Wegwijzer Kind en Scheiding

KOESA-k

Lotgenotenprogramma voor kinderen van 8 -12 jaar, open groepen binnen de gemeente Almere, KOESA kent een intensief parallelprogramma voor ouders. Kinderen gaan door middel van spel en creatieve werkvormen aan de slag met alle gevoelens en gebeurtenissen die verband houden met de scheiding. Elk programma wordt op maat gemaakt voor de betreffende groep. Het programma wordt samengesteld en begeleid door 2 ervaren rouw en verliescoaches. Kinderen doorlopen op hun eigen tempo en op hun eigen wijze het programma en kunnen herkenning en steun vinden bij andere kinderen.

Doel

Doel is voorkomen of beperken van sociaal-emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 8 t/m 12 jaar rondom (echt)scheiding. Daarnaast is het doel om ouders te informeren en empoweren ten aanzien van het collega-ouderschap

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag 
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met een duur van 6 weken.
 • Kind: kennismaking (met ouders), 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.
 • Ouders: 2 bijeenkomsten van 2 uur, ouders zijn aanwezig bij de 6e bijeenkomst van de kinderen, en een individueel eindgesprek.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Problemen
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Probleem oplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders

Theoretische onderbouwing

KOESA is gebaseerd op het programma Gedeeld Verdriet. Uitgangspunt vormen de rouwtaken van Worden.

Er heeft procesevaluatie van het programma en veranderingsonderzoek plaatsgevonden. Volgens het onderzoek heeft het programma effect.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo en academisch. Coaches hebben de basistraining voor Gezin- en verliescoaches succesvol afgerond en hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen kinderen.

Niet geschikt als

 • er sprake is van onbehandelde stoornissen
 • niet beide gezaghebbende ouders akkoord zijn met deelname

Leeftijd:
8 - 12 jaar
Bijeenkomsten:
Kennismaking, 6 bijeenkomsten voor kinderen, 1 voor ouders en kinderen, twee ouderbijeenkomsten en oudereindgesprekken.
Setting:
jeugdhulp

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies