Literatuur over overgewicht

Hier vind je een selectie van relevante literatuur.

Mil, E. van, Struik, A. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015

De auteurs beschrijven een gestructureerde aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen op lichamelijk, psychologisch en systemisch gebied. Het boek bevat assessmenttools en werkbladen waarmee professionals ouders en kinderen kunnen ondersteunen om de regie te krijgen over hun leefstijl. Daarnaast geeft het boek ouders kennis en inzicht om hun eigen leefstijl indien nodig aan te passen.

Hoog, M. de. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2012

Turks- en Marokkaans-Nederlandse kinderen hebben op 2-jarige leeftijd twee tot drie keer vaker overgewicht dan andere Nederlandse kinderen blijkt uit dit onderzoek. Het overgewicht van de kinderen wordt veroorzaakt door een snellere gewichtstoename in de eerste zes levensmaanden. Er is weinig bekend over de factoren die hierbij een rol spelen. Wel is het zo dat de snelle groei van de baby's niet samenhangt met het geven van borstvoeding of flesvoeding. Het overgewicht van 2-jarigen blijkt een goede voorspeller voor overgewicht bij 5- en 6-jarige Turks- en Marokkaans-Nederlandse kinderen. Wanneer beroepskrachten overgewicht bij die kinderen willen terugdringen, is het belangrijk dat hun ouders hieraan meewerken. De aanpak moet rekening houden met hun culturele achtergrond, bijvoorbeeld met hun voedingsgewoonten en hun opvattingen over de gezondheid van hun kinderen.

Gezondheidsraad. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010

Veel Nederlanders - ook kinderen en jongeren - zijn te dik. Preventieprojecten tegen overgewicht en obesitas proberen de bevolking tot gezonder eten en meer bewegen te stimuleren. Onderzocht werd of de aandacht voor een gezondere leefstijl het risico op eetstoornissen vergroot. Geconcludeerd wordt dat preventie gericht op gezonde voeding en voldoende beweging geen of een beschermend effect heeft op de ontwikkeling van eetstoornissen, terwijl preventieprogramma's die gewicht centraal stellen en gewichtsverlies stimuleren, mogelijk juist een ongunstig effect hebben.

Volledige publicatie

Hirasing, R., Gouwerok, M. Uitgeverij Rean, 2007

Een praktisch actieplan voor ouders om hun kind te helpen een gezond gewicht te krijgen en te behouden. Niet door het kind op dieet te zetten, maar door vier leefregels in te voeren: Bewegen stimuleren, Ontbijten, het gebruik van Frisdrank en andere suikerhoudende dranken verminderen en Televisiekijken verminderen (BOFT).

Meer over overgewicht

Weten welke informatie we hebben voor professionals?

Bekijk het overzicht