Opvoeding en overgewicht

Ouders spelen een belangrijke rol in het ontstaan en in stand houden van overgewicht bij het kind. Niet alleen bepalen zij vaak wat kinderen eten en hoe zij bewegen, ook fungeren zij als rolmodel: kinderen nemen gemakkelijk de eet- en beweeggewoonten van hun ouders over.

Democratische opvoedstijl

Ouders kunnen hun kind een gezonde leefstijl aanleren, zoals gezond eten en drinken, voldoende slapen en het stimuleren van beweging. Hierbij is de opvoedstijl die ouders hanteren van belang. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die worden opgevoed volgens een democratische opvoedstijl gezonder eten, meer bewegen en een lagere BMI of gezonder gewicht hebben dan kinderen die opgevoed worden volgens één van de andere stijlen. Een democratische opvoedstijl bestaat uit het stellen van grenzen en tegelijk sensitief en responsief zijn.

Ouderbetrokkenheid

Het betrekken van ouders is een belangrijke pijler in de aanpak van overgewicht bij kinderen. De richtlijn Overgewicht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid noemt ouders de voornaamste ingang voor de aanpak.

  • Kist-van Holthe, J.E. et al. (2012). Richtlijn: Overgewicht. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg.
  • Mil, E. van, & Struik, A. (2015). Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo's. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Meer over overgewicht

Weten welke informatie we hebben voor professionals?

Bekijk het overzicht

Roos Kooijman

Roos Kooijman, MSc

inhoudelijk medewerker