TRAP - Landelijk

De TRAP is een hulpmiddel om de vaak lastige communicatie en samenwerking bij een pleegzorgplaatsing constructief en duurzaam vorm te geven. De TRAP brengt ouders, pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gezinsvoogden en andere betrokkenen bij een pleegzorgplaatsing met elkaar in gesprek over hun gedachten, wensen en verwachtingen met betrekking tot de plaatsing. Ook helpt de TRAP om gezamenlijke doelen te structuren.

Doel

De TRAP is een hulpmiddel om de samenwerking en communicatie tussen partijen rondom een pleegzorgplaatsing te verbeteren.

Doelgroep

De doelgroep is alle relevante betrokkenen bij een pleegzorgplaatsing.

Aanpak

De TRAP legt de gespreksregie niet in de handen van één persoon, maar letterlijk in het midden van de tafel, in de vorm van een geïllustreerd regieboekje. Iedereen wordt uitgenodigd om wensen, verwachtingen, behoeften, angsten en verantwoordelijkheden te bespreken. Iedereen komt aan het woord en er worden geen essentiële onderwerpen overgeslagen. Samen met de belangrijke personen rondom het kind stemmen betrokkenen in vier thema's de benodigde hulp en zorg af. Het beantwoorden van vragen en uitvoeren van korte opdrachten vergroot de bewustwording, verstandhouding en participatie van de betrokken partijen.

De onderdelen van het TRAP-pakket:

  • Drie regieboekjes 'regisseren' het gesprek; alle belangrijke zaken worden behandeld.
  • Voorbereidingskaarten helpen de deelnemers focussen.
  • Overzichtskaarten geven een visueel overzicht van de situatie en helpen de gesprekken te verdiepen.
  • Informatiekaarten bieden aanvullende achtergrondinformatie.
  • De ontwikkelmeter is een waaier over leeftijdsontwikkeling, opvallend gedrag en specifieke ontwikkeltaken van pleegkinderen.

Randvoorwaarden

Kosten

Per groep die wil werken met de TRAP moet minimaal één deelnemer, meestal de pleegzorgwerker of de gezinsvoogd, de basistraining '(Samen)werken met de TRAP' volgen. De training beslaat vier dagdelen en kost 450 euro. De prijs is inclusief het TRAP-startpakket ter waarde van 135 euro.

Evaluatie

Opbrengsten

De TRAP helpt betrokkenen om op een constructieve manieren en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek te komen én te blijven, zodat zij samen het pleegkind optimale ontwikkelingskansen kunnen bieden.

TRAP-gesprekken dragen bij aan een grotere betrokkenheid van de verschillende betrokkenen bij een pleegzorgplaatsing. Iedereen wordt gehoord en gezien in zijn inzet, verwachtingen, noden en behoeften.

De professional hoeft geen gespreksbewaker te zijn, maar kan de volle aandacht bij de inhoud en diepere lagen van het gesprek houden.

Succesfactor

Voldoende aandacht bij de start van een uithuisplaatsing of bij het vlottrekken van een vastgelopen samenwerking leidt sneller tot een gezamenlijke focus.

Risicofactor

Er is steeds minder tijd voor aandachtige start- en begeleidingstrajecten. Hierdoor ontstaat soms weerstand bij betrokkenen en kan effectief gebruik van de TRAP in de knel komen.

Contactgegevens

Eline Engelhart, Pleegzorggedoe
E-mail: e.engelhart@pleegzorggedoe.nl
Telefoon: (013) 536 43 26
Website: www.pleegzorggedoe.nl

Yamuna Ditters

Yamuna Ditters

adviseur transformatie en internationale kennis