Opvoeden terwijl je zelf rouwt

Na de dood van je partner sta je ineens alleen voor de opvoeding van je kind of kinderen. Hoe doe je dat terwijl je zelf nog aan het rouwen bent? En wie kan je daarbij helpen?

Hoe kan ik mijn kind opvoeden terwijl ik zelf rouw?

Na het overlijden van je partner sta je er ineens alleen voor. Meestal ben je daar niet op voorbereid. In de periode van ziekte of rond de plotselinge dood van je partner had je wel wat anders aan je hoofd. Misschien kom je na de uitvaart nergens aan toe omdat je zo moe bent. Maar juist tijdens het rouwen is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen. Zodat je ook goed voor je kind kunt zorgen. Dat betekent: regelmatig slapen, eten, bewegen en ontspannen.

De roeiboot

Je verdriet verwerken en tegelijk proberen door te gaan met je leven: het is de enige manier om na het verlies van een dierbare verder te komen. Het wordt wel eens vergeleken met roeien. Als je maar één roeispaan gebruikt, draai je in rondjes. Gebruik je er twee, dan kom je vooruit. In het begin kun je er vaak maar een gebruiken. Na verloop van tijd pak je de andere roeispaan er steeds meer bij en ga je langzaam maar zeker verder met je leven.

Waar moet ik op letten in de opvoeding van mijn kind?

Je kind verwerkt het verlies op de eigen manier. Je kind daarbij helpen kan zo:

  • Reageren op de behoeften van je kind: let op of het getroost of gerustgesteld wil worden. Is het bang of boos? Of probeert het juist niet te laten merken hoe het zich voelt?
  • Niet te toegeeflijk, overbezorgd of overbeschermend zijn: blijf grenzen stellen aan het gedrag van je kind zoals je gewend was. Ga het niet meer verwennen of beschermen dan eerder, maar help je kind om het gewone leven weer op te pakken.
  • Voorkomen dat je kind te veel verantwoordelijkheid overneemt: vooral een kind van 9 jaar of ouder kan zich inleven in jouw situatie. Je kind wil je graag helpen als je moe of verdrietig bent. Hoe lief dat ook is, probeer te voorkomen dat je kind echt verantwoordelijkheid van je overneemt. Maak je kind complimenten voor wat het voor je doet, maar leg ook uit dat het kind mag blijven.
  • Eerlijk antwoorden op de vragen en zorgen van je kind: een kind stelt vaak vragen over dingen die het niet begrijpt of waarover het zich zorgen maakt. Soms blijft het ook steeds dezelfde vragen herhalen om houvast te krijgen. Door geduldig en eerlijk te vertellen wat je wel en niet weet, geef je je kind dat houvast.

Bij wie kan ik steun vinden bij het opvoeden van mijn kind?

Opvoeden doe je samen. Ook als je er als ouder ineens alleen voor staat. Mensen die je kunnen steunen bij het opvoeden van je kind zijn:

  • Familie, vrienden en buren: zij kunnen je praktisch en emotioneel steunen, bijvoorbeeld door voor jullie te koken, je kind van school te halen, het naar de sportclub te brengen of iets leuks met je kind doen waar jij niet aan toekomt. Zij doen dat meestal graag.
  • De opvang of de school van je kind: in de opvang en op school merken mensen het als je kind het ergens moeilijk mee heeft. Je kunt de leerkracht of de mentor vragen om extra op je kind te letten. Door contact met elkaar te houden kun je samen voorkomen dat je kind zich onveilig of onbegrepen voelt.
  • Mensen in de vrije tijd: als je kind afleiding en ontspanning vindt bij een sportvereniging, een jongerencentrum of een buurthuis kan een aandachtige trainer, coach of begeleider je kind helpen zich beter te gaan voelen.

Wat als mijn eigen rouwproces opvoeden in de weg staat?

Als het je niet goed lukt om voor jezelf te zorgen, is het ook moeilijk om verantwoordelijk te zijn voor je kind. Daarom is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken. Bijvoorbeeld als je het niet kunt opbrengen om de dagelijkse dingen te doen die jij en je kind nodig hebben. Of als je geïrriteerd en boos wordt van de vragen van je kind of de aandacht die het vraagt.

Dit kun je doen:

  • Met je huisarts bespreken hoe je je voelt en hulp vragen voor het omgaan met je gevoelens.
  • Contact met lotgenoten zoeken, bijvoorbeeld via de advieslijn en de activiteiten van Stichting Achter de Regenboog.
  • Opvoedingsondersteuning of praktische hulp vragen via een Centrum voor Jeugd en Gezin of een wijkteam.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders