Leven en werken met het coronavirus

Testen en thuisblijven van kinderen

Laatste actualisatie: 12 april 2021

Als je werkt met kinderen, wil je weten waar je rekening mee moet houden wanneer een kind bijvoorbeeld coronagerelateerde klachten heeft. Wat is het testadvies voor kinderen? Mogen kinderen met klachten naar de opvang of naar school? En wat als er een klasgenootje positief test op het coronavirus? Deze pagina geeft je hier informatie over.

Wat is het advies voor het testen van kinderen?

Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar te laten testen bij coronagerelateerde klachten. Zo komt er beter zicht op de verspreiding van het coronavirus. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen van 0-4 jaar en kinderen van 4-12 jaar.

Testen van kinderen 0-4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten zoals keelpijn, loopneus, niezen of neusverkoudheid, maar er ook sprake is van regelmatig hoesten, koorts en/of benauwdheid). 
 • het kind ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. De huisarts kan besluiten om het kind te laten testen.
 • het kind coronagerelateerde klachten heeft én een huisgenoot (GGD categorie 1) is van iemand met corona. Ouders krijgen hierover informatie van de GGD.
 • het kind coronagerelateerde klachten heeft én een contact (GGD categorie 2 of 3) is van iemand met corona. Ouders krijgen hierover informatie van de GGD.
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.

Bovenstaand advies geldt ook voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, maar er wordt ook dringend geadviseerd om hen te laten testen bij verkoudheidsklachten. 

Wat te doen totdat de testuitslag bekend is?

Kinderen die getest zijn, blijven thuis totdat de testuitslag bekend is. Behalve wanneer een kind getest is als categorie 3 in het kader van een bron- en contactonderzoek van de GGD, dan hoeft het kind niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

Wat als de testuitslag bekend is? 

 • Bij een positieve testuitslag volg je de instructies van de GGD.
 • Bij een negatieve testuitslag mag het kind weer naar de opvang of naar school. Dit mag ook als nog niet alle klachten weg zijn, tenzij de quarantaineperiode nog niet voorbij is.

Een kind met klachten dat niet getest is, mag weer naar de opvang of naar school als hij/zij ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is. Indien milde klachten (zoals verkoudheidsklachten of af en toe en kuch) aanhouden, dan mag het kind – met milde klachten - zeven dagen na de eerste ziektedag weer naar school of de opvang. Let op: dit geldt niet als er nog een quarantaine-advies is.

Kindvriendelijk testen

Er wordt aandacht besteed aan het zo kindvriendelijk mogelijk testen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat de neusafname minder diep hoeft. Het stokje wordt hierbij minder diep de neus ingestoken. De ondiepe neustest wordt in combinatie met een keeltest afgenomen.

In deze video van het RIVM wordt uitgelegd wat een kind met coronaklachten kan verwachten bij een coronatest. Je kunt deze video bijvoorbeeld aan ouders en/of kinderen laten zien. Bekijk ook deze voorlichtingsfilm voor het testen van jonge kinderen. 

Klachten en naar de opvang of school?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen die naar de opvang gaan en kinderen die naar de basisschool gaan.

 • Kinderen tot en met 4 jaar mogen naar de opvang met verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn. Zij blijven verder wel zoveel mogelijk thuis, bijvoorbeeld niet naar clubjes. 
 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven in principe thuis bij verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn. Zij gaan niet naar school en opvang. Indien de klachten passen bij al bekende klachten zoals astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid, dan mogen zij wel naar school en opvang. Dit mag ook als de klachten al langer dan 8 dagen aanwezig zijn.

Alle kinderen blijven thuis als zij:

 • koorts hebben, benauwd zijn en/of veel hoesten.
 • getest gaan worden en/of in afwachting zijn van de testuitslag.
 • bij iemand in huis wonen die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • zij huisgenoot zijn van iemand die positief getest is op het coronavirus. Iedereen in het huishouden gaat dan in quarantaine.
 • een nauw contact zijn van iemand met corona.
 • terugkomen uit een hoogrisicogebied.

De beslisboom op de site van AJN kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang of school mag komen. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen.

Lees meer in het protocol voor het basisonderwijs

Bron- en contact onderzoek kinderopvang en basisonderwijs

De kinderopvang en basisscholen zijn open. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. Niet onderling en ook niet tot volwassenen. Medewerkers houden onderling wel anderhalve meter afstand tot elkaar.

Als bij een kind, begeleider of onderwijzer een corona-infectie is vastgesteld, meldt de school dit bij de GGD.

Als er een besmetting plaatsvindt:

 • Alle kinderen en medewerkers die worden gezien als nauw contact (GGD categorie 2) gaan in quarantaine. Indien een kind positief test, gaat in principe de gehele klas in quarantaine. Scholen kunnen cohortering organiseren. Hierbij worden leerlingen ingedeeld in subgroepen waardoor ze alleen contact hebben met een deel van de klas. In overleg met de GGD kan worden bekeken of een deel van de leerlingen daardoor als niet-nauw contact (GGD categorie 3) kan worden beschouwd in het bron- en contactonderzoek.
 • GGD categorie 2 contacten gaan 10 dagen in thuisquarantaine. Zij kunnen zich op of na dag 5 na het laatste contact testen of, als zij besluiten om geen test te doen, nog 5 dagen langer (totaal 10 dagen) in quarantaine. Indien de test op of na dag 5 negatief is of de quarantaineperiode van 10 dagen voorbij is, kunnen kinderen naar de opvang of school. Daarnaast wordt er dringend geadviseerd om te testen bij het ontstaan van klachten tijdens de 10 dagen na het laatste contact, ook als een eerdere test negatief was.
 • GGD categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen en dienen alert te zijn op het ontstaan van klachten.

Lees ook de informatiebrieven voor:

Uitbraakonderzoek

De GGD doet een uitbraakonderzoek als er 3 of meer gevallen van een bevestigde corona zijn die met elkaar te maken hebben.

Huisgenoten van kinderen met klachten

Je hoeft niet thuis te blijven als:

 • het kind milde klachten heeft zonder koorts en/of benauwdheid, mits je zelf geen klachten hebt.
 • het kind een contact is van iemand met corona en daardoor mogelijk getest wordt.

Je blijft wel thuis als:

 • het kind naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Je blijft dan thuis in afwachting van de testuitslag.
 • het kind positief wordt getest.

Je mag uit quarantaine wanneer het kind negatief getest is.

Indien een kind met milde klachten (zoals verkoudheidsklachten of af en toe een kuch) en koorts en/of benauwdheid niet getest wordt, dan blijven alle huisgenoten thuis totdat het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is. Indien milde klachten aanhouden, dan mag het kind met milde klachten zeven dagen na de eerste ziektedag weer naar school of de opvang en mogen de huisgenoten uit quarantaine. Let op: dit geldt niet als er nog een quarantaine-advies is.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies