Wegwijzer Kind en Scheiding

Jonge Helden Kameleonprogramma BO

Lotgenotenprogramma rondom (echt)scheiding voor kinderen van 8 – 12 jaar, wordt aangeboden op basisscholen, ouders worden nauw betrokken. Kinderen gaan door middel van spel en creatieve werkvormen aan de slag met alle gevoelens en gebeurtenissen die verband houden met de scheiding. Elk programma wordt op maat gemaakt voor de betreffende groep. Het programma wordt samengesteld en begeleid door 2 ervaren rouw en verliescoaches. Kinderen doorlopen op hun eigen tempo en op hun eigen wijze het programma en kunnen herkenning en steun vinden bij andere kinderen.

Doel

Doel is voorkomen of beperken van sociaal-emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 8 t/m 12 jaar rondom (echt)scheiding.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met een duur van 6 weken
 • Kind: 6 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • Ouders: ouderavond en individueel oudergesprek, aanwezig bij 6e groepsbijeenkomst van kinderen

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Problemen
 • Gevoelens
 • Gezin

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleem oplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders

Theoretische onderbouwing

Het Kameleonprogramma is gebaseerd op het programma Gedeeld Verdriet. Uitgangspunt vormen de rouwtaken van Worden.

Er heeft procesevaluatie van het programma en veranderingsonderzoek plaatsgevonden. Volgens het onderzoek heeft het programma effect.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo en academisch. Coaches zijn gespecialiseerd in kinderen en scheiding en hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen kinderen.

Niet geschikt als

 • er sprake is van onbehandelde stoornissen
 • niet beide gezaghebbende ouders akkoord zijn met deelname

Leeftijd:
8 - 12 jaar
Bijeenkomsten:
Kennismaking, 6 bijeenkomsten voor kinderen, 1 voor ouders en kinderen, een ouderavond en oudereindgesprekken.
Setting:
school

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies