• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Wegwijzer Kind en Scheiding

Het Zandkastelenprogramma

Preventief en laagdrempelig programma met creatieve werkvormen voor lotgenoten. Het Zandkastelenprogramma biedt kinderen (en hun ouders) aan het begin van de scheidingsperiode een steuntje in de rug. In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Het Zandkastelenprogramma helpt kinderen tussen de 6 en 17 jaar op weg om door de scheidingsperiode heen te komen. Ook geven de kinderen hun ouders een aanzet om op een constructieve manier met hun om te gaan. De ouders volgen voorafgaand aan het programma voor de kinderen een ouderbijeenkomst waarin zij uitleg krijgen over wat een scheiding voor kinderen betekent en handvatten krijgen aangeboden om hun kinderen te begeleiden in de hectische scheidingsperiode. Het Zandkastelenprogramma kan ook individueel en door kinderen binnen een gezin gevolgd worden.

Doel

In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt het Zandkastelenprogramma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding.

Doelen kind

 • Emotionele controle
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Lichaamstaal/bewust van je lichaam/inzicht in non-verbaal gedrag
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Empathie/inzicht in gevoelens van een ander
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met de duur van 1 week.
 • Kind: 1 bijeenkomst van 3,5 uur.
 • Ouders: 1 bijeenkomst van 1,5 uur en bij afsluiting met kinderen (0,5 uur).

Het Zandkastelenprogramma kan ook individueel worden ingezet waarbij er 3 individuele sessies van 1 uur zijn met het kind.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Juridische kanten van de scheiding, waaronder ouderschapsplan
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleem oplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

De volgende theorieën maken onderdeel uit van de onderbouwing:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes (echt)scheidingsgerelateerde extra taken voor kinderen in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en zijn of haar jongvolwassenheid.

Er heeft procesevaluatie van het programma plaatsgevonden. Er is gebleken dat het programma effect heeft.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo en academisch. Certificaat Zandkasteelcoach, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg, hulpverlening of echtscheidingspraktijk.

Training

De training bestaat uit drie lesdagen, met jaarlijkse bijscholing.

Niet geschikt als

 • er sprake is van Autismespectrumstoornissen (ASS) bij het kind

Leeftijd:
6 - 17 jaar
Bijeenkomsten:
1 bijeenkomst voor kinderen en 1 voor ouders
Setting:
wijkteams, jgz, CJG, ggz, school, bemiddelingspraktijk

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.