Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Professionals in het jongerenwerk

Laatste actualisatie: 8 mei 2020

Hoe blijf je in contact met jongeren en hoe organiseer je je werk tijdens de coronaperiode? En hoe doe je dit tijdens de ramadan? Lees de informatie en tips.

Straatwerk

Het is van belang ook nu op straat in contact te blijven met jongeren. Zeker nu de middelbare scholen tot 1 juni gesloten blijven en de festivals tot 1 september zijn afgelast. Jongerenwerkorganisaties krijgen ook het verzoek van gemeenten om te blijven monitoren wat er op straat gebeurt. Spreek jongeren aan die elkaar op straat in groepjes opzoeken of geen anderhalve meter afstand houden. Een goede afstemming en samenwerking met handhaving is hierbij belangrijk.

Online jongerenwerk

Je kunt contact met jongeren houden door actief aanwezig te blijven in hun online leefwereld. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft vorig jaar met Stichting JOZ een handreiking online jongerenwerk ontwikkeld. Een aantal tips:

 • Zorg voor een herkenbaar en betrouwbaar profiel, zodat gebruikers in één oogopslag zien dat jij een jongerenwerker bent. Laat bijvoorbeeld de organisatie zien waar je voor werkt.
 • Wees je bewust van de vuistregel: doe online (niet) wat je offline ook (niet) zou doen.
 • Integreer sociale media in je werk: zorg dat het onderdeel is van je dagelijkse routine. Stel jezelf constant de vraag: 'kan ik bij deze werkzaamheden sociale media bij inzetten?'.
 • Zorg dat je niet alleen 'haalt', maar ook 'brengt'. Op het moment dat hierin geen balans is, haken jongeren af. Daarnaast loop je het risico dat jongeren het gevoel krijgen dat je alleen online bent om hen in de gaten te houden.

Meer tips

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft vorig jaar in samenwerking met Hogeschool Inholland en Zumo Media onderzoek gedaan naar online jongerenwerk. Ook in dit rapport 'Online jongerenwerk: hoe doe je dat goed?' zijn tips te vinden.

Het Erasmus+ project The Digital Youth Work Project bundelt informatie en kennis op het gebied van digitaal werken met jongeren uit verschillende landen. Op de website van Digital Youth Work, zijn onder meer een richtlijn, tips, good practices en trainingsmaterialen te vinden. Deze materialen zijn in het Engels.

Mogelijke gevaren in coronaperiode

Wees je als jongerenwerker bewust van de mogelijke gevaren van de online leefwereld van jongeren in tijden van corona. Jongeren brengen meer tijd online door en daardoor kunnen:

 • ze mogelijk sneller in aanraking komen met informatiebronnen van beïnvloeding en complottheorieën waarmee voedingsbodems en triggerfactoren in het radicaliseringsproces versterkt kunnen worden.
 • ze mogelijk sneller in aanraking komen met desinformatie (fake news) door de enorme hoeveelheid informatie die (online) wordt gedeeld.
 • Platform JEP en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gingen over het gevaar van de online leefwereld in de coronaperiode in gesprek met: stakeholders van gemeenschappen, gemeenten en professionals. Zij publiceerden hun bevindingen op de website van platform JEP

Maak jongeren bewust

Ondanks de richtlijnen om sociaal contact te vermijden, zoeken jongeren elkaar op straat toch op. In verschillende gemeenten hebben jongerenwerkers en lokale partners video’s gemaakt om jongeren bewust te maken van het belang van social distancing. Hieronder een aantal voorbeelden. Deel ze vooral via ook via jouw netwerk en met de jongeren waar je contact mee hebt!

BlijfThuis Jongerenwerk

#BlijfThuis | Een Bericht Aan Jongeren

Wat kan het jongerenwerk betekenen tijdens de ramadan?

De ramadan is van 23 april tot en met 23 mei 2020. Het is een belangrijke periode voor veel gezinnen en jongeren. Hoe ga je daar als jongerenwerker mee om nu gezamenlijke activiteiten niet mogelijk zijn?

 • Geef steun en persoonlijke aandacht
  Wens jongeren in de wijk succes met de ramadan. Deel bijvoorbeeld persoonlijke kaarten of vijgen uit. Houd daarbij wel anderhalve meter afstand. 
 • Werk ’s avonds laat
  Het dag- en nachtritme van jongeren verandert waarschijnlijk in deze periode. Jongeren willen elkaar juist in de avonduren ontmoeten. Zorg daarom dat je ’s avonds laat online of op straat beschikbaar bent. Sommige jongerenwerkorganisaties verruimen bijvoorbeeld de werktijden van 22.00 uur tot 2.00 uur. 
 • Stem inzet en activiteiten af
  Doe dit in overleg met de gemeente en samenwerkingspartners in de wijk. Deel signalen over mogelijke locaties waar jongeren samenkomen en bespreek hoe jullie hier gezamenlijk mee omgaan.

 • Geef voorlichting over hygiëne en ramadan
  Vertel waarom de richtlijnen van het RIVM belangrijk zijn. Wat kunnen de gevolgen zijn  voor de gezondheid van je familie als jij je hier niet aan houdt? Verspreid deze boodschap op een manier die bij de leefwereld van jongeren aansluit. Hiervoor zijn verschillende filmpjes beschikbaar. Bijvoorbeeld het filmpje hieronder van de gemeente Rotterdam en Stichting JOZ.

Corona tijdens ramadan van Stichting JOZ

Bekijk het advies van JOZ over corona en ramadan

 • Organiseer online activiteiten
  Zodra de zon onder is, kun je online activiteiten organiseren. Denk aan digitale Fifa-toernooien, online iftars, lezingen en kookvlogs. Betrek jongeren bij het rondbrengen van iftar-maaltijden in de buurt. Sommige jongerenorganisaties loven prijzen uit voor de online activiteiten, om zo meer jongeren te trekken. 
 • Zoek contact met de gemeenschap en moskeeën
  Bespreek bijvoorbeeld met imams wat mogelijk is aan online lezingen om jongeren een zinvolle dagbesteding te geven. En: hoe kunnen jullie elkaar nog meer helpen en versterken?

Lees ook de vragen en antwoorden over religieuze bijeenkomsten tijdens de coronatijd op de website van Rijksoverheid. Lees ook de tips voor ouders over samen vieren in coronatijd.

Deel tips, ervaringen en vragen

Veel jongerenwerkorganisaties hebben creatieve manieren gevonden om tijdens de coronaperiode in contact te blijven met jongeren. Op deze platforms kun je ervaringen, vragen en tips met elkaar delen:

Enkele jongerenwerkers zijn een groepschat gestart om informatie en ervaringen uit te wisselen. Alef Sies en Henk Zeven hebben de acties, ideeën en inspirerende activiteiten gebundeld in het document Jongerenwerk tijdens Covid-19.

Afwegingskader om veilig te werken

De noodzaak om sociaal contact te vermijden en afstand op straat te houden, kan voor dilemma’s zorgen bij professionals. Het afwegingskader voor wel of geen contact in levenden lijve schetst uitgangspunten, bespreekt dilemma’s en geeft doorverwijzingen die kunnen helpen bij het maken van een afweging.

Zorgen om veiligheid van kinderen en jongeren

 • In de huidige situatie kan het in sommige situaties lastig zijn om individueel contact met jongeren te onderhouden. Zeker als het gaat om kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties, kan dit een reden tot zorg zijn. Op de pagina Handelen bij zorgen om veiligheid kun je vinden wat je kunt doen als jij je als professional zorgen maakt om de veiligheid van een kind of jongere.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies