Leven en werken met het coronavirus

Ondersteuning bij sport en spel

Laatste actualisatie: 2 december 2020

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen blijven sporten in teamverband en hoeven tijdens het sporten onderling geen afstand te houden. Er mogen geen wedstrijden gespeeld worden tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten. Voor iedereen vanaf 18 jaar mag sporten alleen op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Tijdens het binnen sporten hoeft geen mondkapje te worden gedragen. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel. In de verschillende sport(specifieke) protocollen wordt nader toegelicht hoe in verschillende sporten wordt geadviseerd over mondkapjes. Bekijk daarvoor de protocollen op de website van NOC*NSF.

Rol van de gemeente

Op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) staat wat de maatregelen rond het samen sporten van kinderen en jongeren voor gemeenten betekenen. Daar vind je ook de antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen. 

Verantwoord sporten

Kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen, ook als ze geen lid zijn van een sportclub of vereniging. NOC*NSF en de VSG hebben een protocol verantwoord sporten opgesteld. Daarin staan praktische adviezen voor gemeenten en uitvoerende partijen. Ook is er een protocol verantwoord zwemmen opgesteld door de zwembranche.

Meedoen stimuleren

  • Het Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG en het ministerie van VWS hebben een handreiking Opstarten met buurtsportcoaches en Covid-19 opgesteld met tips voor buurtsportcoaches over het opstarten van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente.
  • Kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging moeten de kans krijgen om weer te gaan sporten. Daarvoor geven dit protocol van NOC*NSF en deze handreiking voor buurtsportcoaches aandachtspunten en richtlijnen.
  • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en kinderen in achterstandspositie zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteuning via Jeugdcultuurfonds. Op deze pagina vind je daar meer informatie over voor gemeenten.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies