Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Vrije tijd, vakantie en sport

Laatste actualisatie: 7 augustus 2020

Een leuke en zinvolle invulling van vrije tijd werkt beschermend voor kinderen en jongeren. Het verhoogt hun welbevinden en voorkomt risicogedrag. Na maanden van coronabeperkingen hebben jongeren daar extra behoefte aan. Jouw professionele begeleiding is hierbij onmisbaar. Wees je ervan bewust en blijf ook alert op het feit dat het coronavirus nog steeds onder ons is en voorlopig ook zal blijven. We moeten dus met elkaar het naleven van de maatregelen volhouden. Iedereen, ook jongeren, hebben daar een verantwoordelijkheid in. In je werk kun je jongeren helpen die verantwoordelijkheid te nemen. Bespreek tijdens gezamenlijke activiteiten wat jongeren bezighoudt en wees je bewust van je voorbeeldrol.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als professional heb je er begrip voor dat het voor jongeren lastig kan zijn zich aan de regels te houden. Zeker wanneer het gaat om vrije tijd, plezier en lol met elkaar. Door het coronavirus zijn kinderen en jongeren al een hele tijd in hun vrijheid beknot. Het is logisch dat ze na de versoepeling van de maatregelen bijna lijken te vergeten dat corona er nog steeds is. Kinderen leven in het moment.

Nabijheid en contact met leeftijdsgenoten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren. Dus moeten we als professionals een manier vinden dit mogelijk te maken. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we kwetsbare personen en ouderen niet onnodig in gevaar brengen. Daar ligt voor iedereen, dus ook voor jongeren, een verantwoordelijkheid.

Het is de rol van volwassenen en dus ook professionals om jongeren te helpen die verantwoordelijkheid te nemen. Door het goede voorbeeld te geven en jongeren actief te bevragen, te stimuleren en te inspireren. Dit kun je uitstekend doen tijdens vrijetijdsactiviteiten, waarmee je voor jongeren een ontspannen en plezierige sfeer creëert. Systematisch stilstaan bij het belang van het naleven van de basisgedragsregels is ook belangrijk. Vraag jongeren wat ze hiervoor nodig hebben en stimuleer het onderlinge gesprek hierover. Jongeren kunnen ook elkaar helpen hier een goede modus in te vinden.

Wat wel en niet mag

Via de onderstaande links vind je actuele informatie over wat officieel wel of niet mag in verband met het coronavirus:

Vrijetijdsbesteding in de zomervakantie

Veel gezinnen en jongeren blijven thuis tijdens de zomervakantie. Tegelijkertijd zijn er ook minder activiteiten en evenementen, waardoor de verveling toe kan slaan. Sommige jongeren en gezinnen zoeken zelf naar vrijetijdsbesteding binnen de maatregelen. In andere gezinnen is het nodig om de jongere te helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden.

Op deze pagina van 1Sociaaldomein.nl vind je tips van jongeren en jongerenwerkers voor het organiseren van activiteiten. Op de pagina Elke dag iets leuks staat een verzameling van leuke activiteiten waar je bijvoorbeeld ouders op kunt attenderen.

Wat kun jij verder als professional doen? Informeer bijvoorbeeld bij het jongerenwerk, bibliotheek, gemeente of welzijnswerk in de buurt. In veel gemeenten worden extra activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Stimuleer de jongere om mee te doen met een activiteit, of vrijwilligerswerk in de wijk te doen.

Op vakantie

In deze tijd komen er weer gezinnen terug van vakantie in het buitenland. Als professional ben je op de hoogte van de huidige maatregelen en kun je waar nodig in gesprek gaan met ouders en jongeren over het volgende.

Kinderen en volwassenen die terugkomen van vakantie uit reisbestemmingen met oranje of rood reisadvies moeten twee weken in quarantaine en zich bij klachten laten testen. Op Schiphol wordt reizigers uit risicogebieden bij de gate gevraagd zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Bij een negatieve test wordt in overleg met de GGD bepaald of de quarantaine voortgezet moet worden.

Wie zich niet laat testen moet in ieder geval 14 dagen in thuisquarantaine. Het virus kunnen we alleen samen bestrijden. Dat betekent: je aan de regels houden, meewerken met bron- en contactonderzoek van de GGD en je laten testen als je klachten hebt. Besmettingen vinden vooral thuis bij bezoek van vrienden of familie plaats.

Op de website Nederlandwereldwijd.nl staan de actuele reisadviezen per land en uitleg over de kleurcodes rood, oranje, geel en groen bij reisadviezen.

Op de website We gaan op zomerkamp vind je als begeleider protocollen en informatie over hoe een zomerkamp veilig georganiseerd kan worden.

Meedoen stimuleren

Naast het alert blijven op het naleven van basisregels van de coronabestrijding, heb je als professional een belangrijke rol in het stimuleren van jongeren om mee te doen met sport en/of creatief en zinvol bezig zijn. Hoe doe je dat? Deze informatie, tools en tips kunnen jou hierbij ondersteunen:

  • Het Europese Erasmus+Sport project Keep Youngsters Involved, gesubsidieerd door de Europese Commissie, biedt handvatten voor professionals en sportclubs die werken met jongeren om sportuitval onder jongeren te voorkomen.

Iets betekenen voor een ander biedt ook een zinvolle invulling van vrije tijd. Betrek jongeren daarom bij de activiteiten in de wijk of gemeente die gericht zijn op de ondersteuning van kwetsbare buurtgenoten. Zie voor inspiratie en voorbeelden bijvoorbeeld de pagina Buurtiniatieven.

  • Op de pagina voor jongerenwerkers staat veel informatie, tips en links naar uitwisselplatforms die jou kunnen helpen bij het stimuleren van jongeren en/of het organiseren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Je kunt er ook eigen tips en inzichten met anderen delen.
  • Soms is meedoen minder vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder geld hebben. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en kinderen in achterstandspositie zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van een Cultuurkaart of ondersteuning via Jeugdcultuurfonds. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.
  • Kenniscentrum Sport en Bewegen ontwikkelde 45 tipkaarten die op een praktische manier beschrijven hoe je kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, kunt bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.
  • In dit artikel van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) vind je tips over hoe je jongeren enthousiast kunt maken en houden voor kunst en cultuur.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies