Je kind helpen met rouwen

Je helpt je kind vooral met rouwen door gevoelens te benoemen en vragen te beantwoorden. En door te proberen het vertrouwde leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Soms is het nodig om voor je kind hulp te zoeken bij het rouwen.

Wat heeft mijn kind nodig om te kunnen rouwen?

Houd rekening met de leeftijd van je kind. Dat betekent:

 • Voor je baby: geef liefde, aandacht en troost zoals je kind gewend is zodat het zich veilig en geborgen voelt.
 • Voor je peuter en kleuter: beantwoord vragen van je kind over de dood en blijf dat doen zodat het gerustgesteld wordt.
 • Voor je kind in de basisschoolleeftijd: beantwoord de vragen van je kind en help het gevoelens te benoemen.
 • Voor je kind boven de 12 jaar: wees open over de oorzaak en omstandigheden van het overlijden en laat je kind op zijn of haar eigen manier afscheid nemen.

Zo help je je kind met rouwen:

 • Zorg voor vaste structuur en routines: dat geeft je kind houvast en afleiding in een onzekere tijd.
 • Troost je kind en erken diens emoties: dat helpt je kind die gevoelens te verwerken.
 • Laat je kind spelen: dat helpt je kind ongewone ervaringen te verwerken.
 • Geef eerlijk antwoord op vragen: dat geeft je kind houvast en versterkt jullie band.
 • Luister en benoem emoties: dat helpt je kind gevoelens te begrijpen en ermee om te gaan.
 • Betrek je kind actief bij uitvaartrituelen: dat helpt je kind verdriet uit te drukken en zich verbonden te voelen met anderen.
 • Organiseer momenten van herdenking en herinnering: dat helpt je kind de overleden ouder een plek in het dagelijks leven te geven.
 • Onderhoud het contact met school: dat helpt je kind om op school de ruimte te krijgen die het nodig heeft om te rouwen.
 • Geef of lees boeken voor over rouw waarin kinderen zich kunnen herkennen: dat helpt je kind te begrijpen dat eigen ervaringen en gevoelens normaal zijn. Zie: Boekentips voor kinderen die met verlies te maken krijgen – Maatwerk bij Verlies.

Meer informatie over hoe je jouw kind kunt helpen omgaan met rouw en verlies vind je op Psychogoed.nl.

Waar vind ik hulp voor mijn kind bij het rouwen?

Als je merkt dat je kind het moeilijk blijft hebben met de dood van de andere ouder, kan het verstandig zijn hulp te zoeken. Bijvoorbeeld:

 • Via de advieslijn en het lotgenotencontact van Stichting Achter de Regenboog.
 • Na een ongeluk, geweldsincident of zelfdoding kun je terecht op de website van Slachtofferhulp.
 • Met de Methode Rouwhulp: bedoeld om zes tot twaalf maanden na het verlies kinderen in negen sessies te leren met welke gevoelens en rouwtaken ze te maken krijgen. Onderwerpen zijn: het verlies en de pijn die daarbij hoort weer onder ogen zien, weer vertrouwen krijgen in jezelf, anderen, het leven, en de toekomst, niet alleen maar alles voor anderen doen en doorgaan met dingen doen die je altijd al deed. Naast de kindersessies zijn er vijf sessies voor ouders over het steunen en begeleiden van hun kinderen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders