Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Culturele en creatieve activiteiten

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 25 juni 2020

Culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen weer van start. Door de versoepelingen van de maatregelen is er weer meer mogelijk in het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren.

Wat betekenen de versoepelingen voor culturele en recreatieve activiteiten?

  • Het is weer mogelijke om cultuurgerichte of recreatieve evenementen te organiseren, zowel binnen als buiten. Bekijk op de site van LKCA wat er wel en niet mag voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.
  • Voor acteurs en dansers vervalt de 1,5 meter regel. Zangkoren en -ensembles kunnen weer repeteren en optreden, maar het RIVM is wel bezig met het opstellen van voorwaarden waarbinnen dit kan plaatsvinden. Het is van belang dat men onder alle omstandigheden voorzichtigheid hanteert, door zoveel mogelijk afstand te houden, handen goed te wassen en bij lichte klachten thuis te blijven.
  • Zomerkampen en kindervakantieactiviteiten kunnen plaatsvinden. Voor iedereen tot en met 12 jaar en voor iedereen tussen 13 en 18 jaar zijn er protocollen gemaakt om een veilig kamp te organiseren. Op Wegaanopzomerkamp.nl staat informatie over die protocollen en de rol van de gemeenten. Gemeenten en veiligheidsregio's worden gevraagd om regelgeving omtrent zomerkampen, vakantieactiviteiten, kampeerterreinen en groepsaccommodaties zoveel mogelijk in lijn te brengen met het protocol. Alleen op deze manier is het voor organisatoren en begeleiders haalbaar een kamp te organiseren. De belangrijkste reden hiervoor is dat kampen in vrijwel alle situaties in een andere gemeente dan die van de organisator (en dus veiligheidsregio-overstijgend) georganiseerd worden.

Wat kunnen gemeentes doen bij het opstarten van activiteiten?

Het is belangrijk dat gemeentes de regie voeren tijdens de versoepeling van de maatregelen. Gemeentes bepalen welke evenementen wel of niet kunnen plaatsvinden binnen de gestelde voorwaarden. Gemeentes en aanbieders moeten samen inventariseren op welke manier culturele en recreatieve groepsactiviteiten voor de jeugd weer kunnen worden opgezet. Naast buurtsportcoaches, kunnen ook cultuurcoaches goed meedenken over de inrichting van diverse activiteiten.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje Beton, LKCA, NOC*NSF en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies