Kind 6-12 jaar | De algemene ontwikkeling

In de leeftijd van 6-10 jaar wordt je kind steeds gevoeliger voor meningen van anderen en heeft het over veel dingen ook een eigen mening. Kinderen denken in deze leeftijdsfase steeds meer na voordat ze iets doen en ze krijgen hun emoties en gedrag steeds meer onder controle. De wereld van je kind wordt steeds groter en dat brengt nieuwe uitdagingen in de opvoeding met zich mee.

Ontwikkeling van je kind

Kinderen van een jaar of 6 hebben veel contact met de wereld om zich heen. Leeftijdsgenoten en volwassenen hebben steeds meer invloed, bijvoorbeeld op school. Je kind heeft een eigen plekje in de klas gevonden, heeft een band met de juf of meester, en leert steeds beter lezen, schrijven en rekenen.

Je kind raakt gewend aan dagelijkse dingen als vrije tijd, geld, fietsen en de digitale wereld. Ze worden steeds handiger met mobiele telefoons, tablets en computers. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen ook steeds beter hun gedrag onder controle houden, en even nadenken voor ze iets doen. Ze reageren dus minder impulsief dan toen ze jonger waren.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen duidelijker vertellen wat ze graag willen en hebben een eigen mening die ze willen laten horen. Ze leren het verschil tussen fantasie en de echte wereld.

Mijn kind wilde op een gegeven moment niet meer alleen slapen. Ik vroeg haar vaak wat er aan de hand was, maar ze wilde het niet zeggen. Dat vond ik lastig. Op een gegeven moment kwam ze naar me toe en fluisterde in mijn oor "Ik ben bang voor inbrekers". Toen ik begreep wat er aan de hand was, kon ik haar geruststellen en na een tijdje durfde ze weer alleen te slapen.

Vanaf ongeveer 7 jaar kan een kind zich in een ander verplaatsen. Daardoor lukt het beter om ruzies op te lossen of vriendschappen te onderhouden. Vanaf ongeveer 8 jaar gaan kinderen vaak bewuster contact onderhouden, ook online. Vanaf hun negende begrijpen ze steeds beter wat andere kinderen en volwassenen willen en bedoelen.

Hoe kun je ontwikkeling ondersteunen?

Hoewel je kind op deze leeftijd steeds meer zelf kan, zijn jouw steun en hulp nog steeds nodig. Je kind brengt nu een groot deel van de tijd op school door. Het is belangrijk om interesse te tonen voor wat je kind daar meemaakt. Betrokkenheid van ouders thuis bevordert het leren, de motivatie en het welbevinden van kinderen. Je kunt thuis aansluiten op wat er op school gebeurt door bijvoorbeeld te praten over wat je kind op school gedaan heeft, hoe je kind zich daarbij voelt, en wat je kind leuk of juist moeilijk vindt om te doen.

Je ondersteunt de ontwikkeling van je kind door bijvoorbeeld samen te lezen, spelletjes te doen of leerzame uitstapjes te maken. Ook kun je je kind motiveren om met andere kinderen te spelen en nieuwe mensen te leren kennen.

Nieuwe uitdagingen in de opvoeding

Bij het opvoeden zul je als ouder van een 6- tot 10-jarige te maken krijgen met nieuwe uitdagingen of tegen problemen aanlopen zoals pesten, veel gamen of tv-kijken en wat wereldnieuws, zoals oorlog, bij je kind teweegbrengt. Het is normaal als je het lastig vindt om hiermee om te gaan. Door er met andere ouders en opvoeders over te praten, kun je ervaringen en tips uitwisselen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders