Leven en werken met het coronavirus

Vrije tijd, vakantie en sport

Laatste actualisatie: 15 oktober 2020

Een leuke, zinvolle invulling van vrije tijd werkt beschermend voor kinderen en jongeren. Het verhoogt hun welbevinden en voorkomt risicogedrag. Het gedwongen thuiszitten en het verbod op fysieke sociale contacten buitenshuis tijdens de eerste coronagolf botste met de natuurlijke ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren. Bij de invoering van nieuwe maatregelen is het daarom belangrijk met elkaar evenwicht te zoeken tussen fysieke veiligheid op de korte termijn en gezonde ontwikkeling op de lange termijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Samen met alle betrokkenen het leven en de contacten van kinderen en jongeren zo normaal mogelijk laten doorgaan. Dat is het uitgangpunt van de basisinformatie over coronamaatregelen die we op één plek hebben samengebracht voor alle professionals.

Als professional heb je er begrip voor dat het voor jongeren lastig kan zijn zich aan de regels te houden. Zeker wanneer het gaat om vrije tijd en lol met elkaar. Kinderen leven in het moment. Samen spelen of iets ondernemen, nabijheid en contact met leeftijdsgenoten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit wil je voor hen organiseren, stimuleren en begeleiden. Tegelijkertijd wil je voorkomen dat kwetsbare personen en ouderen onnodig in gevaar komen. Daar ligt voor iedereen een verantwoordelijkheid.

Wat wel en niet mag

We hebben nu te maken met een gedeeltelijke lockdown. Sporten, scouten en cultuuractiviteiten voor jongeren en kinderen kunnen doorgaan, al dan niet met extra beperkingen. Via de onderstaande links vind je actuele informatie over wat officieel wel of niet mag in verband met het coronavirus:

Dit kun je doen als professional

Als professional kun je jongeren helpen hun verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van het virus. Door het goede voorbeeld te geven en jongeren actief te bevragen, te stimuleren en te inspireren. Systematisch stilstaan bij het belang van het naleven van de basisgedragsregels is ook belangrijk. Vraag jongeren wat ze hiervoor nodig hebben en stimuleer het onderlinge gesprek hierover. Dit kan bij uitstek tijdens vrijetijdsactiviteiten, in een ontspannen sfeer. Jongeren kunnen ook elkaar helpen hier een goede modus in te vinden.

De generieke maatregelen van de laatste tijd hebben de jongeren sterk beperkt in activiteiten die voor hun ontwikkeling belangrijk zijn. En voorlopig zullen er beperkingen blijven. Het is van belang om waar mogelijk op een verantwoorde manier fysieke contactmomenten met kinderen en jongeren te organiseren, naast digitale communicatievormen.

Tijdens de coronacrisis ben je als professional waarschijnlijk onderdeel geworden van het lokale netwerk van 'community based' werken. Dat kun je gebruiken om met collega's te blijven bespreken hoe jullie het werk met de jeugd samen zo lang en goed mogelijk vol kunnen houden en zelf fit en gezond kunnen blijven. Op onze website verzamelen we voorbeelden van creatieve oplossingen en inzichten van professionals. Beluister bijvoorbeeld onze podcastserie Leven en werken met het coronavirus.

Meedoen stimuleren

Dit is misschien niet het eerste waar je aan denkt in deze tijden, en toch: stimuleer jongeren om mee te doen met sport en creatieve activiteiten. Misschien kun je ze helpen bij het vinden van leuk vrijwilligerswerk in de wijk. Iets betekenen voor een ander biedt namelijk ook een zinvolle invulling van de vrije tijd. De volgende informatie, tools en tips kunnen helpen:

  • Op de pagina voor jongerenwerkers staan informatie, tips en links naar uitwisselplatforms die jou kunnen helpen bij het stimuleren van jongeren en organiseren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Je kunt er ook eigen tips en inzichten met anderen delen.
  • Op deze pagina van 1Sociaaldomein.nl vind je inspiratie en tips van jongeren en jongerenwerkers voor het organiseren van activiteiten.
  • Scouting Nederland geeft in deze factsheet tips en richtlijnen voor het blijven organiseren van de bijeenkomsten.
  • Op de pagina Elke dag iets leuks staat een verzameling van activiteiten waar je bijvoorbeeld ouders op kunt attenderen.
  • Op de pagina Buurtinitiatieven vind je voorbeelden van activiteiten in de wijk of gemeente gericht op de ondersteuning van kwetsbare buurtgenoten.
  • Soms is meedoen minder vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder geld hebben. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en kinderen in een achterstandspositie zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van een Cultuurkaart of ondersteuning via het Jeugdcultuurfonds. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.
  • Het Europese Erasmus+Sport project Keep Youngsters Involved, gesubsidieerd door de Europese Commissie, biedt handvatten voor professionals en sportclubs die werken met jongeren om sportuitval onder jongeren te voorkomen.
  • Kenniscentrum Sport en Bewegen ontwikkelde 45 tipkaarten die op een praktische manier beschrijven hoe je kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, kunt bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.
  • In dit artikel van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) vind je tips over hoe je jongeren enthousiast kunt maken en houden voor kunst en cultuur.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies