Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Jongerenparticipatie

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 23 juni 2020

Kom met jouw ideeën en creativiteit! Die oproep deed Mark Rutte in een persconferentie aan kinderen en jongeren. Wat betekent deze oproep voor gemeenten? Hoe geef je kinderen en jongeren een stem? En hoe betrek je ze bij de lokale aanpak?

Na de oproep van Rutte zijn er landelijk allerlei initiatieven gestart: #ikpraatmee en de Coalitie-Y. Ook adviseert een landelijke expertgroep van jongeren de komende maanden het kabinet. Deze pagina gaat over het lokale niveau: wat gebeurt er al en wat kunnen gemeenten doen?

Tips voor gemeenten 

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut geven in het artikel 'Tijd om te gaan doen wat werkt bij jongerenparticipatie' tips voor gemeenten die jongerenparticipatie belangrijk vinden.

Vraag jongeren waar ze invloed op willen hebben

  • Vraag jongeren op welke onderwerpen zij invloed willen hebben. Laat ze op voorhand meedenken over de items die zij belangrijk vinden.
  • Inhoudelijke start: bevraag jongeren over een specifiek thema.
  • Optie: ga het gesprek in met een lege agenda. Luister waar de behoeften van jongeren liggen en waar zij over willen meedenken. Luister goed: soms zit er een verhaal achter hun verhaal.

Benader jongeren gelijkwaardig

Gelijkwaardigheid creëer je door jongeren te informeren via de kanalen waar zij actief op zijn. Geef jongeren en ambtenaren dezelfde informatie: waar gaan we het over hebben en hoe gaan we dat doen? Vertel van tevoren wat er met hun inbreng wordt gedaan. En kom er later op terug en vertel hoe het is gegaan.

Geef jongerenparticipatie een duidelijke plek

Voorkom dat jongerenparticipatie bij één persoon zit. Geef jongerenparticipatie een duidelijke plek in de gemeentelijke organisatie. Laat zien dat dit niet iets is wat je er als gemeente bij doet.

Zorg voor een divers jongerengeluid 

Kies voor vormen van jongerenparticipatie die een divers jongerengeluid laten horen.

Is er een jongerenraad? Laat ze contact maken met jongeren buiten de eigen bubbel en de verschillende stemmen meenemen in hun adviezen. Als gemeente kun je daarbij helpen.

Is er geen jongerenraad? Zet als gemeente bijvoorbeeld jongerenwerkers in. Of maak gebruik van een lokale plek waar verschillende jongeren komen.

Leg de link met cliëntenparticipatie 

Gemeenten zijn vaak al verder met ervaringen van jongeren in de jeugdhulp (cliëntenparticipatie). Leg meteen een link. Zo voorkom je dat cliëntenparticipatie en jongerenparticipatie gescheiden georganiseerd zijn.

Nog meer tips om jongeren te betrekken

Zoek jongeren op hun eigen plekken op

Betrek jongeren via sociale media of via mensen die contact hebben met jongeren, zoals jongerenwerkers.

Communiceer helder

Voorkom ambtelijk taalgebruik in de communicatie met jongeren. Wees kort, helder en begrijpelijk.

Luister echt

Luister echt naar de jongeren in jouw gemeente. Stel vragen over hun ervaringen met de coronamaatregelen. Neem jongeren serieus en laat ze zien dat je nieuwsgierig bent.

Formuleer een concreet doel

Focus op duidelijke en realistische resultaten. Bedenk van tevoren wat je gaat vragen, wat het doel is en wat je wilt dat het oplevert. Dit maakt het duidelijk voor jongeren wat het gaat opleveren als ze meedoen.

Voorbeelden van gemeenten

Dit zijn enkele voorbeelde hoe gemeenten jongerenparticipatie in coronatijd vormgeven:

  • In de Regio Hart van Brabant zijn gemeenten en jongeren actief in het jongerennetwerk Samen met de Jeugd. Dit biedt jongeren de mogelijkheden tot inspraak, invloed en initiatief in het jeugd(hulp)beleid. Op het moment dat de coronacrisis begon, kwamen er online bijeenkomsten over hoe jongeren de coronacrisis ervaren en welke behoeften er zijn. Ook is er een enquête onder jongeren en kinderen verspreid. De uitkomsten staan in een infographic en vlogs.
  • De jeugdburgermeester van de gemeente Bronckhorst heeft in een filmpje een oproep gedaan om te horen wat kinderen en jongeren bezighoudt in deze bijzondere tijd. Ook heeft de jeugdburgemeester gevraagd wie mee wil denken over Nederland na corona.
  • De gemeente Waalwijk roept jongeren op om met de burgemeester of een wethouder in gesprek te gaan. Zij willen horen hoe jongeren omgaan met de huidige situatie en welke ideeën zij hebben. 

Meer informatie

In het artikel Zo betrek je jongeren bij beleid doet Movisie in woord en beeld verslag van een themabijeenkomst over jongerenbetrokkenheid.

Bekijk de pagina Jeugdparticipatie bevorderen voor meer informatie en achtergronden.

De Nederlandse Jeugdraad heeft succesfactoren in het werken met jongeren opgesteld. Bekijk het filmpje van de Nederlands Jeugdraad over de succesfactoren van jongerenparticipatie.

Bekijk de vragenlijst van het Nederlands Jeugdinstituut voor kinderen en jongeren.

Bekijk meer informatie over #ikpraatmee en welke organisatie er bezig zijn met jongereparticipatie in coronatijd.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies