Leven en werken met het coronavirus

Culturele en creatieve activiteiten

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 3 september 2020

Culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen gewoon blijven plaatsvinden. Wel gelden er voorwaarden, waar gemeenten, organisaties en professionals rekening mee moeten houden. Op deze pagina vind je wat er wel en niet mogelijk is op gebied van culturele en recreatieve activiteiten.

Tijdens de persconferentie van 18 september heeft het kabinet enkele gewijzigde maatregelen bekend gemaakt vanwege de zorgelijke situatie in enkele regio's. Zie Rijksoverheid.nl. Ook nemen deze regio's aanvullende maatregelen. Omdat nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van kinderen en jongeren, is het belangrijk om samen een balans te zoeken. Lees meer

Wat betekenen de versoepelingen voor culturele en recreatieve activiteiten?

  • Het is weer mogelijk om cultuurgerichte of recreatieve activiteiten en evenementen te organiseren, zowel binnen als buiten. Bekijk op de site van LKCA en in het protocol cultuureducatie en participatie wat er wel en niet mag voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.
  • Het RIVM stelde op 27 augustus dat leerlingen in het voortgezet onderwijs gezamenlijk kunnen zingen, zonder anderhalve meter afstand te houden. Tussen leerlingen en docenten en docenten onderling moet wel afstand gehouden worden. Op de website van VLS staat meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot muzieklessen in het voortgezet onderwijs.
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Kinderen vanaf 13 jaar houden wel anderhalve meter afstand tot volwassenen.
  • Volwassenen dienen onderling wel anderhalve meter afstand te houden.

Wat kunnen gemeenten doen bij het opstarten van activiteiten?

Het is belangrijk dat gemeenten de regie voeren tijdens de versoepeling van de maatregelen. Gemeenten bepalen welke evenementen wel of niet kunnen plaatsvinden binnen de gestelde voorwaarden. Gemeenten en aanbieders moeten samen inventariseren op welke manier culturele en recreatieve groepsactiviteiten voor de jeugd weer kunnen worden opgezet. Naast buurtsportcoaches, kunnen ook cultuurcoaches goed meedenken over de inrichting van diverse activiteiten.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje BetonLKCANOC*NSF, KNMO, VLS en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies