Leven en werken met het coronavirus

Buurtinitiatieven

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 14 april 2021

De voortdurende lockdown vraagt om extra aandacht voor eenzaamheid. En om extra oog voor gezinnen en buurtgenoten in kwetsbare omstandigheden. Welke mogelijkheden zijn er ook nú om elkaar te helpen in de buurt? Welke buurtinitiatieven zijn mogelijk en hoe kun je deze als professional benutten? Dat lees je op deze pagina.

Let op elkaar

Door met elkaar in contact te blijven, voelen buurtgenoten, ouders, kind(eren) en jongeren dat zij gezien worden en dat zij verantwoordelijkheden kunnen delen. Zij ervaren dat zij er niet alleen voor staan. De druk en de spanning die zij voelen nemen af, wat ten goede komt aan hun welbevinden. Het delen van verhalen en ervaringen maakt dat zij beter in staat zijn te relativeren en meer vertrouwen krijgen in zichzelf. Lees in de publicatie Samen opvoeden waarom informele (buurt)contacten voor ouders van belang zijn.

Omdat veel jongeren depressieve klachten krijgen door de lockdown mogen jongeren tot en met 26 jaar weer samen buiten sporten op sportaccommodaties. Volwassenen vanaf 27 jaar mogen gezamenlijk buiten sporten met 4 personen. Ook mogen gemeenten buurthuizen openstellen voor fysieke ontmoetingen tussen jongeren. Uiteraard moet iedereen zich daarbij houden aan de coronaregels. Houd het in de gaten en vraag het na bij je gemeente.
Lees meer over het belang van het plezier in bewegen voor jongeren, zeker in de coronaperiode.

Wat kun je zelf doen? Inspiratie voor buurtinitiatieven

Soms maakt juist een klein initiatief al het verschil in deze tijd. Je kunt daar zelf aan meedoen of bewoners van een buurt inspireren met deze laagdrempelige voorbeelden:

 • Simpel maar doeltreffend: loop elke dag een rondje door de wijk. Daar gebeurt het. Een praatje aanknopen kan nog steeds, maar nu op 1,5 meter afstand.
 • Je hebt eindelijk een plan, maar een nieuwe lockdown gooit roet in het eten. Herkenbaar? In Steenwijkerland gaven ze een andere draai aan hun zwerf-snert. Lees meer over hoe ze dit hebben aangepakt in dit artikel op de website van Buurtwijs.  
 • Beloon leuke, creatieve en succesvolle buurtacties. Wie weet geeft het je inspiratie om toch dat ene initiatief in je hoofd uit te werken, waarmee je zoveel mensen helpt in deze lastige tijd.
 • Doe bijvoorbeeld mee aan #eenkleingebaar. Of haak als organisatie, bedrijf, gemeente, school of vereniging met jouw initiatief aan. En deel vervolgens wat jij doet voor een ander op social media en gebruik de hashtag #eenkleingebaar.
 • Help buurtgenoten met rondbrengen van maaltijden of leesboeken. Houd wel rekening dat je met de maximale groepsgrootte van twee personen buiten. Huisgenoten mogen met meer dan twee personen zijn.
 • Bel met eenzame bewoners of vraag bewoners elkaar te bellen.
 • Organiseer of stimuleer huiswerkbegeleiding voor kinderen of jongeren. Denk creatief: dit kan online gebeuren, maar ook in klein verband bij een buur of georganiseerd in een buurthuis.
 • Ben je vrijwilliger opvoedondersteuning? Eén op één contacten kunnen ook buitenshuis plaatsvinden.
 • Lukt het niet om een buurtinitiatief onder de huidige regels uit te voeren? Kijk dan of je de energie kunt inzetten om op een andere manier iets te betekenen voor wijkbewoners.
 • Je kunt bewoners wijzen op de website Steunpunt Coronazorgen. Daar vind je hulp en informatie over hoe met gevoelens en zorgen om te gaan in de coronacrisis. Ook staan er per onderwerp verwijzingen naar andere organisaties.
 • Houd wel altijd rekening met de geldende regels en adviezen rondom het maximum aantal bezoekers en de avondklok. Lees voor informatie over de avondklok de pagina Betekenis avondklok voor professionals.

Buurthuizen blijven open voor mensen in kwetsbare omstandigheden 

Buurthuizen mogen ook tijdens de lockdown activiteiten organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare omstandigheden. Dit is belangrijk om hen in beeld te houden en om bij te dragen aan hun welzijn en ontwikkeling. Houd wel rekening met de avondklok. Lees voor informatie over de avondklok de pagina Betekenis avondklok voor professionals.

Let hier op: 

 • Voor mensen en jongeren uit kwetsbare situaties mag in een buurthuis een activiteit worden georganiseerd. Stem activiteiten in publieke binnenruimten af met de gemeente om misverstanden te voorkomen. Blijf daarnaast je gezond verstand gebruiken. Is de ruimte groot genoeg voor het aantal deelnemers? Wat vraagt de situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar bewaren?
 • Iedereen moet een vaste zitplaats hebben. Je mag tussendoor niet wisselen van plek.
 • De looproutes moeten duidelijk zijn aangegeven. Zorg dat deelnemers, vrijwilligers en professionals goed afstand kunnen houden.
 • Let op naleving van basisregels. Laat deelnemers hun handen wassen bij binnenkomst.
 • Doe een gezondheidscheck vooraf.
 • Zorg voor een goede registratie van de jongeren of de kwetsbare doelgroep ouder dan 18 jaar.
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om niet-medische mondkapjes te dragen in openbare ruimtes. Houd hiermee rekening en bespreek dit vooraf. Leg mondkapjes klaar voor diegene die deze niet bij zich hebben.
 • Voor het draagvlak en de check op de lokale maatregelen, is het goed om met de gemeentelijke corona-beleidsmedewerker te overleggen, en met hen de activiteit voor te bespreken.
 • Bespreek de regels vooraf met deelnemers. Of hang ze ook nog in postervorm op in de ruimte. 

Meer weten over wat jongerenwerk nog allemaal wél kan doen tijdens de lockdown? Lees dan verder op de pagina Jongerenwerk.

Tips bij benutten buurtinitiatieven

De sociale netwerken in buurtinitiatieven kunnen gezinnen die dat nodig hebben extra steun bieden. Als professional stimuleer je gezinnen om gebruik te maken van bestaande initiatieven in de buurt. Hierbij kun je gebruikmaken van de volgende tips:

 • Hoe je het brengt is belangrijk. Kies voor verbindende taal. Zeg bijvoorbeeld: 'Een buurvrouw wil graag helpen met de boodschappen en maakt graag telefonisch even een praatje met je', in plaats van 'Je kunt op zoek gaan naar een vrijwilliger voor hulp'.
 • Ga uit van de behoeften en wensen van ouders en kinderen. Wat zou voor hen een passende oplossing zijn? Zijn er op dat vlak initiatieven in de buurt? Goed luisteren en meedenken kan al een wereld van verschil maken.
 • Breng met het gezin in kaart wie voor hen belangrijke anderen zijn en sluit aan op bestaande 'communities'. Het is gemakkelijker vrienden en bekenden iets te vragen dan een volstrekt onbekende. Vraag hierbij goed door als het gezin aangeeft geen sociaal netwerk te hebben. Vaak blijken er meer mensen rondom het gezin te zijn dan zij zelf denken. Belangrijke en behulpzame vragen hierbij zijn: wie vinden het belangrijk dat het goed gaat met uw kinderen? Wat betekenen jullie voor anderen? Wie ondersteunt jullie?
 • Heb oog voor de behoefte aan praktische hulp en een persoonlijk praatje. Stimuleer ouders en kinderen om 'als buur' persoonlijk contact te leggen als ze elkaar tegenkomen op straat. Dat vergroot het sociale netwerk van het gezin.
 • Zorg dat de hulpgever openstaat voor een wederdienst en kijk met het gezin wat zij zelf te bieden hebben. Sluit waar mogelijk aan bij de interesses en hobby's van het gezin. Iets kunnen terugdoen helpt bouwen aan duurzame relaties en verlaagt de drempel om hulp te vragen.
 • Houd een vinger aan de pols bij groepen die lastiger contact maken en houden, bijvoorbeeld doordat ze niet digitaal vaardig zijn of last hebben van een taalbarrière. Help hen door hen wegwijs te maken in de digitale wereld of door informatie aan te bieden in hun eigen taal.

Andere initiatieven die je kunt benutten

In het hele land zijn de afgelopen tijd mooie initiatieven ontstaan. Ze richten zich bijvoorbeeld op praktische burenhulp, ontmoetingen op afstand, of sport en bewegen. Breng in kaart waar ouders en kinderen behoefte aan hebben en kijk welke initiatieven er op dat vlak al bestaan in de eigen buurt. 

Initiatieven voor burenhulp

Vraag en aanbod van praktische hulp wordt op verschillende plekken gebundeld. Online worden vraag en aanbod in Nederland bij elkaar gebracht op websites als platform NLvoorelkaarCoronahelpers en Niet Alleen. In sommige gemeenten bieden organisaties een overzicht van lokale initiatieven, bijvoorbeeld in Utrecht, AmsterdamNijmegen en Enschede.

Ook sociale media helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Met een combinatie van de zoekterm 'coronahulp' en de plaatsnaam, bijvoorbeeld #coronahulp #denhaag, zijn via Facebook en Twitter berichten te vinden uit de eigen woonplaats. Op Facebook bestaan ook groepen op wijk- en buurtniveau waarin bewoners regelmatig hulp vragen en aanbieden. Offline stoppen sommige buurtbewoners briefjes in brievenbussen met daarop een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen voor hulp of een praatje, of hangen ze een van de posters van Garage2020 voor het raam.

Initiatieven voor ontmoetingen op afstand

Sommige mensen voelen zich eenzaam of komen moeilijk in contact met anderen. Er zijn verschillende initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen. Landelijk is er bijvoorbeeld Corona Quarantaine Contact. In een straat of buurt bestaan soms telefooncirkels waarin mensen elkaar iedere dag even bellen, of Whatsappgroepen om laagdrempelig contact te onderhouden. In verschillende steden worden initiatieven genomen voor vermaak en verbinding, uiteraard op een veilige afstand. Speciaal voor ouderen is er een telefoonlijn van de ANBO. Voorbeelden van lokale initiatieven voor de LHBTI-gemeenschap zijn te vinden in een overzicht op de website van Movisie.

Initiatieven voor sport en bewegen

Ook in deze tijd helpt beweging om lichamelijk en psychisch gezond te blijven. Zoeken naar een sportmaatje kan via platform NLvoorelkaarSport in de buurt geeft een overzicht van beweeginitiatieven van buurtsportcoaches in verschillende gemeenten.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies