Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Leerlingenvervoer

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 7 juli 2020

De basisscholen, zowel regulier onderwijs als speciaal onderwijs, zijn weer volledig open. Op 24 juni maakte het kabinet bekend dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Dit betekent dat na de zomervakantie in principe alle leerlingen weer naar school kunnen. Wat betekent dit voor het leerlingenvervoer in de gemeente?

Leerlingenvervoer in het speciaal (basis) onderwijs

Het leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Dit betekent dat voor het geplande, gereserveerde vervoer van leerlingen sinds 1 juli weer met volle taxi’s en busjes gereden mag worden. Leerlingen onderling en leerlingen en de chauffeur hoeven geen anderhalve meter afstand te bewaren. De chauffeur kan dus helpen bij het in- en uitstappen van de leerlingen. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig om contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen. Bekijk het protocol voor zorgvervoer voor kinderen in het speciaal (basis) onderwijs.

Leerlingenvervoer voortgezet (speciaal) onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs is sinds 2 juni open voor alle leerlingen. Sinds 1 juli is de anderhalve meter regel voor jongeren tot en met 18 jaar opgeheven. Het leerlingenvervoer vindt weer plaats als eerst. De anderhalve meter regel blijft wel gelden voor de afstand tussen leerlingen en de chauffeur. Wanneer er in het leerlingenvervoer geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden tussen leerlingen en de chauffeur, draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich bij het vervoer verder houden aan richtlijnen ontwikkeld door het RIVM. De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. 

Meer informatie?

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies