Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Ondersteuning jongeren in kwetsbare positie vanwege coronamaatregelen

Laatste actualisatie: 23 april 2020

Iedere gemeente heeft jongeren in een kwetsbare positie. Nu we te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus wordt dit duidelijker zichtbaar. De positie van veel jongeren wordt nog kwetsbaarder. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die door hun indicatie of verstandelijke beperkingen moeite hebben zich aan te passen aan deze tijd. Jongeren die door het verliezen van hun bijbaan hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Of jongeren die in een sociaal isolement geraken.

Rol van de gemeente

Juist in deze tijd hebben kwetsbare jongeren een steuntje in de rug nodig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie van jongeren. Zij hebben de opdracht om jongeren waar nodig zoveel mogelijk integrale ondersteuning en dienstverlening te bieden. Dit gebeurt op meerdere leefdomeinen tegelijk: support, wonen, school, werk en dagbesteding, inkomen en schulden en welzijn. Daarmee verstevigen gemeenten de basis van jongeren of blijft deze stabiel. Dit is nodig voor het opgroeien naar volwassenheid. Hieronder staan tips per leefdomein om deze jongeren te ondersteunen.

Support: contact houden met jongeren

Veel jongeren voelen zich eenzaam in deze tijd. Kijk wat je gemeente kan doen om het contact met jongeren op te zoeken en vast te houden. Werk bijvoorbeeld samen met jongerenwerk en jeugdhulp, onderwijs en leerplicht, GGD, maatjesprojecten Join Us.

Wonen

Om dak- en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen of op te lossen is het belangrijk dat de aanpak bestaat uit een aantal werkzame elementen. Alleen woonruimte bieden is onvoldoende. In dit artikel van Movisie lees je hoe je dak- en thuisloze jongeren kunt helpen in tijden van corona. We beschrijven een aantal tips:

 • Wees flexibel met regelingen. In Utrecht mogen zogenaamde bankhoppers (jongeren die op tijdelijke logeeradressen verblijven) nu langere tijd op een plek bivakkeren zonder dat het consequenties heeft voor hun uitkering.
  • Lees ook het artikel op website 16-27 over de ruimte die de Participatiewet biedt om maatwerk te leveren en de kostendelersnorm niet toe te passen.
 • Wees goed bereikbaar, niet alleen digitaal. De meeste dak- of thuisloze jongeren hebben namelijk geen digitale middelen waarmee ze benodigde formulieren kunnen invullen en opsturen. Ga op zoek naar creatieve oplossingen. Een organisatie voor hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren in de gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld spreekkamers ingericht waar mensen 2 meter afstand kunnen houden.
 • Organiseer alternatieve opvangplekken voor jongeren die niet in de reguliere opvang terechtkunnen.
  • Streetcornerwork Amsterdam heeft een nachtvoorziening geopend voor jongeren die niet in de maatschappelijke opvang terechtkunnen.
  • Kwintes heeft samenwerking gezocht met hotels die nu leeg staan. Tegen een gereduceerd en door de gemeente betaald tarief verblijven dak- en thuislozen in deze hotels.

School en werk

Breng en houd jongeren die extra aandacht nodig hebben in beeld. Bijvoorbeeld jongeren in het speciaal onderwijs en anderstaligen. Doe dit samen met onderwijsinstanties, RMC, jongerenwerk en jeugdhulp. Samen versterk je de basis effectiever op meerdere leefdomeinen. Bekijk de tips voor iedere jongere in beeld

Inkomen en schulden

Veel jongeren raken door de coronacrisis hun bijbaan kwijt. Schulden kunnen hierdoor mogelijk snel oplopen. Probeer jongeren die beginnende schulden hebben snel op te zoeken en hulp aan te bieden vanuit een maatwerkbudget. Dat kost vaak minder dan dure schuldhulptrajecten achteraf. Wooncorporaties, zorgverzekeraars en telefoonaanbieders krijgen als eerste signaleren dat rekeningen niet worden betaald. Samen met hen kunnen gemeenten het ontstaan van schulden vroeg signaleren.

 • Voorkom dat jongeren bij het aanvragen van inkomensondersteuning lang moeten wachten op een uitkering door een langdurig, ingewikkeld administratief traject. Hun vaste lasten lopen ondertussen gewoon door. Het Algemeen Dagblad beschrijft hoe de gemeente Rotterdam ervoor zorgt dat jongvolwassenen sneller een uitkering krijgen.
 • Voorkom financiële problemen door maatwerk en flexibiliteit in het toepassen van regels, bijvoorbeeld:
 • Attendeer de jongeren in de gemeente op de GeldChecker, de online geldkrant van het Nibud voor jongeren. Het Nibud maakte een speciale editie over de coronacrisis. Jongeren krijgen antwoord op vragen als: Waar moeten jongeren op letten? Waar kunnen zij financiële hulp krijgen? Wat zijn de beste do's and don'ts in deze tijd?
 • Bekijk voor meer informatie het Movisie-dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden.

Welzijn

Gemeenten hebben de taak om met hun aanbieders te kijken hoe zij samen zorg of ondersteuning kunnen organiseren. Het gaat daarbij om zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen nu en in de toekomst. Denk na over hoe de dagbesteding eruit kan zien in tijden van corona. 

 • Er zijn al veel online activiteiten. Verschillende organisaties bundelen deze informatie in weekoverzichten die gemakkelijk te verspreiden zijn via sociale media. Voor sommige mensen in een kwetsbare positie is dagbesteding of dagopvang mogelijk.
  • Maak gebruik van leegstaande (buurt-)voorzieningen doordat er geen activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld wijkcentra of buurthuizen. Door dagbesteding in kleinere groepen te organiseren kunnen kinderen, jongeren en gezinnen passende ondersteuning ontvangen zonder de richtlijnen hierbij te vergeten.
 • Weet wat er speelt bij de inwoners in de gemeente. Blijf in gesprek met de inwoners en maatschappelijke partners. Kijk bijvoorbeeld op de pagina met tips over communicatie. Of bekijk de pagina’s voor kinderen, jongeren en ouders, waar verschillende vragen en antwoorden over bijvoorbeeld eenzaamheid, gezond thuisblijven en spanningen in het gezin te vinden zijn. 
 • Bekijk ook de pagina over continuering van zorg en ondersteuning tijdens coronamaatregelen en wat de gemeente kan doen. 

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies