Leven en werken met het coronavirus

Vragen over het testbeleid

Laatste actualisatie: 6 mei 2021

Wanneer moet je je laten testen en hoe werkt dat? Wat moet je doen als je als professional zelf klachten hebt? Wat moet je doen als je geen klachten hebt, maar wel in contact bent geweest met mensen met klachten of corona? Je kunt daarbij wel of geen beschermingsmiddelen hebben gebruikt.

Algemene informatie voor professionals

Lees meer over:

Professional heeft klachten of corona

Bij coronagerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Soms zijn er, in combinatie met bovenstaande klachten, ook nog andere klachten. Bekijk de ziekteverschijnselen van corona op de website van het RIVM.   

Direct na een vaccinatie tegen corona kun je last van bijwerkingen krijgen. Voor deze milde klachten kan een uitzondering gelden. Maak hierover een zorgvuldige afweging met je werkgever. 

Hoe regel je dat je getest wordt?

Je neemt contact op met jouw werkgever over de procedure op jouw werk voor het testen. Je kunt ook bellen met 0800-1202 voor een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Online een afspraak maken is ook mogelijk.

Voorrang voor zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders

Er is een tijdelijke voorrangsprocedure voor het testen van zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders met coronagerelateerde klachten.

Meer informatie

'Sneltesten' binnen een instelling

Bij sommige organisaties en instellingen zijn sneltesten mogelijk voor professionals die directe zorg, behandeling of begeleiding geven aan cliënten. Daarnaast zijn de sneltesten voor kinderen jongeren met klachten die opgenomen moeten gaan worden of opgenomen zijn in een residentiële voorziening. Ga na bij je werkgever of er bij jouw organisatie of instelling gebruik van wordt gemaakt.

Wat doe je in afwachting van de testuitslag?

 • Je blijft thuis.
 • Als jij meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, blijven al jouw huisgenoten ook thuis tot na de testuitslag.

Wat doe je na de testuitslag?

De test is negatief (geen corona):

Als je een antigeen(snel)test hebt laten uitvoeren, laat je dan testen op een GGD-testlocatie. Als die test ook negatief is, mag je weer werken op locatie indien je milde klachten hebt (geen koorts). Blijf je wel goed aan de algemene hygiënemaatregelen houden en gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.

De test is positief (wel corona):

 • Je blijft thuis in isolatie tot:
  • minimaal zeven dagen na de start van de klachten die wijzen op corona en
  • je 48 uur koortsvrij bent (temperatuur onder de 38 graden zonder dat je paracetamol of andere pijnstillers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen) en
  • je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 • Iedereen in het huishouden blijft thuis. Lees hier meer over bij Huisgenoot van de professional heeft corona.
 • De GGD start het bron- en contactonderzoek.
 • Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma herkenbare klachten hebt, tellen deze niet mee als coronagerelateerde klachten.
 • Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje, kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de huisarts.

Huisgenoot van de professional heeft klachten

Wat doe je als iemand in jouw huishouden coronagerelateerde klachten heeft én koorts heeft en/of benauwd is?

 • Je blijft en werkt thuis totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is. Dit geldt ook als de huisgenoot een jong kind is van 0 tot en met 12 jaar.
 • Werk alleen in hoge uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties. Toch werken gebeurt in overleg met jouw werkgever en/of de bedrijfsarts. Voorwaarde is altijd dat je zelf geen klachten hebt. Totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is, draag je altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.
 • Wees extra alert op klachten die op corona kunnen wijzen. Als je klachten krijgt, blijf je thuis en laat je je direct testen.
 • Werk bij voorkeur niet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Als de testuitslag negatief is, mag je weer aan het werk.
 • Als de testuitslag positief is, ga je in quarantaine en volg je de uitgangspunten voor: Huisgenoot van de professional heeft corona.
 • Als jouw huisgenoot coronagerelateerde klachten heeft en koorts en/of benauwdheid, maar zich niet laat testen, blijf je als zorgmedewerker thuis. Dit doe je totdat de huisgenoot ten minste 24 uur klachtenvrij is met een maximum tot aan 7 dagen na de eerste dag met klachten.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis 

Huisgenoot van de professional heeft corona

Als jouw huisgenoot positief test op corona (al dan niet met klachten), neemt de GGD contact met je op. Je zit dan in categorie 1 in het bron- en contactonderzoek van de GGD.

 • Je blijft thuis tot tien dagen na het laatste contact met jouw positief geteste huisgenoot. Of als blootstelling voortduurt, tien dagen nadat de positief geteste huisgenoot één dag klachtenvrij is én tenminste zeven dagen na de start van de symptomen. Je werkt deze periode niet. Je wordt geadviseerd om je zo spoedig mogelijk te laten testen via de teststraat van de GGD, ook als je geen klachten hebt.
 • De GGD zal aan het begin, halverwege en aan het eind van de quarantaine telefonisch contact met je opnemen. Dit gebeurt om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Voor kinderen wordt geprobeerd zoveel mogelijk aandacht te besteden aan zo kindvriendelijk mogelijk testen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat de neusafname minder diep hoeft. Het stokje wordt hierbij minder diep de neus ingestoken. De ondiepe neustest wordt in combinatie met een keeltest afgenomen. In deze video van het RIVM wordt uitgelegd wat een kind met coronaklachten kan verwachten bij een coronatest. Je kunt deze video bijvoorbeeld aan ouders en/of kinderen laten zien. Bekijk ook deze voorlichtingsfilm voor het testen van jonge kinderen. 
 • Als de test op of na dag vijf positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Dit is ten minste de tiende dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot. Ook jouw huisgenoten en 'overige nauwe contacten' gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Als je in deze periode klachten krijgt, dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.
 • Als de test op of na dag vijf negatief is, dan mag je daarna wel naar buiten. Bijvoorbeeld om even te wandelen. Als zorgmedewerker mag je tot tien dagen na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot, niet naar het werk. Indien je werkt binnen een instelling waar alle cliënten volledig gevaccineerd zijn, bespreek dan met je leidinggevende of je na een negatieve test op de vijfde dag naar het werk kan. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona. Wanneer je klachten krijgt, laat je je opnieuw testen.
 • Als er in jullie huishouden achtereenvolgens meer mensen ziek worden, kan dat gevolgen hebben voor de duur van de quarantaine. De GGD zal dit dan met je bespreken.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis en bekijk het stroomschema testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

'Overig nauw contact' heeft corona

Wanneer ben je een overig nauw contact?

Je wordt als overig nauw contact (categorie 2) beschouwd in het bron- en contactonderzoek van de GGD wanneer je zonder gebruik van (voldoende) persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • in totaal meer dan vijftien minuten (binnen een periode van 24 uur) op minder dan anderhalve meter afstand contact hebt gehad met iemand met corona (in de besmettelijke periode) (maar geen huisgenoot).
 • je korter dan 15 minuten contact met een hoog risico gehad hebt met iemand met corona. Denk bijvoorbeeld aan in het gezicht hoesten.

Hoe weet je of je een 'overig nauw contact' bent?

 • De GGD neemt contact met je op als je in een bron- en contactonderzoek zit. De GGD zal aan het begin en aan het eind (dag tien) telefonisch contact met je opnemen om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Een eigen contact informeert je.
 • Je ontvangt (wanneer je deze app hebt) een melding in de CoronaMelder app.

Wat te doen wanneer je een 'overig nauw contact' bent?

 • Je volgt de leefregels voor nauwe contacten en gaat 10 dagen in quarantaine. Je mag dan dus ook niet werken. En je wordt geadviseerd om je zo spoedig mogelijk te laten testen via de teststraat van de GGD, ook als je geen klachten hebt.
 • Daarnaast vraagt de GGD of je ook op (of na) de vijfde dag na het laatste contact met de positief geteste contact een PCR-test wil plannen. Dus ook als je geen klachten hebt.
 • Voor kinderen wordt geprobeerd zoveel mogelijk aandacht te besteden aan zo kindvriendelijk mogelijk testen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat de neusafname minder diep hoeft. Het stokje wordt hierbij minder diep de neus ingestoken. De ondiepe neustest wordt in combinatie met een keeltest afgenomen. In deze video van het RIVM wordt uitgelegd wat een kind met coronaklachten kan verwachten bij een coronatest. Je kunt deze video bijvoorbeeld aan ouders en/of kinderen laten zien. Bekijk ook deze voorlichtingsfilm voor het testen van jonge kinderen. 
 • Als de test op of na dag vijf vanwege het bron- en contactonderzoek positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Je blijft dus ten minste thuis tot de tiende dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot. Ook jouw huisgenoten en ‘overige nauwe contacten’ gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Als je in deze periode klachten krijgt, dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.
 • Als de test op of na dag vijf negatief is, hoef je niet langer thuis te blijven.
  • Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je tien dagen na het laatste contact niet naar je werk gaat. Als je werkt in een instelling waar alle cliënten volledig gevaccineerd zijn, bespreek dan met je leidinggevende of je na een negatieve test op de vijfde dag naar  het werk kan. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
  • Als je in je werk geen intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
 • Als je klachten krijgt, laat je je direct testen.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Uitzonderingssituaties

Alleen in uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of bedrijfsarts afwijken van bovenstaande regels voor huisgenoten of nauwe contacten met corona. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorwaarde is dat je zelf geen klachten hebt.

'Overig (niet nauw) contact' heeft corona

Wanneer ben je een overig (niet nauw) contact?

Je bent een 'overig niet nauw contact' (categorie 3) in het bron- en contactonderzoek van de GGD wanneer je zonder gebruik van (voldoende) persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • langer dan vijftien minuten op meer dan anderhalve meter afstand contact hebt gehad met een persoon met corona (in diens besmettelijke periode), al dan niet met klachten. Bijvoorbeeld in een kantoor, in de klas of tijdens een vergadering.
 • korter dan vijftien minuten op minder dan anderhalve meter afstand contact hebt gehad met een persoon met corona (in diens besmettelijke periode).

Hoe weet je of je een overig (niet-nauw) contact bent?

De GGD informeert contacten over een corona-infectie bij een persoon in hun omgeving.

Wat te doen wanneer je een overig (niet-nauw) contact bent?

Je leest dan de informatie voor overige (niet-nauwe) contacten. Je krijgt het advies om:

 • de hygiënemaatregelen goed in acht te blijven nemen.
 • je aan de anderhalvemetermaatregel te houden.
 • gedurende de veertien dagen na het contact extra alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op corona. Bij klachten blijf je thuis en bel je de GGD voor een testafspraak.
 • een testafspraak te maken op of na dag 5 na het laatste contact, ook als je geen klachten hebt. Je hoeft, wanneer je geen klachten hebt, niet thuis te blijven en kan dus naar je werk in afwachting van de testuitslag. Je volgt daarbij de regels van je organisatie of instelling over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Let op: als je minder dan acht weken geleden corona hebt gehad, is het niet zinvol om je zonder klachten te laten testen. Indien je klachten ontwikkelt, wordt wel geadviseerd je te laten testen.

Terugkeren uit een risicogebied

Het dringende advies is om tot en met 15 mei 2021 niet naar het buitenland te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Reizigers uit een risicogebied of risicoland moeten tien dagen in quarantaine. Je kunt je na vijf dagen laten testen

Aandachtspunten

Alleen bij hoge uitzondering kun je van de quarantaine afwijken en mag je werken, bijvoorbeeld wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Dit kan alleen na overleg met je werkgever, bedrijfsarts of eventueel de GGD. Je kunt dan werken op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt en tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker (minimaal type II) draagt. Bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek draag je ook handschoenen. Je zorgt dan bij voorkeur ook niet voor de meest kwetsbare jongeren binnen jouw instelling.

Het advies is om zorgmedewerkers en anderen die terugkeren uit een risicogebied op (of na) de vijfde dag na terugkeer een PCR-test te laten doen.

 • Als de PCR-test positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met de vijfde dag na de testafname. Ook jouw huisgenoten en overige nauwe contacten gaan voor vijf dagen in quarantaine. Er wordt tot de testdatum teruggekeken naar jouw contacten. Krijg je in deze periode klachten? Dan geldt vanaf het moment van de klachten het reguliere beleid bij een positieve test met klachten.  
 • Als de PCR-test negatief is, hoef je niet langer thuis te blijven.
  • Als je in je werk intensief contact hebt met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, geldt dat je tien dagen na het laatste contact niet werkt. Als je werkt binnen een instelling waar alle cliënten volledig gevaccineerd zijn, bespreek dan met je leidinggevende of je  na een negatieve test op de vijfde dag naar het werk kan. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona.
  • Als je in je werk geen intensief contact heb met cliënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van corona, mag je na de negatieve testuitslag je werkzaamheden hervatten. Daarbij draag je tien dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon altijd een chirurgisch mondmasker minimaal type II. Buiten het werk vermijd je zoveel mogelijk contact met personen die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van corona. 
 • Bij het ontstaan van klachten: ga in isolatie en laat je zo snel mogelijk opnieuw testen.

Bekijk hier de actuele reisadviezen per land.

Lees meer informatie van het RIVM over testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Corona-zelftest

Je kunt een zelftest in de winkel of bij een apotheek kopen. Deze coronatest kun je bij jezelf afnemen. De test is bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en geldt als aanvulling op het reguliere testbeleid. De corona-zelftest is vrij eenvoudig af te nemen. Het wattenstaafje gaat minder diep de neus in dan bij de testen bij de GGD.

Ik heb klachten. Kan ik een corona-zelftest afnemen?

Nee, de corona-zelftest is niet bedoeld voor mensen met klachten. De zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de reguliere test bij de GGD-teststraat. Wanneer je klachten hebt, maak dan een afspraak bij de GGD. Voor zorgmedewerkers, onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en gastouders kan dat via de voorrangsprocedure.

Ik zit in het bron- en contactonderzoek van de GGD, en krijg het advies me te laten testen. Kan dat met een zelftest?

Nee, de corona-zelftest is niet bedoeld om te testen als je dichtbij iemand met corona bent geweest. De zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de reguliere test bij de GGD-teststraat. Als je dicht bij iemand met corona bent geweest, krijg je informatie van de GGD.

Ik werk in de zorg. Wat betekent de zelftest voor mijn werk?

De corona-zelftest is vooralsnog niet bedoeld voor zorgmedewerkers. Als zorgmedewerker heb je voorrang bij de GGD-teststraten. Wanneer er meer informatie is, zullen we dat hier vermelden.

Ik werk in het onderwijs of de kinderopvang. Wat betekent de zelftest voor mijn werk?

Er zijn corona-zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs kan zichzelf twee keer per week preventief testen. Dit geldt ook voor personeel in de kinderopvang als die in hetzelfde gebouw als de school zit. En vanaf midden mei komen er zelftests beschikbaar voor alle medewerkers in de kinderopvang. Lees de antwoorden van het ministerie van SZW op veelgestelde vragen over zelftests in de kinderopvang. Ook voor gastouders komen er zelftests beschikbaar. Lees voor meer informatie het artikel van Kinderopvang Totaal over het gebruik van zelftesten voor gastouders.

Op het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen en onderwijspersoneel ook getest worden met een zelftest wanneer er een besmetting op school is. Dit wordt risicogericht testen genoemd. De zelftest kan door een leerling of medewerker bij zichzelf worden afgenomen, onder begeleiding van een medewerker die daarvoor getraind is.

Let op: dit geldt alleen voor de leerlingen die in categorie 3 in het bron- en contactonderzoek van de GGD vallen. Alle leerlingen die in categorie 2 van het bron- en contactonderzoek vallen wordt geadviseerd zich bij de GGD te laten testen.

Een school bepaalt zelf of zij gebruikmaakt van de mogelijkheid tot zelftesten. De zelftest is vrijwillig, zowel voor medewerkers als voor leerlingen. Bij leerlingen tot en met 16 jaar is toestemming nodig van beide ouders of verzorgers.

Meer informatie over de zelftesten in het onderwijs vind je op de site van de Rijksoverheid en een informatiefolder voor werkgevers en scholen.

Ik heb een positieve uitslag van een corona-zelftest. Wat moet ik nu doen?

Als de zelftest een positieve uitslag aangeeft, dan blijven jij en je huisgenoten thuis. Je wordt geadviseerd om contact op te nemen met de GGD en een afspraak te maken bij de GGD-teststraat.

Lees meer over de corona-zelftest op de site van de Rijksoverheid.

Langdurige klachten

Als je corona hebt gehad kunnen klachten soms weken tot maanden aanhouden. Het gaat om klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, spierpijn en langdurig reuk- en smaakverlies. Voor iedereen die langdurige klachten door corona heeft is er ondersteuning beschikbaar via de organisatie C-support. C-support informeert, adviseert en ondersteunt op alle leefgebieden waarop corona ingrijpt.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies