Pesten: in het kort

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand steeds opzettelijk pijn te doen. Dat kan zowel offline als online. Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken: de pester, de gepeste en de omstanders. Degene die pest heeft vaak een sterkere sociale positie dan degene die gepest wordt. Pesten kan stoppen als omstanders het pesten afkeuren en de gepeste helpen.

Pesten heeft grote impact op degene die gepest wordt. Het veroorzaakt stress, angst, eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Pesten stopt niet vanzelf. Daarom is het belangrijk om in te grijpen.

Cijfers

  • 10 procent van de leerlingen van de basisschool en 9 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt wel eens gepest te zijn.
  • Pestgedrag komt onder jongens meer voor dan onder meisjes. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt 2,7 procent van de jongens en 1,1 procent van de meisjes minstens twee keer per maand iemand te pesten (2017).
  •  1,6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt minstens twee keer per maand iemand online te pesten, meer jongens dan meisjes. Dit komt in het basisonderwijs nauwelijks voor.

Wat speelt er nu?

Van 27 september tot en met 1 oktober 2021 is de Week Tegen Pesten. Het motto is dit jaar: Buitensluiten? Uitgesloten!

Scholen zijn weer begonnen, goed om extra aandacht te hebben voor het pedagogisch klimaat op school. Pesten gebeurt veel online, dit maakt het minder zichtbaar. Heb aandacht voor de signalen.