Leven en werken met het coronavirus

Professionals in het jongerenwerk

Laatste actualisatie: 7 juni 2021

Jongerenwerkers kunnen ook nu activiteiten organiseren voor jongeren. Maar hoe blijf je ook in deze tijd als jongerenwerker in contact met jongeren? En hoe organiseer je je werk met de maatregelen?

Jongerenwerk gaat zoveel mogelijk door

Door de huidige versoepelingen van de maatregelen ontstaat er meer ruimte. De basisregels blijven wel belangrijk. Als jongerenwerker kun je een rol spelen in het nalven hiervan. Bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te laten zien aan de jongeren. Meer informatie over de algemene maatregelen vind je op de pagina algemene informatie voor professionals.

Zoveel mogelijk thuiswerken of drukte vermijden is voor jou als jongerenwerker niet altijd mogelijk. Er gelden dan ook verschillende uitzonderingen voor jongerenwerkers op de algemene maatregelen. Net als voor professionals in de jeugdhulp het geval is. Hieronder vind je een overzicht van de algemene maatregelen en uitzonderingen die voor jou als jongerenwerker van toepassing zijn in diverse situaties.  

Activiteiten in de binnenruimte

 • Stem activiteiten in publieke binnenruimten af met de gemeente om misverstanden te voorkomen. Blijf daarnaast je gezond verstand gebruiken. Is de ruimte groot genoeg voor het aantal deelnemers? Wat vraagt de situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar bewaren?
 • Voor jongerenwerkers is er in het geval van begeleiding eventueel de mogelijkheid om samen te komen met een gezelschap. Stem dit altijd vooraf af met de gemeente om onduidelijkheid met handhaving te voorkomen. Gebruik ook hierbij weer het gezond verstand.
 • Je kunt activiteiten organiseren in buurt- en dorpshuizen en wijkcentra. Het Ministerie van VWS en Sociaal Werk Nederland hebben een handreiking opgesteld voor het veilig heropenen van buurt-, gemeenschaps- en dorpshuizen en wijkcentra. In deze handreiking vind je een overzicht van de mogelijkheden en maatregelen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven in principe onderling geen afstand van elkaar te houden. Ze houden wel afstand van elkaar bij activiteiten in buurt- en wijkcentra. Lees meer in de handreiking voor buurt- en dorpshuizen en wijkcentra. Het is verstandig om bij andere activiteiten samen met collega's af te wegen wat jullie afspreken over onderlinge afstand tussen jongeren onder de 18 jaar.
 • Binnensportlocaties zijn weer open. Jongerenwerkers kunnen dus ook sportactiviteiten in de binnenruimte organiseren. Per binnenruimte mogen  maximaal 50 personen aanwezig zijn. Let op: reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn bij een sportactiviteit verplicht. Lees op de website van Rijksoverheid alle regels rond sporten.
 • Het dragen van een mondkapje is voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder verplicht in scholen en publiek toegankelijke binnenruimten, zoals wijkcentra. Het mondkapje kan worden afgedaan zodra de jongere op een plek zit en tijdens de sportbeoefening. Voor besloten binnenplaatsen is het aan de beheerder of organisatie om hierin de afweging te maken. Twijfel je over waar jouw locatie toe behoort? Informeer dan bij je gemeente.
 • Doe voordat de jongeren binnenkomen een gezondheidscheck en wijs ze een vaste plek toe.
 • Zorg dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.
 • Het is belangrijk dat de deelnemende jongeren goed op de hoogte zijn van de regels die gelden bij de activiteit. Communiceer dit op een duidelijke, overzichtelijke manier. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een flyer te maken met de belangrijkste regels die je voor de activiteit hanteert. Denk bijvoorbeeld aan:
  • de gezondheidscheck.
  • het achterlaten van contactgegevens.
  • het desinfecteren van de handen bij binnenkomst.
  • het gebruik van mondkapjes als je je verplaatst binnen de ruimte.

Activiteiten in de buitenruimte

 • De algemene regel is: met maximaal vier personen vanaf 13 jaar en ouder samenkomen in de buitenruimte. Voor sportactiviteiten gelden andere regels. En in het geval van begeleiding van jongeren als jongerenwerker, mag je een groter gezelschap vormen. Stem dit vooraf af met de gemeente om misverstanden te voorkomen. Gebruik ook hier je gezonde verstand en maak een zorgvuldige afweging. Wat is nodig in deze situatie? Kun je een veilige afstand van elkaar en andere mensen bewaren?
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling in principe geen afstand van elkaar te houden. Het is verstandig om samen met collega's af te wegen wat jullie afspreken over onderlinge afstand tussen jongeren onder de 18 jaar. Jongeren van 13 jaar en ouder houden anderhalve meter afstand van volwassenen.
 • Het is mogelijk om buiten sportactiviteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Voor jongeren vanaf 18 jaar geldt wel een maximum groepsgrootte van 50 personen. Zie voor meer informatie hierover de pagina van de Rijksoverheid.
 • In navolging op de Winter Games worden tussen de mei- en herfstvakantie de Summer Games georganiseerd. Het is ook voor jongerenwerkers mogelijk om een projectaanvraag te doen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Summer Games.

Activiteiten op scholen

 • Het voortgezet onderwijs is weer volledig geopend. Het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en de universiteiten zijn deels geopend voor fysiek onderwijs. Het grootste deel van het onderwijs wordt voor hen echter nog op afstand aangeboden. Ga met de school in gesprek over de mogelijkheden die er zijn voor jouw werkzaamheden als jongerenwerker en stem dit waar nodig af met de gemeente.
 • Leerlingen van middelbare scholen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand van leeftijdsgenoten te houden. Zij houden wel anderhalve meter afstand van docenten en andere volwassenen. Voor leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten geldt dat zij zowel onderling als van volwassenen wel anderhalve meter afstand bewaren.
 • Leerlingen die fysiek onderwijs krijgen in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs dragen een mondkapje buiten de les. Zodra zij op een vaste plek zitten, kan het mondkapje af. Lees op de pagina Contact en omgang op school meer over de maatregelen die in het onderwijs gelden.
 • Jongerenwerkers zijn regelmatig actief op plekken waar het lastig is om anderhalve meter afstand te houden, zoals de aula of de schoolgangen. Stem met de school af welke voorzorgsmaatregelen jullie treffen voor jouw fysieke gezondheid.

Een-op-een contact met jongeren

 • Fysiek afspreken met een jongere kan. Maak steeds de afweging wat voor contact op dit moment het beste past. Wat is nodig in deze specifieke situatie? Uitgangspunt bij elk contact is dat je steeds zo goed mogelijk rekening houdt met de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. En daarbij natuurlijk rekening houdt met je eigen gezondheid.
 • Soms is online contact en ondersteuning van jongeren ook passend. Voor tips over online ondersteuning en zorg kun je de pagina Online zorg op afstand raadplegen.

Online jongerenwerk

Jongeren zijn continu online. Het is belangrijk hierover met hen in gesprek te blijven. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken over coronanieuws en fake news. Naast straatwerk kun je ook contact houden met jongeren door actief aanwezig te blijven in hun online leefwereld. 

Tips

In samenwerking met Stichting JOZ maakte het Nederlands Jeugdinstituut in 2019 een handreiking online jongerenwerk. Een aantal tips die daarin staan genoemd:

 • Zorg voor een herkenbaar en betrouwbaar profiel, zodat gebruikers in één oogopslag zien dat jij een jongerenwerker bent. Laat bijvoorbeeld de organisatie zien waar je voor werkt.
 • Wees je bewust van de vuistregel: doe online (niet) wat je offline ook (niet) zou doen.
 • Integreer sociale media in je werk: zorg dat het onderdeel is van je dagelijkse routine. Stel jezelf constant de vraag: Kan ik bij deze werkzaamheden sociale media inzetten?
 • Zorg dat je niet alleen 'haalt', maar ook 'brengt'. Op het moment dat hierin geen balans is, haken jongeren af. Daarnaast loop je het risico dat jongeren het gevoel krijgen dat je alleen online bent om hen in de gaten te houden.

Meer informatie

Er zijn verschillende publicaties die je kunnen helpen bij online jongerenwerk:

Belangrijke onderwerpen om met jongeren te bespreken

Het coronavirus heeft een grote invloed op het leven van jongeren. Het is dan ook belangrijk dat zij de mogelijkheid krijgen om hierover in gesprek te gaan, bijvoorbeeld met jou als jongerenwerker. Hieronder een aantal onderwerpen die belangrijk zijn om met jongeren te bespreken.

Vragen, zorgen en frustraties van jongeren

De beleving van de coronasituatie en het gebrek aan structuur leiden tot frustratie en verveling onder jongeren. In sommige steden heeft dit eerder onder meer bijgedragen aan het ontstaan van rellen. Probeer deze signalen zo snel mogelijk te herkennen door met de jongeren in gesprek te blijven en samen te werken met partners binnen de wijk. Voorkom zo escalatie.

Fysieke en mentale gezondheid

De impact van de coronamaatregelen op het welzijn van veel jongeren is groot. Er zijn bijvoorbeeld signalen over toenames in het aantal suïcidepogingen, gevoelens van eenzaamheid en acute meldingen bij Veilig Thuis. Het is daarom van belang om continu in gesprek te blijven met jongeren over hun fysieke en mentale gezondheid en daarmee de impact op de korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Moedig jongeren aan om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Hou daarbij echter ook aandacht voor het belang van het naleven van de basisregels. Trek op tijd aan de bel bij zorgelijke signalen en benut daarin ook de mogelijkheden voor samenwerking met partners. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ook goed voor jouw eigen gezondheid en welzijn te zorgen.

Ben je benieuwd naar de onderzoeken naar de gevolgen van het coronavirus voor kinderen, jongeren en gezinnen? Op de pagina Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd op kinderen, jongeren en gezinnen vind je per thema korte samenvattingen. Ben je vooral op zoek naar de cijfers over de gevolgen van het coronavirus, zie dan ook de pagina Coronavirus: opgroeien en opvoeden.

De maatregelen

Voor jongeren is er een speciaal overzicht van vragen en antwoorden van de maatregelen die momenteel actief zijn.

Heb ook extra aandacht voor maatregelen rondom specifieke thema's die spelen bij jongeren. Op de pagina's Sport en Afspreken met vrienden hebben we een aantal vragen op een rij gezet. Je kunt jongeren naar deze pagina's verwijzen of samen het antwoord op hun vragen opzoeken.

Het is belangrijk om jongeren er bewust van te maken waarom het zo belangrijk is dat ze zich houden aan de maatregelen, ook al behoren ze zelf niet tot de risicogroep. Zij kunnen immers bijdragen aan het verspreiden van het virus. De hersenstichting geeft als tip dat het aanmoedigen van positief gedrag meer effect heeft dan het afkeuren van negatief gedrag. Echter is het wel belangrijk om duidelijk grenzen aan te geven.

Testen

Bespreek de noodzaak om je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten. Er zijn signalen dat jongeren dit niet doen, of hier te lang mee wachten. De test is gratis. Lees meer over de coronatest bij de vragen en antwoorden voor jongeren.

Bron- en contactonderzoek van de GGD

Er zijn signalen dat jongeren elkaar willen 'beschermen' en elkaars naam en contactgegevens niet aan de GGD willen doorgeven. Ga in gesprek met jongeren en benadruk dat dit onderzoek niet is om ze te 'straffen', maar geef aan dat dit belangrijk is om het coronavirus onder controle te houden. Lees meer over bron- en contactonderzoek in deze vraag en antwoord voor jongeren.

CoronaMelder

Bespreek met jongeren wat voor redenen zij hebben om de app wel of niet te gebruiken. Kijk eventueel samen naar het antwoord voor jongeren op de vraag Moet ik de CoronaMelder downloaden?, of naar de filmpjes van het NJR die op die pagina staan.

Tips voor het organiseren van activiteiten

Tip 1 – Betrek jongeren bij activiteiten

Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller geneigd zijn om zich aan de coronamaatregelen te houden als zij zich betrokken voelen bij de samenleving. Jongeren zijn daarnaast in deze periode meer geneigd om iets voor een ander te doen. Zorg daarom dat jongeren weten dat er nog veel wél mogelijk is binnen de maatregelen en betrek ze zoveel mogelijk bij activiteiten.

Tip 2 – Gebruik extra financiering

Daarnaast zijn er voor jongerenwerkers ook mogelijkheden om extra financiering te krijgen voor activiteiten, zoals de Wintergames. In navolging op de Wintergames vinden vanaf de meivakantie de Summer Games plaats. Zie voor meer informatie de website van Summer Games en het nieuwsbericht van Sociaal Werk Nederland

Tip 3 – Bereid activiteiten goed voor

Het NJi heeft een aantal concrete tips en bouwstenen gebundeld om rekening mee te houden bij het organiseren van activiteiten.

Op de jongerenwerkpagina op 1sociaaldomein.nl worden verschillende ervaringen en tips uitgewisseld over het organiseren van 'coronaproof activiteiten'. Je kunt ook vragen stellen op de website. Bekijk ook het Coronavirus platform van Sociaal Werk Nederland.

Informatie over corona voor jongeren

Op de coronathemapagina staan antwoorden op veel vragen die onder jongeren leven. Je kunt hen op deze pagina wijzen of eventueel samen naar het antwoord op de vraag zoeken.

Thema's

Meepraten

Het coronavirus heeft een grote invloed op het leven van jongeren. Het is dan ook belangrijk dat zij actief meedenken over hun toekomst en hun stem laten horen. 

Zorgen om veiligheid van kinderen en jongeren

Op de pagina Kwetsbaarheid vanwege zorgen over veiligheid kun je vinden wat je kunt doen als jij je als professional zorgen maakt om de veiligheid van een kind of jongere. 

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies