Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt. Verschillende factoren vergroten de kans dat jongeren voortijdig de school verlaten. Veel spijbelen is daar een van. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten hebben dus met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde. In dit dossier komen aspecten van beide onderwerpen aan bod.