Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Sport en vrije tijd

Laatste actualisatie: 22 mei 2020

Zinvolle invulling van de vrije tijd werkt beschermend voor kinderen en jongeren. Het verhoogt hun welbevinden en voorkomt risicogedrag. Een gezonde omgeving en begeleiding door professionals of getrainde vrijwilligers die een goed rolmodel zijn, zijn hierbij heel belangrijk.

Weer opstarten

Gemeenten en professionals zijn aan zet om samen te bekijken welke sport- en vrije tijdsactiviteiten weer kunnen worden opgestart. Heb je als professional vragen of zie je juist mogelijkheden om meer activiteiten weer op te starten, dan kun je  afstemming zoeken met je gemeente. Die kan afhankelijk van de lokale situatie eigen bepalingen toevoegen en andere of aanvullende afspraken maken op de geldende richtlijnen van de Rijksoverheid.

Opstartstrategie

Hoe kom je tot een goede strategie voor het opstarten of uitbreiden van de activiteiten? De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

Welke activiteiten starten we weer op?

Vraag je af welke activiteiten kinderen en jongeren het meest waarderen. Wat maakt deze activiteiten zo fijn voor hen? Vind je het lastig om deze vragen te beantwoorden? Een (video)consultatie met ‘je klanten’ helpt misschien. Een kleine groep van twee of drie jongeren met opvoeders is praktisch te overzien in een online omgeving. Vaak ontstaat er een leuke dynamiek, een gevoel van verbondenheid en co-creatie. De Nationale Jeugdraad heeft een handige handleiding online meetings organiseren opgesteld.  

Vraag je ook af welke waarde jullie nastreven. Is het ‘ontladen’ van de jeugd belangrijk of juist het saamhorigheidsgevoel? Of is het juist belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht welke vaardigheden kinderen of jongeren hebben? Wat betekent het voor de wat en de hoe bij het opstarten?

Welke bestaande activiteiten kunnen we weer opstarten?

Wat is uitvoerbaar conform de geldende regels voor sport en bewegen van de Rijksoverheid en wat niet? Zijn er aanpassingen te bedenken? Mogelijk biedt een mix van online en offline kansen om meer activiteiten op te starten?

Welke aanpassingen zijn nodig?

Is er een gradatie te bedenken? Bijvoorbeeld, bij mooi weer vinden de activiteiten buiten plaats en bij slecht weer online, in kleinere groep of gaan ze niet door. Deze vraag helpt ook bij het voorsoorteren op de verdere versoepeling van de regels.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Professionals kunnen de protocollen gebruiken om de activiteiten in te richten. Jantje Beton, LKCA, NOC*NSF en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Kun je samenwerken met andere organisaties?

Zijn er meer organisaties in je gemeente die activiteiten weer gaan opstarten? Wellicht kunnen jullie elkaars denkkracht en/of faciliteiten gebruiken? Een online meeting met professionals uit andere organisaties kan helpen bij het vinden van creatieve oplossingen. Je beroepsvereniging staat waarschijnlijk in contact met de overheid om de maatregelen en voorschriften verder te concretiseren voor jouw praktijk.  Alle beroepsverenigingen krijgen op dit moment veel en veel dezelfde vragen van leden. Zij werken samen in de inventarisatie en beantwoording van vragen. Ook bieden ze protocollen aan. Op de pagina Van en voor je beroepsgroep vind je relevante links naar die informatie.

Regels voor sport en bewegen

De Rijksoverheid heeft een factsheet versoepelen maatregelen corona opgesteld, met daarin een handig spoorboekje. Kinderen en jongeren mogen steeds meer, onder bepaalde voorwaarden en begeleiding, als het gaat om samen trainen en sporten. Bij georganiseerd sporten en bewegen gaat het om professionals (zoals sportleraren, buurtcoaches en cultuurcoaches), die zorgdragen voor de organisatie en de begeleiding bij het sporten en bewegen. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren.

Hieronder staat meer informatie over de maatregelen.

 • Met versoepeling van de maatregelen komen er ook meer mogelijkheden om als professional getest te worden. Lees meer over het testen van personen bij het versoepelen van de maatregelen.
 • Wees als professional extra alert op kinderen uit gezinnen met lage inkomens en probeer hen te betrekken bij sport- en spelactiviteiten. Op de website Alles over sport zijn tips voor professionalste vinden hoe dit aan te pakken.
 • Mooi als het jou lukt om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven om mee te doen. Ook kinderen die niet lid zijn van jouw vereniging. In dit protocolvan NOC*NSF en in een handreiking voor de buurtsportcoaches staan aandachtspunten en richtlijnen om ook kinderen die niet lid zijn te laten deelnemen aan sport.
 • De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) biedt uitgebreide informatie en beantwoorden zij veelgestelde vragen over de maatregelen. 
 • NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeente hebben een protocol verantwoord sportenopgesteld. In dit protocol staan voor gemeenten en uitvoerende partijen adviezen die richting geven aan hoe ze kunnen handelen. Ook is er een set posters, flyers en signing beschikbaar om de uitvoering te ondersteunen.
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG en het ministerie van VWS hebben een handreiking ‘Opstarten met buurtsportcoaches en Covid-19’opgesteld. In deze handreiking staan tips voor buurtsportcoaches over het ondersteunen bij het opstarten van sport- en beweegactiviteiten.

Culturele activiteiten

Culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen weer voorzichtig van start. De overheid heeft een tijdspad gemaakt voor het geleidelijk toestaan van meer activiteiten.

Tijdspad

Vanaf 11 mei:

 • Vanaf 11 mei zijn bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen toegestaan, mits deze buiten plaatsvinden. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor sport. Deze staan in het protocol verantwoord sportenvan het NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.
  • De sector cultuureducatie en -participatie heeft een protocol opgesteld over verantwoord naar een les, cursus of training gaan. Zowel voor individuele als groepslessen.
  • Het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) biedt meer informatie over wat wel en niet mag op gebied van cultuureducatie en -participatie.
  • Zie ook de veelgestelde vragen op de website van het LKCA over cultuureducatie en cultuurparticipatie.
  • Bibliotheken gaan onder restricties weer open. Naast het hanteren van de anderhalvemeterregel, zijn maximaal dertig mensen (inclusief personeel) toegestaan op deze locaties.

Vanaf 1 juni:

 • Het verbod op samenkomsten wordt vanaf 1 juni versoepeld. Dit betekent dat personen buiten weer in groepen van meer dan drie personen mogen afspreken. Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt hierbij wel de 1,5 meter regel.
 • Vanaf 1 juni gaan concertzalen, theaters, centra voor kunsten en musea onder restricties weer open. Ook toneelrepetities, musicalgroepjes en jeugdorkesten voor kinderen en jongeren mogen weer plaatsvinden. Naast het hanteren van de 1,5 meter, zijn maximaal 30 mensen (exclusief personeel) tegelijk toegestaan op deze locaties.

Vanaf 1 juli:

 • Vanaf 1 juli worden, als alles goed gaat, de restricties voor de culturele en recreatieve sector geheel of gedeeltelijk opgeheven. Wel geldt op verschillende locaties dat hier maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn.

Vanaf 1 september:

 • Het kabinet verwacht dat op 1 september alle sport- en spelactiviteiten weer onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden en dat verenigingskantines weer open kunnen. Onbekend is wanneer grote sport- en spelevenementen (met publiek) weer kunnen plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Kunnen één op één kunst- en cultuurlessen ook doorgaan?

Cultuureducatie die één op één plaatsvindt, zoals muziekles voor één persoon, is gewoon mogelijk. Hierbij geldt als voorwaarde dat men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM. Het protocol voor de sector cultuureducatie en -participatie geeft hierover meer informatie. Meer informatie over individuele lessen van LKCA. 

Zijn er weer culturele en recreatieve activiteiten in bibliotheken, musea, theaters en concertzalen?

Met het opengaan van culturele locaties ontstaan er nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de culturele en recreatieve activiteiten van kinderen en jongeren. Zo kunnen bijvoorbeeld toneelrepetities, musicalgroepjes en jeugdorkesten voor kinderen en jongeren onder restricties weer plaatsvinden. Het is nog niet bekend welke rol deze instellingen verder kunnen spelen in bijvoorbeeld de cultuureducatie voor kinderen. Gemeentes dienen hier lokaal het gesprek over te voeren met de verschillende culturele organisaties.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies