Leven en werken met het coronavirus

Dagritme

Laatste actualisatie: 9 maart 2021

Het kabinet heeft de eerste stappen van het openingsplan aangekondigd. Vanaf maandag 26 april kunnen jongeren in het hbo en wo een dag per week les op locatie volgen. Vanaf woensdag 28 april gaan de andere aangekondigde versoepelingen in. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de versoepelingen op de website van de Rijksoverheid.

Veel gezinnen vinden het moeilijk om tijdens de coronacrisis alle ballen hoog te houden. Ze hebben vaak zorgen om werk, gezondheid en financiën. Het helpt als professionals laagdrempelig contact onderhouden met gezinnen. Het bespreken van een dagritme kan daarbij een vast onderdeel zijn.

Laagdrempelig contact

Voor veel huishoudens is de nieuwe lockdown een stressvolle situatie. Bovendien zijn de activiteiten die normaal voor ontspanning zorgen nu minder mogelijk. Dit vraagt om afstemming in de gezinnen, zeker als kinderen van verschillende leeftijden verschillende dingen mogen en op verschillende dagen naar school gaan. Zorg dat je regelmatig contactmomenten hebt met kinderen en ouders en blijf aan ieder vragen hoe het gaat en vraag ook naar wat er goed gaat.

Lees de tips over digitale zorg op afstand.

Dagelijkse gang van zaken

Besteed in het contact aandacht aan zorgen of angsten die er zijn door het coronavirus en de mogelijke spanningen in het gezin. Sluit ook aan bij praktische, alledaagse zaken. Het bespreken van de dagelijkse gang van zaken in een gezin of van een jongere, geeft informatie over wat lukt en wat niet lukt. Geef daarnaast complimenten over hoe ze bepaalde zaken hebben opgelost. Het is fijn om te horen dat je goed bezig bent, juist in tijden waarin je misschien twijfelt. Vraag bijvoorbeeld naar gezellige momenten in de afgelopen week en bespreek hoe er meer tijd gemaakt kan worden voor dit soort momenten.

Als professional kun je ouders, kinderen en jongeren op informatie wijzen:  

Vaste activiteiten

Maak met ouders en kinderen samen een weekprogramma. Hierin staan om te beginnen de werktijden van de ouder(s) en de schooltijden van kinderen. En bij thuisonderwijs, bijvoorbeeld bij besmettingen in de klas, de contactmomenten met school en tijd voor schoolwerk. Plan ook tijd in voor activiteiten die de kinderen leuk vinden of activiteiten die nuttig zijn in huis. Denk bijvoorbeeld aan leren koken, samen de badkamer schoonmaken of leren schaken. Plan deze als vaste activiteiten zoveel mogelijk op vaste momenten. Houdt het eenvoudig. Dit helpt kinderen om te weten wat er van hen verwacht wordt. Lees ook de pagina Tips voor thuisonderwijs.  

Bespreek met ouders hoe zij structuur kunnen houden. Begin bij de ochtend en vraag ouder en kind welke stappen er gezet moeten worden. Hoe laat staan ze op? Douchen ze 's ochtends of 's avonds? Wie begeleidt het kind, tijdens thuisonderwijs, bij schoolwerk? 

Heutink heeft voorbeelden van dagschema’s voor kinderen.
Wij-leren maakte een dagschema voor kinderen dat je zelf kunt invullen.
De kleuteruniversiteit maakte een voorbeeld van een dagschema voor kleuters.

Tips bij een dagprogramma

Wanneer ouders het dagprogramma zichtbaar voor iedereen ophangen, weten kinderen steeds wat er van hen verwacht wordt. Dat creëert rust. Een timer op hun telefoon of een gewone kookwekker kan kinderen helpen om aan te geven hoe lang een activiteit duurt. Het is ook belangrijk dat ouders ruimte maken voor ontspanningsactiviteiten. Ook het inbouwen van rituelen, bijvoorbeeld even naar buiten voor een spelletje, geeft houvast voor kinderen. En natuurlijk is het belangrijk om elke dag iets leuks te doen. Sommige spelletjes bieden bovendien de mogelijkheid om problemen bespreekbaar te maken. LOGAVAK geeft bijvoorbeeld tips om een eigen ganzenbord met eigen regels te maken.

Complimenten

Het is fijn als kinderen horen dat ze goed hun best doen en voor sommige kinderen is het belangrijk wanneer dit zichtbaar gebeurt met stickertjes of plaatjes. Bekijk de voorbeelden van gratis beloningskaarten.

Hulpverlening

Hulpverlening mag doorgaan, ook met face-to-face afspraken. Dat geldt zowel voor de individuele behandeling als voor groepsbehandeling. Vanzelfsprekend gelden hier de algemene basismaatregelen. 

Pubers

Voor pubers kan het lastig zijn om de tijd overdag op een zinvolle manier te besteden. Pubers zijn soms moeilijk te overtuigen van het belang van een vaste planning. Stimuleer ze om hun eigen dagprogramma samen te stellen en zich daar zoveel mogelijk aan te houden. Bespreek ook met ze wat ze in de avonden gaan doen nu ze niet naar buiten mogen: willen ze televisie kijken, samen een spelletje doen of liever wat extra huiswerk maken zodat ze overdag naar buiten kunnen? Zeker op deze leeftijd is het van belang dat het hún plan is. Probeer hen te helpen zelf de regie te nemen over hun planning.

Steun voor ouders

Kijk met ouders wat hen helpt om voldoende energie over te houden. Wie kunnen hen steunen? Hun partner, vrienden of een online community? Wat is wel en wat is niet haalbaar in de lockdown? Bel ouders eens wat vaker op of spreek af dat ze een appje mogen sturen als ze steun nodig hebben.

Als het niet vanzelf gaat

Niet elke ouder slaagt er in zijn kind(eren) zelf structuur in de dag te bieden of een goed dagritme vol te houden. Soms gaat dit moeizaam, zeker nu er weer een nieuwe lockdown is. Als professional kun je ouders of jongeren begeleiden bij het aanbrengen en volhouden van een dagritme.

Aandachtspunten voor specifieke groepen:

  • Pubers kunnen het heel lastig vinden dat ouders ineens de hele dag op hun lip zitten. Net zo vinden ouders het soms lastig dat ze de pubers de hele dag om zich heen hebben. Het helpt om daar eerlijk over te zijn, grappen over te maken, en te bespreken of iedereen in de dag voor zichzelf eigen ruimtes en rust kan creëren. Ondersteun de ouders om hun kinderen iets meer ruimte te geven en help pubers om de regie te nemen over hun eigen planning.
  • Voor kinderen met autisme helpt het om pictogrammen te gebruiken in een dagprogramma. Voorbeelden van pictogrammen voor kinderen met autisme.
  • ‘s Heerenloo biedt 101 tips om de dag goed door te komen met elkaar aan kinderen met een verstandelijke beperking.‘s Heerenloo biedt 101 tips om de dag goed door te komen met elkaar aan kinderen met een verstandelijke beperking. 
  • Kennisplein heeft tips voor dagprogramma’s binnen voor kinderen met een verstandelijke- en of lichamelijke beperking. 
  • Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking vinden vaak hun rust in ‘beeldschermen’, soms meer dan ouders lief is. Kijk met ouders of er iets meer soepelheid in de regels hierover kan. Deze periode gaat voorbij. Zij kunnen straks de regels weer terugdraaien. 
  • Vertel ouders dat zij voor een grote uitdaging staan en dat het belangrijk is dat zij een beroep doen op hulpverleners als dat nodig is. Maak afspraken over wanneer en hoe jij bereikbaar en beschikbaar bent voor hen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies