Ondersteun ouderschap en opvoeden als professional

Uitdagingen horen bij het ouderschap en bij de opvoeding. Het is normaal dat het opvoeden soms niet zo soepel gaat als ouders willen. Ouders hebben dan behoefte aan steun van een professional. Welke taak heb je als professional? Wat voor soort vragen krijg je en hoe kun je deze beantwoorden? Tegen welke uitdagingen lopen ouders aan en hoe kun je hen ondersteunen? Lees de tips en adviezen.

Kennis en taken van de professional

Als professional help je ouders hun kind evenwichtig op te voeden. Hierin is het je rol om aandacht te hebben voor het 'gewone' opvoeden, met aandacht voor alledaagse vragen over opvoeding en ouderschap. Over welke kennis moet je als jeugd- en gezinsprofessional beschikken en wat zijn je taken?

Lees meer

Geef laagdrempelige hulp bij alledaagse vragen

Het is belangrijk dat je als professional vragen van ouders over opvoeden en ouderschap zoveel mogelijk normaliseert. Uitdagingen en vragen horen bij ouderschap. Door ouders serieus te nemen, steun te geven en vragen te beantwoorden over deze normale problemen help je hen bij het opvoeden. Probeer je zoveel mogelijk te richten op wat ouders en andere opvoeders zélf aan oplossingen bedenken en welke competenties zij hebben.

Lees meer

Ondersteun het gewone opvoeden

Zoals niet één kind hetzelfde is, zijn ook alle gezinnen anders. De diversiteit van de gezinnen in Nederland is enorm. Maar hoe verschillend alle gezinnen ook zijn, overeenkomsten zijn er ook altijd. Zo hoort opvoeden bij de dagelijkse gang van zaken in alle gezinnen. Ongeacht de situatie en vorm van een gezin, kinderen hebben bij de gewone dagelijkse dingen steun van hun ouders en opvoeders nodig. Kortom, het 'gewone' opvoeden is altijd van belang en ouders hebben recht op steun daarbij.

Heb daarom oog voor de grote diversiteit van gezinnen, ouders en kinderen en de specifieke situatie en wensen van het gezin dat steun vraagt. Wat weten we over de diversiteit van gezinnen in Nederland en hoe kan een professional aansluiten bij hun vragen en behoeften?

Lees meer

Ouderschap is meer dan opvoeden alleen

Als gezins- of jeugdprofessional zie je vragen of moeilijkheden van ouders over opvoeding niet los van andere aspecten in hun leven. Zoals de relatie met de partner, balans tussen werk en gezin, sociale omgeving of financiën. Als ouders goed in hun vel zitten, is dit van invloed op hoe ze het ouderschap ervaren, hoe ze opvoeden en de relatie met het kind.  Door aandacht te hebben voor alle aspecten die van invloed zijn op ouderschap, draag je bij aan het verbeteren van hun welzijn.

Zet in op de kracht van een goede partnerrelatie

Als professional heb je ook aandacht voor de relatie tussen de ouders. De kwaliteit van de partnerrelatie is van invloed op hun ouderschap en opvoeding. Preventie en voorlichting over de kracht van een goede relatie kan bijdragen aan het voorkomen van relatieproblemen zoals een gecompliceerde scheiding. Het is belangrijk dat je alert bent op beginnende problemen in een relatie tussen ouders. Op die manier kun je mogelijke problemen tijdig bespreken.

Meer informatie:

De kracht van een goede partnerrelatie tussen oudersDossier ScheidingPartnerschap

Benader ook vaders

Vaders kunnen net zo goed opvoeden als moeders maar hebben, nemen of krijgen niet altijd die ruimte. Ga daarom sámen met vaders en moeders in gesprek over het ouderschap en de opvoeding. Zorg dat de uitnodiging voor een ondersteuningsactiviteit vaders aanspreekt en of nog beter, betrek vaders bij het bedenken van een activiteit.

Meer lezen:

Ondersteun levensvaardigheden

De mate waarin ouders beschikken over levensvaardigheden heeft invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Levensvaardigheden zijn vaardigheden die ouders gebruiken bij het omgaan met dagelijkse situaties. Zoals het omgaan met stress, of het vragen van hulp, kunnen plannen, creatief denken, het reguleren van emoties en mediawijs zijn. Allemaal vaardigheden die een ouder inzet in het dagelijks leven.  Problemen in ouderschap en opvoeding kun je voorkomen, door in te spelen op deze factoren. Ook draagt het bij aan het versterken van de veerkracht in gezinnen en aan krachtig ouderschap.  

Lees meer

Help bij zoeken van balans werk-gezin

Veel ouders combineren het opvoeden van hun kinderen met een baan. Dit vraagt veel van ouders. Als gezinsprofessional is het belangrijk te weten hoe ouders deze balans ervaren. Wanneer ouders zich schuldig voelen over hun drukke baan, kunnen ze bijvoorbeeld veel moeite hebben met het stellen van grenzen bij hun kinderen. Richt je niet alleen op het verbeteren van de opvoedvaardigheden, maar zoek de oorzaak van de moeilijkheden. Dit zorgt dat je samen met ouders werkt aan een oplossing die op langer termijn werkt.

Adviseer ouders over de eerste cruciale twee jaar

De eerste 1001 dagen, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van het kind. Adviseer ouders en andere opvoeders over hoe zij een goede en gezonde opvoedomgeving kunnen realiseren. Op die manier krijgt het kind een sterke basis. Zorg ook dat de steun voor ouders, van informatie tot interventie, wetenschappelijk onderbouwd is.

De  hersenen van een baby zijn in de eerste 1001 kritieke dagen nog optimaal vormbaar. De aanleg van hersenverbindingen die helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, moet nog grotendeels plaatsvinden. In deze periode kun je goed de relatie en de hechting tussen ouder en kind positief beïnvloeden. Een goede hechting tussen ouder of verzorger en kind in de eerste anderhalf jaar is van belang voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Preventie van problemen en  vroegtijdige interventie zijn noodzakelijk als zij zich niet goed aan elkaar hechten. 

Lees het manifest

Opvoeden.nlOpgroeien en opvoeden

Yveline Nilsen

Yveline Nilsen

adviseur en onderzoeker