Onderwijs-zorgarrangementen: in het kort

Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor schoolgaande kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp met elkaar samen. Ze brengen samen in kaart wat de ondersteuningsbehoefte van het kind is. Vervolgens maken ze concrete afspraken over de ondersteuning. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal.

Onderwijs-zorgarrangementen zijn er zowel voor individuele kinderen als voor groepen kinderen.

Een onderwijs-zorgarrangement ondersteunt de schoolloopbaan van kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Ze krijgen hulp om een diploma te halen en op eigen benen te staan. Een onderwijs-zorgarrangement biedt ook kansen om naar school te gaan voor kinderen die voorheen alleen zorg kregen. Verder is een onderwijs-zorgarrangement belangrijk voor ouders: samen met de school en jeugdhulp helpen zij een kind zich verder te ontplooien. Tot slot is dit ook belangrijk voor partijen die met elkaar samenwerken, zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Cijfers

  • Er zijn nog geen landelijke cijfers over onderwijs-zorgarrangementen.
  • De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp laat per gemeente of samenwerkingsverband zien hoe de samenhang is tussen onderwijs en jeugdhulp.

Wat speelt er nu?

Onderwijs-zorgarrangementen zijn actueel omdat ze kansen bieden voor samenwerking tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, zorgaanbieders en scholen. Hiermee kan passend onderwijs worden geregeld en wordt thuiszitten tegengegaan.

Onderwijszorgarrangementen dragen bij aan de ontwikkeling van inclusiever onderwijs. 

In de podcast van Zorg voor de Jeugd wordt de visie en praktijk van onderwijszorgarrangementen in  twee regio’s nader belicht. 

Alle pagina's over onderwijs-zorgarrangementen

Naar het overzicht