Leven en werken met het coronavirus

Welke kinderdagverblijven zijn kinderopvang en welke vallen onder de zorg?

Laatste actualisatie: 29 april 2020

Er zijn verschillende typen kinderdagverblijven. Er gaan diverse benamingen rond die het verwarrend maken wat nu precies wat is. Omdat de regelingen kunnen verschillen per type kinderdagverblijf, is het belangrijk duidelijk te maken welke verblijven onder kinderopvang en onder zorg vallen.

Verpleegkundig kinderdagverblijf

Een verpleegkundig kinderdagverblijf is een gespecialiseerde opvang voor (ernstig) zieke kinderen die medisch verpleegkundige zorg en toezicht nodig hebben in de leeftijd van 0-4 jaar. Dit wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.

De geneeskundige grondslag is gebaseerd op een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning, nierdialyse, canule zorg, stofwisselingsziekten, niet behandelbare epilepsie. Deze kinderen kunnen snel decompenseren en kunnen snel verslechteren.

Er zijn verpleegkundig kinderdagverblijven die ook kinderen opvangen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen maar onder de jeugdwet of Wet langdurige zorg, wel of niet gecombineerd met reguliere kinderopvang.

Soms kunnen ze nog niet terecht op een medisch kinderdagverblijf of Kinderdagcentrum of hebben ze meer gespecialiseerd toezicht nodig. Bijvoorbeeld een kind met chronische voedselweigering, soms is daar verpleegkundig toezicht bij nodig omdat een kind bedreigd wordt in de vitale functies. Of een kind heeft motorische uitvalsverschijnselen en heeft hiervoor intensievere begeleiding nodig zoals fysiotherapie en logopedie.

Een verpleegkundig kinderzorghuis

Een verpleegkundig kinderzorghuis is er voor ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar die tijdelijke intensief medisch verpleegkundige zorg nodig hebben. Deze kinderen kunnen niet thuis wonen of kortdurend niet thuis wonen (de overgang van zorg naar huis). Hierbij gaat het net als bij het verpleegkundig kinderdagverblijf om kinderen waarbij de geneeskundige grondslag de basis is. Kinderen kunnen snel decompenseren waardoor er snel verpleegkundig gehandeld moet kunnen worden. Daarnaast wordt er respijtszorg geleverd. Kinderen komen bijvoorbeeld 1-2 nachten per week ter ontlasting van de ouders of in de vakantie periode.

Medisch kinderdagverblijf of een Medisch Orthopedagogisch centrum

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) heet tegenwoordig vaak een Medisch Orthopedagogisch centrum (MOC) en biedt dagbehandeling en opvang. Het heet ook wel Dagbehandeling jonge kind (DJK). Dit wordt vergoed onder Jeugdwet (verzorging), of Zorgverzekeringswet (verpleging) of de Wet langdurige zorg. Een MKD/MOC is bedoeld voor kinderen die sterk achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen (niet op alle MKD) of slaapproblemen.

Kinderdienstencentrum of kinderdagcentrum

Een kinderdienstencentrum of kinderdagcentrum (KDC) biedt daghulp en dagbehandeling voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Veel KDC’s bieden ook vroeghulp aan jongere kinderen (0-6 jaar). In een KDC krijgt een kind dagbehandeling en begeleiding.

Dit wordt vergoed onder de jeugdwet of Wet langdurige zorg en heel soms de Zorgverzekeringswet.

Gespecialiseerde kinderopvang

Daarnaast is er gespecialiseerde kinderopvang op een regulier kinderdagverblijf. Dit is kinderopvang voor kwetsbare kinderen die extra begeleiding, aandacht en zorg nodig hebben en die vanwege hun problematiek niet terecht kunnen bij de reguliere opvang. Vaak hebben de ouders een sociaal medische indicatie en kunnen tijdelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvangtoeslag op basis van de Sociaal Medische Indicatie. Bijvoorbeeld:

  • Een kind of de ouder heeft een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking waardoor andere kinderen in het gezin beter af zijn met kinderopvang.
  • Het gezin is in een sociale of medische crisissituatie beland waardoor de ouders niet in staat zijn de verzorging van het kind op zich te nemen.
  • Als kinderopvang in het belang is van de goede en gezonde ontwikkeling van het kind.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies