Instrumenten voor overgewicht

Instrumenten kunnen gebruikt worden voor het daadwerkelijke meten van overgewicht, zoals de Body Mass Index, maar ook om de oorzakelijke en in standhoudende factoren in kaart te brengen. 

Effectevaluatie

Voor de effectevaluatie van projecten om overgewicht te voorkomen of verminderen, worden veelal meetinstrumenten ingezet die verandering in eet- of bewegingsgedrag meten. Een vragenlijst om lichamelijke activiteit te meten is de Activity Questionnaire for Adults and Adolescents (AQuAA).

Eetgedrag kind

Een vragenlijst voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar met gewichts- of eetproblemen die het type eetgedrag meet, is de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K). De NVE-K is een kindversie van de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE) die in eerste instantie is ontwikkeld voor jongvolwassenen.

Ouderlijke controle

De CFQ meet de opvattingen, attituden en gedrag van ouders als het gaat om de voeding van hun kind met het doel de mate van ouderlijke controle vast te stellen.

Meer over overgewicht

Weten welke informatie we hebben voor professionals?

Bekijk het overzicht

Roos Kooijman

Roos Kooijman, MSc

inhoudelijk medewerker