Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Ondersteuning bij sport en spel

Laatste actualisatie: 25 mei 2020

Sinds 29 april mogen kinderen en jongeren onder bepaalde voorwaarden weer samen sporten in de buitenlucht. Ze mogen wel samen trainen, maar geen wedstrijden spelen. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. Voor jongeren van 13 jaar en ouder geldt bovendien dat ze tijdens het sporten anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Gemeenten kunnen stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren op een verantwoorde manier samen gaan sporten, door sportactiviteiten onder begeleiding van buurtsportcoaches of sportaanbieders te organiseren en faciliteren.  

Rol van de gemeente

Op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) staat wat de maatregelen rond het samen sporten van kinderen en jongeren voor gemeenten betekenen. Daar vind je ook de antwoorden op veel gestelde vragen over de maatregelen. 

Verantwoord sporten

NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben een protocol verantwoord sporten opgesteld. Daarin staan praktische adviezen voor gemeenten en uitvoerende partijen.  

Opstarten met buurtsportcoaches

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG en het ministerie van VWS hebben een handreiking Opstarten met buurtsportcoaches en Covid-19 opgesteld met tips voor buurtsportcoaches over het opstarten van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente. Ook kinderen en jongeren die geen lid zijn van een vereniging moeten de kans krijgen om weer te gaan sporten. Daarvoor geven dit protocol van NOC*NSF en deze handreiking voor buurtsportcoaches aandachtspunten en richtlijnen .  

Tips voor opstarten georganiseerd sporten

Op de website Kenniscentrum Sport en Bewegen staan concrete voorbeelden en informatie en tips over het opstarten van georganiseerde sporten die bestemd zijn voor gemeenten, buurtsportcoaches, onderwijs en sportaanbieders.


Welke culturele en creatieve activiteiten mogen de komende tijd?

Culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen weer voorzichtig van start. De overheid heeft een tijdspad gemaakt voor het geleidelijk toestaan van meer activiteiten.

Tijdspad

Vanaf 11 mei:

 • Vanaf 11 mei zijn bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen toegestaan, mits deze buiten plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor sport. Deze staan in het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.
  • De sector cultuureducatie en -participatie heeft een protocol opgesteld over verantwoord naar een les, cursus of training gaan. Zowel voor individuele als groepslessen.
  • Het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) biedt meer informatie over wat wel en niet mag op gebied van cultuureducatie en -participatie.
  • Zie ook de veelgestelde vragen op de website van het LKCA over cultuureducatie en cultuurparticipatie.
 • Bibliotheken gaan onder restricties weer open. Naast het hanteren van de anderhalvemeterregel, zijn maximaal dertig mensen (exclusief personeel) toegestaan op deze locaties.

Vanaf 1 juni:

 • Het verbod op samenkomsten wordt vanaf 1 juni versoepeld. Dit betekent dat personen buiten weer in groepen van meer dan drie personen mogen afspreken. Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt hierbij wel de 1,5 meter regel.
 • Vanaf 1 juni gaan concertzalen, theaters, centra voor kunsten en musea onder restricties weer open. Ook toneelrepetities, dansgroepjes en muzikaal samenspel voor kinderen en jongeren mogen weer plaatsvinden. Naast het hanteren van de 1,5 meter, zijn maximaal 30 mensen (exclusief personeel) tegelijk toegestaan op deze locaties.
 • De versoepeling geldt nog niet voor zangkoren en blaasensembles, zolang er nog geen duidelijkheid over het besmettingsrisico door zang en blaasinstrumenten. Er is een onderzoek gestart om dit besmettingsrisico bij zangers en blazers in kaart te brengen.  

Vanaf 1 juli:

 • Vanaf 1 juli worden, als alles goed gaat, de restricties voor de culturele en recreatieve sector geheel of gedeeltelijk opgeheven. Mogelijk geldt nog wel op verschillende locaties dat hier maximaal 100 personen tegelijk aanwezig mogen zijn.

Vanaf 1 september:

 • Het kabinet verwacht dat op 1 september alle sport- en spelactiviteiten weer onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden en dat verenigingskantines weer open kunnen. Onbekend is wanneer grote sport- en spelevenementen (met publiek) weer kunnen plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Kunnen één op één kunst- en cultuurlessen ook doorgaan?

Cultuureducatie die één op één plaatsvindt, zoals muziekles voor één persoon, is gewoon mogelijk. Ook zangles en beoefening van een blaasinstrument zijn individueel gewoon toegestaan. Hierbij geldt als voorwaarde dat men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM. Het protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie geeft hierover meer informatie.

Meer informatie over individuele lessen van LKCA. 

Wat kunnen gemeentes doen bij het opstarten van activiteiten?

Het is belangrijk dat gemeentes de regie voeren tijdens de versoepeling van de maatregelen. Gemeentes en aanbieders moeten samen inventariseren op welke manier culturele en recreatieve groepsactiviteiten voor de jeugd weer kunnen worden opgezet. Naast buurtsportcoaches, kunnen ook cultuurcoaches goed meedenken over de inrichting van diverse activiteiten.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje Beton, LKCA, NOC*NSF en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Zijn er weer culturele en recreatieve activiteiten in bibliotheken, musea, theaters en concertzalen?

Met het opengaan van culturele locaties ontstaan er nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de culturele en recreatieve activiteiten van kinderen en jongeren. Zo kunnen bijvoorbeeld toneelrepetities en dansgroepjes voor kinderen en jongeren onder restricties weer plaatsvinden. Het is nog niet bekend welke rol deze instellingen verder kunnen spelen in bijvoorbeeld de cultuureducatie voor kinderen. Gemeentes dienen hier lokaal het gesprek over te voeren met de verschillende culturele organisaties.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies