Leven en werken met het coronavirus

Vrije tijd en sport

Laatste actualisatie: 22 september 2020

Een leuke, zinvolle invulling van vrije tijd werkt beschermend voor kinderen en jongeren. Het verhoogt hun welbevinden en voorkomt risicogedrag. Na maanden van coronabeperkingen hebben jongeren daar extra behoefte aan. Het coronavirus is echter nog steeds onder ons en zal voorlopig ook blijven. We moeten dus met elkaar evenwicht zoeken tussen fysieke veiligheid op de korte termijn en gezonde ontwikkeling op de lange termijn. Hier heb je als professional een belangrijke rol in.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als professional heb je er begrip voor dat het voor jongeren lastig kan zijn zich aan de regels te houden. Zeker wanneer het gaat om vrije tijd, plezier en lol met elkaar. Kinderen leven in het moment.

Nabijheid en contact met leeftijdsgenoten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Dus moeten we als professionals een manier vinden dit mogelijk te maken. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we kwetsbare personen en ouderen niet onnodig in gevaar brengen. Daar ligt voor iedereen, dus ook voor jongeren, een verantwoordelijkheid.

Dit kun je doen als professional

Als professional kun je jongeren helpen hun verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van het virus. Door het goede voorbeeld te geven en jongeren actief te bevragen, te stimuleren en te inspireren. Systematisch stilstaan bij het belang van het naleven van de basisgedragsregels is ook belangrijk. Vraag jongeren wat ze hiervoor nodig hebben en stimuleer het onderlinge gesprek hierover. Dit kan bij uitstek tijdens vrijetijdsactiviteiten, in een ontspannen en plezierige sfeer. Jongeren kunnen ook elkaar helpen hier een goede modus in te vinden.

De generieke maatregelen van de laatste tijd hebben de jongeren sterk beperkt in activiteiten die voor hun ontwikkeling belangrijk zijn. Het is van belang om op een verantwoorde manier zoveel mogelijk fysieke contactmomenten met kinderen en jongeren te organiseren, naast digitale communicatievormen.

Tijdens de coronacrisis ben je als professional waarschijnlijk onderdeel geworden van het lokale netwerk van 'community based' werken. Dat kun je gebruiken om met collega's te blijven bespreken hoe jullie het werk met de jeugd samen zo lang en goed mogelijk vol kunnen houden en zelf fit en gezond kunnen blijven.

Meedoen stimuleren

Stimuleer jongeren om mee te doen met sport of creatieve activiteiten. Iets betekenen voor een ander biedt namelijk ook een zinvolle invulling van de vrije tijd. Misschien kun je jongeren helpen bij het vinden van leuk vrijwilligerswerk in de wijk. Verder kunnen de volgende informatie, tools en tips helpen:

  • Op de pagina voor jongerenwerkers staan informatie, tips en links naar uitwisselplatforms die jou kunnen helpen bij het stimuleren van jongeren en organiseren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Je kunt er ook eigen tips en inzichten met anderen delen.
  • Op deze pagina van 1Sociaaldomein.nl vind je inspiratie en tips van jongeren en jongerenwerkers voor het organiseren van activiteiten.
  • Op de pagina Elke dag iets leuks staat een verzameling van activiteiten waar je bijvoorbeeld ouders op kunt attenderen.
  • Op de pagina Buurtinitiatieven vind je voorbeelden van activiteiten in de wijk of gemeente gericht op de ondersteuning van kwetsbare buurtgenoten.
  • Soms is meedoen minder vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder geld hebben. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en kinderen in een achterstandspositie zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van een Cultuurkaart of ondersteuning via het Jeugdcultuurfonds. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.
  • Het Europese Erasmus+Sport project Keep Youngsters Involved, gesubsidieerd door de Europese Commissie, biedt handvatten voor professionals en sportclubs die werken met jongeren om sportuitval onder jongeren te voorkomen.
  • Kenniscentrum Sport en Bewegen ontwikkelde 45 tipkaarten die op een praktische manier beschrijven hoe je kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, kunt bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.
  • In dit artikel van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) vind je tips over hoe je jongeren enthousiast kunt maken en houden voor kunst en cultuur.

Wat wel en niet mag

Via de onderstaande links vind je actuele informatie over wat officieel wel of niet mag in verband met het coronavirus: 

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies