Hoe maak ik mijn kind weerbaar tegen pesten?

Kinderen die weerbaar zijn, kunnen hun grenzen goed aangeven. Ze durven voor zichzelf op te komen, maar ook om hulp te vragen. Voor kinderen die gepest worden of zijn, is dit soms extra lastig. Hoe kun je je kind hierbij helpen?

Waarom is weerbaarheid belangrijk?

Kinderen met weinig zelfvertrouwen worden vaker gepest en zijn vaker pester. Voor een kind dat zich goed voelt over zichzelf en zich goed kan uiten, kan het makkelijker zijn om met pestgedrag om te gaan. Hij of zij kan bijvoorbeeld beter grenzen aangeven. Daarom is het voor een kind belangrijk om weerbaar te zijn.

Weerbaarheid vergroten

De weerbaarheid van je kind hangt af van zijn of haar aanleg en karakter. Probeert je kind gemakkelijk iets nieuws? Maakt hij of zij gemakkelijk nieuwe vrienden? Lukt het hem of haar om ruzies bij te leggen? Aan de hand van de volgende algemene tips kun je je kind helpen om zijn of haar weerbaarheid te vergroten:

  • Geef regelmatig complimentjes, bijvoorbeeld over zijn of haar inzet, doorzettingsvermogen, houding of het leggen van sociale contacten.
  • Probeer je kind te stimuleren om gevoelens uit te spreken en luister goed. Geef je kind bijvoorbeeld de tijd om uit te praten en vul niet direct voor hem of haar in. Erken de gevoelens die hij of zij uitspreekt.
  • Moedig je kind aan om zelf oplossingen te vinden. Zo leert hij of zij omgaan met tegenslag en als iets niet direct gaat zoals hij of zij wil.
  • Leg uit dat je kind eigen grenzen kan stellen, en dat het goed is dat hij of zij zich daar zelf ook aan houdt.
  • Bereid je kind voor op nieuwe dingen, leg uit wat er gaat gebeuren en stel je kind op zijn of haar gemak.

Jouw rol als ouder

Naast deze algemene tips kun je extra letten op het voorbeeld dat je geeft. Maak je kind bewust van zijn of haar eigen gedrag.

Geef het goede voorbeeld in hoe je contact maakt met anderen, en hoe je op een respectvolle manier communiceert. Bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor anderen, en door vragen te stellen. Geef ook het goede voorbeeld in hoe je op anderen reageert. Als je iets niet leuk vindt, geef dat dan duidelijk aan, leg uit waarom, en wordt niet direct boos. Dat geldt ook voor je gedrag op sociale media. 

Help je kind om zich bewust te worden van zijn of haar gedrag door bijvoorbeeld te vragen hoe hij of zij meestal reageert op een pester. Vraag hoe je kind dat anders zou kunnen of willen doen. Bijvoorbeeld er wél iets van zeggen, of juist niet reageren. Je kunt dat ook samen oefenen. Zo leert je kind dat hij of zij zelf ook iets aan het pesten kan doen.

Hulp zoeken

Het is normaal dat je als ouder zoekende bent naar wat je kunt doen, en wat het beste is voor jouw kind. Het kan helpen om daar met andere ouders over te praten, of met iemand uit het wijkteam of van de school. Zij kunnen bijvoorbeeld ook meedenken over mogelijke hulp of ondersteuning. In een weerbaarheidstraining leren kinderen om met woorden en via lichaamstaal (houding, stemgebruik en oogcontact) te reageren op ongewenst gedrag.  

Lees ook

Mirella van den Burg

Mirella van den Burg, MSc

adviseur onderwijs-jeugdhulp en vakmanschap