Stap 4: Hoe verbeteren en waarborgen organisaties hun kwaliteit?

Als gemeente ben je niet direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van organisaties als de school of de jeugdhulpaanbieder. Dat zijn zij zelf. Wel kan de gemeente, als zij hulp inkoopt of subsidieert, kwaliteitseisen opnemen in aanvulling op de eisen die de Jeugdwet stelt.

Uiteraard kun je alle aanbieders stimuleren aan hun kwaliteit te blijven werken. Hoe beter de kwaliteit van de voorzieningen, hoe beter het gezamenlijke maatschappelijke resultaat.

Stel vragen als: 

  • Waarborgt de organisatie op een effectieve manier de kwaliteit?
  • Investeert de organisatie voldoende in de vakbekwaamheid van professionals?
  • Zijn de interventies die de professionals gebruiken effectief?

Stap 3: Welke activiteiten ondernemen?

Stap 5: Wat is het resultaat?