Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Buurtinitiatieven

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 8 mei 2020

Deze onzekere tijd vraagt veel van iedereen. In sommige gezinnen lopen de spanningen op. Bij andere buurtbewoners nemen gevoelens van eenzaamheid toe. Wat kunnen mensen nu in hun eigen omgeving voor elkaar betekenen? Op veel plaatsen ontstaan mooie initiatieven om elkaar te helpen. Soms op kleine schaal, zoals buren die boodschappen doen voor kwetsbare buurtgenoten. Maar soms ook op grotere schaal met een formelere organisatie.

Op deze pagina geven we voorbeelden van zulke buurtinitiatieven. Als (buurt/wijk)professional kun je er inspiratie uit halen voor het stimuleren van initiatieven in de buurten in je eigen wijk in de periode dat er coronamaatregelen gelden. Ook  kun je een rol spelen in het borgen van mooie initiatieven die nu ontstaan, zodat ze ook tijdens het ‘voorlopige normaal’ de buurt kunnen blijven versterken.

Waarom is een sterke buurt belangrijk?

Via buurtinitiatieven leren verschillende inwoners elkaar kennen en ontstaan kansen om het sociale netwerk in de wijk duurzaam te vergroten. Een sociaal netwerk kan zorgen voor praktische, sociale en emotionele onderlinge steun en bijdragen aan meer plezier, zelfredzaamheid en eigenwaarde.

Om initiatieven te ondersteunen, kun je goed aansluiten bij activiteiten waar plezier uit spreekt:

 • Kijk wat er al op gang is gekomen aan informele hulp, vraag hoe je dit extra kunt ondersteunen, verbind initiatieven met elkaar en vul aan als er nog iets ontbreekt.
 • Denk ook aan initiatieven als thuisgekookt.nl. Kunnen de thuiskoks wellicht iets betekenen voor mensen die het nu moeilijk hebben?
 • Maak een weggeefkast in de wijk. Hier kunnen mensen spullen en voedingsmiddelen in zetten of bijvoorbeeld boeken ruilen.
 • Focus niet alleen op financiën, heb ook aandacht voor de belevingswereld van mensen en hun persoonlijke omstandigheden. 

Meer informatie:

Hoe kun je bijdragen aan  gemeenschapskracht?

Zijn de hartverwarmende acties in de buurt en straat ook nog levensvatbaar als we elkaar weer mogen ontmoeten en aanraken? Vijf tips om de duurzaamheid van wijkinitiatieven te vergroten:

 • Geef aandacht aan kleine initiatieven. Verandering begint klein, met een vonk in de straat of de buurt. Geslaagde hulp- en burenacties zijn initiatieven die tot meer onderlinge contacten leiden. Iemand heeft een idee en anderen sluiten aan.
 • Leg contact met degenen die al actief zijn in de buurt. Zij zorgen er wel voor dat het contact blijft bestaan, ook al verandert de vorm. De activiteiten kunnen in de loop van de tijd veranderen, maar het samen doen en in verbinding zijn is een constante factor.
 • Heb oog voor de behoefte aan praktische hulp en een persoonlijk praatje. Probeer zoveel mogelijk ouders en kinderen te stimuleren om ‘als buur’ persoonlijk contact te leggen met elkaar, als ze elkaar tegenkomen op straat.
 • Sluit aan op bestaande ‘communities’. Het is gemakkelijker vrienden en bekenden iets te vragen dan een volstrekt onbekende.
 • Hulpvragers willen graag iets terug doen. Wederkerigheid is het toverwoord bij duurzame relaties. Zorg dat de hulpgever openstaat voor een wederdienst.

Meer informatie:

Initiatieven voor burenhulp

Door het hele land ontstaan initiatieven om hulp aan te bieden in de wijk. Vaak zijn die vooral gericht op het geven van praktische hulp zoals boodschappen doen of de hond uitlaten. Hiervoor wordt vraag en aanbod op diverse plekken gebundeld, zowel op landelijk als lokaal niveau. 

Landelijk

 • Platform NLvoorElkaar biedt een overzicht van vraag en aanbod van hulp.
 • Coronahelpers.nl zorgt ervoor dat hulpvragen en -aanbiedingen bij de relevante lokale mensen of organisaties terechtkomen.
 • Niet Alleen koppelt hulpvragen aan een lokale organisatie of kerk die hulp wil bieden.

Lokaal

 • In sommige gemeenten hebben lokale organisaties de handen ineengeslagen om een overzicht te bieden van alle lokale initiatieven, zoals DOCK en NIZU in Utrecht, de website van WijAmsterdam, of de Samen staan we sterk-website in Enschede.
 • Op sociale media als Facebook en Twitter zijn veel berichten te vinden van mensen die hulp zoeken of aanbieden. Met een combinatie van de zoekterm ‘coronahulp’ met de plaatsnaam, bijvoorbeeld #coronahulp #denhaag, zijn via deze sociale media berichten te vinden uit de eigen woonplaats.
 • Op Facebook bestaan ook groepen op wijk- en buurtniveau waarin regelmatig hulp wordt gevraagd en aangeboden.
 • Soms kan het zo simpel zijn als in de buurt briefjes in de brievenbus doen met daarop een telefoonnummer dat mensen kunnen bellen voor hulp of een praatje.
 • Ook kunnen buurtbewoners één van de posters van Garage 2020 voor het raam hangen.

Initiatieven voor ontmoetingen op afstand

Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven, voelen sommige mensen zich eenzaam of komen ze moeilijker in contact met anderen. Er zijn verschillende initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen, op landelijk of op lokaal niveau, en voor iedereen of voor bepaalde doelgroepen. Deze initiatieven kunnen benut worden om op zoek te gaan naar mensen in de eigen buurt, nu fysieke ontmoetingen daar minder gemakkelijk plaatsvinden. 

Landelijk

 • Corona Quarantaine Contact is een initiatief van KRO-NCRV en de Nationale Coalitie Eén tegen Eenzaamheid om mensen met behoefte aan telefonisch contact samen te brengen.

Lokaal

 • Op lokaal niveau beginnen organisaties bijvoorbeeld telefooncirkels waarin mensen elkaar elke dag even bellen. Zo’n cirkel start vaak bij één persoon, bijvoorbeeld een hulpverlener. Die belt de eerste persoon in de cirkel die op zijn of haar beurt de tweede persoon belt, en zo verder tot de cirkel rond is.
 • Ook het vormen van Whatsappgroepen kan een manier zijn om laagdrempelig contact te onderhouden, maar hiervoor is wel een smartphone nodig. Omdat niet iedereen die heeft, zamelen mensen in Veghel oude smartphones in en verspreiden ze die onder mensen die daar behoefte aan hebben.
 • Telefonisch met een groep ‘een bakkie doen’ kan met de tips van Telebakkie, een initiatief dat gestart is in Rotterdam.
 • In verschillende steden worden initiatieven genomen voor vermaak en verbinding, uiteraard op een veilige afstand, bijvoorbeeld muziekoptredens op straat of een tombola.

Initiatieven voor doelgroepen

 • LHBTI: Movisie geeft een overzicht van wat sociaal professionals voor de LHBTI gemeenschap kunnen betekenen, met een aantal voorbeelden van lokale initiatieven voor digitale ontmoetingen.
 • Ouderen: De ANBO heeft een speciale telefoonlijn geopend voor ouderen die vragen hebben over corona of een praatje willen maken.

Initiatieven voor sport en bewegen

Ook in deze tijd helpt beweging om lichamelijk en psychisch gezond te blijven.

Landelijk

Lokaal

 • In Maastricht worden studenten gekoppeld aan kwetsbare oudere stadsgenoten in het project Sportmaatje.
 • In de regio Utrecht biedt de Tas voor thuis een tas vol materialen die de creatieve en sportieve ontwikkeling stimuleren van kinderen die geen beschikking hebben over digitale middelen.

Verder lezen

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies