Hoe maak ik mijn kind weerbaar tegen pesten?

Kinderen die weerbaar zijn, kunnen hun grenzen goed aangeven. Ze durven voor zichzelf op te komen, maar ook om hulp te vragen. Voor kinderen die gepest worden of zijn, is dit soms extra lastig. Hoe kun je je kind hierbij helpen?

Waarom is weerbaarheid belangrijk?

Kinderen met weinig zelfvertrouwen worden vaker gepest en zijn vaker pester. Voor een kind dat zich goed voelt over zichzelf en goed kan praten over gevoelens, kan het makkelijker zijn om met pestgedrag om te gaan. Het kan bijvoorbeeld beter grenzen aangeven. Daarom is het voor een kind belangrijk om weerbaar te zijn.

Weerbaarheid vergroten

Aanleg en karakter hebben invloed op hoe weerbaar je kind is. Probeert je kind gemakkelijk iets nieuws? Maakt je kind gemakkelijk nieuwe vrienden? Lukt het je kind om ruzies bij te leggen? Aan de hand van de volgende algemene tips kun je de weerbaarheid van je kind helpen vergroten:

  • Geef vaak complimentjes. Bijvoorbeeld over wat je bij kind ziet als het gaat om inzet, niet snel opgeven, houding of in het maken van nieuwe vrienden.
  • Probeer je kind aan te moedigen over gevoelens te praten en luister goed. Geef je kind bijvoorbeeld de tijd om uit te praten en vul niet direct alles in. Ga mee in de gevoelens die je kind heeft.
  • Moedig je kind aan om zelf oplossingen te vinden. Zo leert je kind omgaan met tegenslagen als iets niet direct gaat zoals je kind het wil.
  • Leg uit dat je kind eigen grenzen kan stellen. En dat het goed is dat je kind zich daar zelf ook aan houdt.
  • Bereid je kind voor op nieuwe dingen. Leg uit wat er gaat gebeuren en stel je kind gerust.

Jouw rol als ouder

Je kunt ook extra letten op het voorbeeld dat je zelf geeft. Bijvoorbeeld in hoe je op een positieve manier contact maakt met anderen. En hoe je op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Bijvoorbeeld door interesse te tonen in anderen en vragen te stellen. Geef ook het goede voorbeeld in hoe je op anderen reageert. Als je iets niet leuk vindt, geef dat dan duidelijk aan. Leg uit waarom en wordt niet meteen boos. Dat geldt ook voor je gedrag op sociale media. 

Help je kind na te denken over hoe het zich gedraagt. Bijvoorbeeld door te vragen hoe je kind meestal reageert op een pester. Vraag hoe je kind dat anders zou kunnen of willen doen. Bijvoorbeeld er wél iets van zeggen, of juist niet reageren. Je kunt dat ook samen oefenen. Zo leert je kind dat het zelf ook iets aan het pesten kan doen.

Hulp zoeken

Het is normaal dat je als ouder zoekende bent naar wat je kunt doen en wat het beste is voor jouw kind. Het kan helpen om daar met andere ouders over te praten. Of met iemand uit het wijkteam of van de school. Zij kunnen bijvoorbeeld ook meedenken over mogelijke hulp of ondersteuning. Bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Daarin leren kinderen om met woorden en via lichaamstaal, zoals houding, stemgebruik en oogcontact, te reageren op ongewenst gedrag.  

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders