Leven en werken met het coronavirus

Algemene informatie voor alle professionals

Laatste actualisatie: 12 april 2021

Op deze pagina vind je informatie die voor alle professionals van belang is. Hier wordt basisinformatie beschreven waar je als professional tijdens je werk rekening mee dient te houden in tijden van het coronavirus. Uitgangspunt is om samen met alle betrokkenen het leven en de contacten van kinderen en jongeren zo normaal mogelijk te laten doorgaan. Op de pagina voor professionals lees je hoe je kunt handelen in meer specifieke situaties, zoals in de residentiële hulp of bij omgangsregelingen van gescheiden ouders.

Algemene maatregelen 

Hygiënemaatregelen

Het RIVM benoemt verschillende hygiënemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, die in principe voor iedereen: 

 • Was vaak je handen.
 • Droog je handen aan een papieren handdoek, een stuk keukenrol of een papieren zakdoek. 
 • Schud geen handen. 
 • Nies of snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg. 
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner. 
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, als corona, te verkleinen.

Voor professionals geldt ook nog:

 • Maak na gebruik je werkplek, je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje. 

Afstand houden

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen anderhalve meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar.
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling en personeel houden op school zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar. In het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs geldt dat afstand gehouden moet worden waar mogelijk.
 • Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen moeten zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden. Uitzondering is wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Soms zijn dan persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.
 • Professionals houden onderling en in contact met ouders altijd anderhalve meter afstand.
 • De anderhalvemeterregel geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden.

Vermijd drukke plekken

Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken.

Draag een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes

 • Iedereen van 13 jaar en ouder is sinds 1 december 2020 verplicht om een mondkapje te dragen in publieke en openbare binnenruimtes en in het openbaar vervoer, zoals in supermarkten of op stations en perrons en bij bushaltes.
 • Ook voor mensen met contactberoepen, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.
 • Voor besloten plaatsen die niet voor iedereen toegankelijk zijn, zoals instellingen voor jeugdhulp, kan het bestuur van de instelling besluiten om een niet-medisch mondkapje wel of niet verplicht te stellen.
 • Lees meer over de mondkapjesplicht op de website van de Rijksoverheid.
 • Niet iedereen kan een mondkapje dragen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of een andere beperking. Het kan gaan om zowel zichtbare als onzichtbare beperkingen of ziektes. Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie hierover.

Thuisblijven bij klachten

Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. 

Veelvoorkomende klachten bij corona zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn)
 • Hoesten
 • Verhoging en/of koorts (boven 38 graden)
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven

Soms zijn er, in combinatie met bovenstaande klachten, ook nog andere klachten. Bekijk de ziekteverschijnselen van corona op de website van het RIVM.

Kinderen en thuisblijven  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen die naar de opvang gaan en kinderen die naar de basisschool gaan.

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar mogen naar de opvang met verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn. Zij blijven verder wel zoveel mogelijk thuis en gaan bijvoorbeeld niet naar clubjes en sporten. 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven in principe thuis bij verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn. Zij gaan niet naar school, de voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Ze mogen wel naar school, de voorschoolse- en buitenschoolse opvang als de klachten passen bij al bekende klachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid, of wanneer de klachten al langer dan zeven dagen aanwezig zijn.

Verder blijven alle kinderen thuis als zij:

 • koorts hebben, benauwd zijn en/of veel hoesten.
 • getest gaan worden en/of in afwachting zijn van de testuitslag.
 • bij iemand in huis wonen die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • zij huisgenoot zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus. Iedereen in het huishouden gaat dan in quarantaine.
 • een nauw contact zijn van iemand met corona.
 • terugkomen uit een hoogrisicogebied.

De beslisboom op de site van AJN kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang of school mag komen. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen.

Lees meer in het protocol voor het basisonderwijs

Jongeren en thuisblijven

Jongeren met klachten blijven thuis en gaan niet naar school.

Verder blijven zij thuis als ze:

 • getest gaan worden en/of in afwachting zijn van de testuitslag.
 • bij iemand in huis wonen die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • een huisgenoot zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus. Iedereen in het huishouden gaat dan in quarantaine.
 • een nauw contact zijn van iemand met corona.
 • terugkomen uit een hoogrisicogebied.

De beslisboom op de website van AJN kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een jongere en medewerker in het voortgezet onderwijs wel of niet naar school of werk kan komen.

Lees meer in het protocol voor het voortgezet onderwijs en het protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Testen

Iedereen kan zich laten testen bij coronagerelateerde klachten.

Lees meer over het testen op de pagina Vragen over het testbeleid.

Niet reizen

Het dringende advies is om tot en met 15 mei 2021 niet naar het buitenland te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Reizigers uit een risicogebied of risicoland moeten tien dagen in quarantaine. Je kunt je na vijf dagen laten testen.

Avondklok

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de invoering van de avondklok. Lees de gevolgen van de avondklok voor je werk de pagina Betekenis avondklok voor professionals.

Huishoudens

In de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 staat dat je onderling geen afstand hoeft te houden wanneer je op hetzelfde adres staat ingeschreven.  

In bepaalde omstandigheden kunnen ouders, pleegouders of groepsleiding samen de afweging maken om kinderen of jongeren tot meerdere huishoudens te laten behoren vanwege het belang van het kind. Enkele voorbeelden:

 • Voor kinderen en jongeren die in twee gezinnen opgroeien (bijvoorbeeld gescheiden ouders of een pleeggezin), kunnen kinderen en (pleeg)ouders er samen voor kiezen dat zij op beide plekken, binnen en buiten, onderling geen afstand hoeven te houden. Huisgenoten mogen zich gezamenlijk in een binnen- of buitenruimte bewegen en hoeven zich als huishouden buiten niet te houden aan de maximale groepsgrootte van twee personen.
 • Kinderen en jongeren die in woonvoorziening (zoals een residentiële instelling) verblijven, kunnen er samen met ouders, opvoeders of groepsleiding voor kiezen om op beide plekken onderling geen afstand te hoeven houden. Zo kan het bezoek op de instelling gewoon doorgaan, en kunnen kinderen en jongeren een weekend naar huis zonder dat jongeren vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand moeten houden tot de andere huisgenoten. Ook op de groep hoeven kinderen, jongeren en groepsleiding dan onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Let wel goed op: wanneer kinderen en jongeren buiten de instelling als groep op pad gaan, gelden de regels voor publieke ruimtes. Dat betekent dat jongeren vanaf 13 jaar met maximaal één persoon samen mogen zijn. Uitzondering hierop is een groep jongeren tot 18 jaar die samen met begeleidende hulpverleners of jongerenwerkers naar buiten gaat in het kader van behandeling of voor sportactiviteiten.
 • Ook voor het testbeleid en quarantainebeleid is het relevant om te weten of een kind tot meerdere huishoudens wordt gerekend.

Fysiek en face-to-face contact 

Veel professionals twijfelen over het wel of niet hebben van face-to-face en fysiek contact met kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is goed te begrijpen. Adviezen en regels veranderen regelmatig en voor jou als professional gelden andere regels dan voor jou als 'burger'. Toch is het juist tijdens de lockdown belangrijk dat je goed contact met kinderen en gezinnen houdt.  

Fysiek contact

Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Hieronder verstaan we:

 • Aanraken van een persoon bij bijvoorbeeld het verzorgen, kalmeren of troosten.
 • Praten met een persoon op minder dan anderhalve meter.

Accepteer bij kinderen tot en met 12 jaar dat het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden. Probeer bij jongeren van 13 jaar en ouder, wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Spreek ook samen af of je een niet-medisch mondkapje draagt. En probeer in deze situaties het aantal personen dat contact heeft met de jongere zoveel mogelijk te beperken. In sommige situaties dien je gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Of en wanneer welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, lees je op de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Face-to-face contact

Face to face contact is contact in levenden lijve met een persoon die zich op meer dan anderhalve meter afstand bevindt.

Professionals die tot de risicogroep behoren 

Sommige mensen hebben meer risico op een ernstiger beloop van een coronabesmetting dan anderen. Behoor jij tot de risicogroep? In principe kun je veilig blijven werken. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Je past de algemene hygiënemaatregelen toe.
 • Je gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen als de richtlijn dat voorschrijft.
 • Of je uiteindelijk hetzelfde werk blijft doen als normaal, overleg je met jouw leidinggevende. De bedrijfsarts kan daar zo nodig in adviseren.

Professionals die zwanger zijn

Als je minder dan 28 weken zwanger bent kun je in principe werkzaamheden verrichten met inachtneming van de hygiënemaatregelen en de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Doe dit wel in overleg met je leidinggevende.

Ben je 28 weken of langer zwanger? Dan is het niet verstandig om werkzaamheden in de corona gerelateerde zorg te verrichten. Er wordt hierbij door het RIVM een onderscheid gemaakt tussen intramurale- en extramurale zorg.

 • Werk je intramuraal (bijvoorbeeld een woonvoorziening), dan wordt het afgeraden om zorg te verlenen aan cliënten met coronagerelateerde klachten of cliënten die positief getest zijn. Kijk samen met jouw leidinggevende welke niet corona gerelateerde werkzaamheden je nog wel kunt verrichten.
 • Werk je extramuraal (zorg buiten een instelling), dan verleen je geen zorg aan cliënten met coronagerelateerde klachten of cliënten die positief getest zijn. Bij al jouw overige werkzaamheden moet je kunnen voldoen aan de algemene maatregelen zoals het houden van anderhalve meter afstand. Wanneer dit niet kan, kijk dan samen met jouw leidinggevend naar werkzaamheden waarin dat wel kan.

Lees ook de adviezen van het RIVM.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies