Leven en werken met het coronavirus

Culturele en creatieve activiteiten

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 2 december 2020

Culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen blijven plaatsvinden. Wel gelden er voorwaarden, waar gemeenten, organisaties en professionals rekening mee moeten houden. Op deze pagina vind je wat er wel en niet mogelijk is op gebied van culturele en recreatieve activiteiten.

Wat betekenen de maatregelen voor culturele en recreatieve activiteiten?

  • Het is mogelijk om cultuurgerichte of recreatieve activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Bekijk op de site van LKCA en in het protocol cultuureducatie en participatie wat er wel en niet mag voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ook lees je daar hoe je de activiteiten veilig kunt laten plaatsvinden.
  • Activiteiten mogen binnen plaatsvinden met maximaal 30 personen per ruimte, inclusief kinderen onder de 13 jaar. Buiten geldt een maximaal aantal van 4 personen of één huishouden, exclusief kinderen onder de 13 jaar.
  • Onderwijsinstellingen, kinderopvang en jeugdverenigingen (0 tot 18 jaar) zijn uitgezonderd van dit maximum aantal personen in binnenruimten, mits het in de eigen locatie plaatsvindt. Hieronder vallen de scouting en cultuur- en kunstorganisaties voor kinderen en jongeren. Daarnaast geldt voor cultuurbeoefening een maximum aantal van 40 personen in de buitenlucht.
  • Dit geldt niet voor locaties waar een continue doorstroom is van personen, zoals in musea of dierenparken. Voor indoor locaties geldt dan een reserveringsplicht. Beheerders maken zelf afspraken om de maatregelen goed te kunnen naleven..
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Kinderen vanaf 13 jaar houden wel anderhalve meter afstand tot volwassenen. Volwassenen dienen onderling ook anderhalve meter afstand te houden, tenzij contact noodzakelijk is bij de activiteit, zoals bij dans- en theaterbeoefening.
  • Het advies is het aantal uitstapjes en reismomenten zoveel mogelijk te beperken.

Mondkapjesplicht bij culturele activiteiten

Regels voor het dragen van een mondkapje in een museum, theater of concertzaal

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen draag je een mondkapje wanneer je staat (op een niet aangewezen plek) of loopt. Het mondkapje kan af als je op een aangewezen (gereserveerde) plek zit of staat. Er moet dan wel anderhalve meter afstand worden gehouden. Zodra de aangewezen plek wordt verlaten, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, dan zet je het mondkapje weer op.

Regels voor het dragen van een mondkapje bij het dansen, acteren, toneelspelen of muziek maken

Bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten, is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Denk aan het bespelen van een blaasinstrument of bij zang. Daarom kan bij de beoefening van theater, dans, acteren, muziek of vergelijkbare activiteiten het mondkapje worden afgezet tijdens de beoefening. En alleen in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals een repetitieruimte, podium of opnameruimte. Op alle andere momenten in voor publiek toegankelijke binnenruimtes draagt iedereen van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje. Personen zijn ook uitgezonderd op het moment dat zij poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen. 

Zingen en de beoefening van blaasinstrumenten 

  • Het RIVM stelde op 27 augustus dat leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs gezamenlijk kunnen zingen, zonder anderhalve meter afstand te houden. Tussen leerlingen en docenten onderling moet wel afstand gehouden worden. Op de website van VLS staat meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot muzieklessen in het voortgezet onderwijs.
  • Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar die blaasinstrumenten beoefenen geldt ook geen afstandsregel. Wel moeten blazers van 18 jaar en ouder in de blaasrichting twee meter afstand tot elkaar houden en tot jongeren van boven de 12 jaar. Lees hierover meer in het protocol van de KNMO.

Kampen en overnachtingen

In huidige omstandigheden is het voorlopig niet mogelijk om weekend-, herfst- of winterkampen te organiseren, zowel met jeugd als met volwassenen. Dit geven de gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland op hun website aan.

Wat kunnen gemeenten doen bij het inrichten van activiteiten?

Het is belangrijk dat gemeenten de regie voeren tijdens het invoeren van de maatregelen. Als gemeente bepaal je welke activiteiten wel of niet kunnen plaatsvinden binnen de gestelde voorwaarden. Gemeenten en aanbieders moeten samen inventariseren op welke manier culturele en recreatieve groepsactiviteiten voor de jeugd gewoon kunnen doorgaan. Naast buurtsportcoaches, kunnen ook cultuurcoaches goed meedenken over de inrichting van diverse activiteiten.

Vanwege de extra maatregelen gaan veel culturele en recreatieve activiteiten voor jongeren van 18 jaar en ouder niet door. Zoek samen met jongeren, aanbieders, buurtsport- en cultuurcoaches naar mogelijke (online) alternatieven, waarmee activiteiten voor deze groep toch kunnen plaatsvinden.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje BetonLKCANOC*NSFKNMOVLSKoornetwerk Nederland en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies