Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Thuisonderwijs

Laatste actualisatie: 23 maart 2020

Leerkrachten en ouders werken momenteel samen aan het vormgeven van onderwijs, veelal thuis en virtueel. Dit vraagt extra inspanningen van iedereen en is voor veel mensen nog zoeken.

Vijf tips om ermee aan de slag te gaan

Neem de tijd

Het kost tijd om gewend te raken aan het onderwijs thuis. Dit geldt voor kinderen, ouders én leerkrachten. Neem de tijd om dit met elkaar uit te vinden en help elkaar daarbij. Zeg elkaar ook dat het nieuw is en iedereen moet leren hoe dit het beste kan. Blijf vriendelijk en geduldig tegenover elkaar en geef elkaar tips over hoe het morgen nóg beter kan.

Houd het leuk

Thuis leren moet vooral ook leuk zijn, zodat het voor kinderen, jongeren en ouders vol te houden is. Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.  Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan dat een goed moment zijn een andere activiteit te gaan doen. Een vast ritme helpt iedereen daarbij. In het voortgezet onderwijs worden de meeste lessen al digitaal gegeven. Dat geeft steun en structuur.

Een nieuwe relatie tussen ouder en kind -als leerkracht en leerling- kan spanning of frictie opleveren. Wees je bewust van de veranderende relatie en dat dit voor iedereen wennen is. Ouders zijn in de meeste gevallen niet getraind als thuisonderwijzer én moeten dit combineren met hun werk. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten.

Geschikt lesmateriaal

Bijna 90 procent van de basis- en middelbare scholen draait inmiddels volledig op afstand. Er is veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Let erop dat het materiaal goed aansluit bij het niveau van het kind.

Voorbeelden van digitaal lesmateriaal:

  • Ben je geflipt? Dit YouTube kanaal komt dagelijks met een uitzending om kinderen en ouders te helpen om thuisonderwijs gestructureerd en leuk te laten verlopen.
  • Een aantal leerkrachten van Openbaar Onderwijs aan de Amstel doet iets soortgelijks via een livestream
  • PO Thuisonderwijs: dagelijkse tips voor leren op afstand via www.derolfgroep.nl/corona
  • En ook bij les op afstand vind je goede adviezen om je lessen vorm te geven.  

Wissel werken en bewegen af

Voor alle kinderen is het belangrijk om te blijven bewegen tijdens de dag. Sommige kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en sport. Beweging stimuleren is prima, zowel voor kinderen individueel als voor kinderen  in een groep thuis  of in de opvang. Denk eraan dat dit in de opvang  'contactloos' gebeurt en met gepaste afstand tot elkaar, zoals een bal overtrappen, samen fietsen, frisbeeën of een parcours rennen of skaten. Bespreek dat ook met kinderen.

Online ontstaan er veel initiatieven om beweging te stimuleren:

Voor jongeren in het voorgezet onderwijs zijn er allerlei fitness filmpjes op YouTube te vinden. In tien minuten bieden ze al een kleine workout. Een stuk hardlopen of fietsen is natuurlijk ook een optie.

Praat met anderen over hoe het gaat

Het is voor kinderen fijn na afloop van een paar uur werken even na te praten met elkaar. Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om te controleren, maar om het werk goed af te sluiten en kinderen het gevoel te geven dat je het schoolwerk serieus neemt.

Zorg dat er ook ruimte is in de contacten thuis, tussen school en leerling, en met hulpverleners (als die er zijn) om te vertellen hoe het gaat en je vragen te delen. Iedereen doet z’n best en probeert dingen uit om erachter te komen wat werkt. Het gaat soms goed en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met anderen te delen. Vertel elkaar wat je zelf doet als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen.

Organiseer op tijd hulp

Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het van belang om hulp in te schakelen. Soms lukt onderwijs op afstand niet goed omdat er thuis spanningen ontstaan thuis of omdat er geen middelen zijn, zoals een computer of internet. Ouders en leerlingen kunnen tips vragen aan school. Daar waar het allemaal minder vanzelf gaat kunnen leerkrachten en mentoren contact onderhouden met ouders. Samen kunnen ze kijken hoe het de ondersteuning beter kan en afspraken daarover maken.

Voorbeelden: 

  • Op een VO-school hebben leerkrachten van kinderen met gedragsproblemen elke dag contact. De kinderen spreken hun mentor de ene dag digitaal, de andere dag op school. Zij hebben een rooster gemaakt waardoor er steeds (enkele) mensen op school aanwezig zijn. Zo wordt fysiek contact tussen leerkrachten en kinderen onderling zo veel mogelijk vermeden maar is er toch een mogelijkheid om begeleiding te geven. Minimaal eens per week belt de mentor met de ouders.
  • Bij een orthopedagogisch didactisch centrum gaat een hulpverlener standaard bij ouders langs voor advies en steun, óók als dat voorheen niet het geval was.
  • Extra ondersteuning en/of leermiddelen kunnen bijvoorbeeld tot stand komen met hulp van Stichting Leergeld of het Jeugdeducatiefonds.
  • Het ministerie van OCW heeft inmiddels via een brief aan de Tweede Kamer laten weten verschillende maatregelen te treffen om extra leermiddelen en ondersteuning tot stand te brengen. SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland) is een coöperatie van schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. SIVON ondersteunt scholen met (ict-)kennis, producten en diensten voor de totstandkoming van hoogwaardig onderwijs, en werkt daarin nauw samen met Kennisnet. 

Vragen over thuisonderwijs?

Mail ze naar coronavirus@nji.nl, zodat we de informatie op deze website kunnen aanvullen.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies