid en participatie.

Daarnaast zijn er gemeentes die zelf jaarlijkse meten hoe het met hun inwoners gaat, zoals de gemeente Utrecht. De gemeente verzamelt met de Utrecht Monitor actuele cijfers over het welbevinden van Utrechters.

Stap 4: Kwaliteit verbeteren en waarborgen

Stap 6: Verbeter continu