Leven en werken met het coronavirus

Professionals in de kinderopvang

Laatste actualisatie: 14 januari 2021

De kinderopvang blijft vooralsnog gesloten; de lockdown is verlengd. Opvang blijft beschikbaar voor gezinnen waarvan een of beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep en voor kinderen in kwetsbare of moeilijke thuissituaties. Op deze pagina lees je meer over wat deze lockdown betekent voor je werk als professional in een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang.

Algemene informatie

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Bekijk de Algemene informatie voor alle professionals

Welke kinderen mogen naar de noodopvang?

Opvang in de kindercentra (kinderdagverblijf, bso, VE-locaties) blijft beschikbaar voor:

  • kinderen van wie een of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. Bekijk op de website van Rijksoverheid het overzicht van cruciale beroepen. Hoewel pleegouders en gezinshuisouders niet expliciet genoemd worden in deze lijst, kunnen ook zij gebruik maken van de noodopvang.
  • kinderen die in een kwetsbare of mogelijk onveilige (pleeg)gezinssituatie zitten.

Aandachtspunt: Kinderen met een ouder in een cruciaal beroep

De noodopvang georganiseerd door een kinderopvangorganisatie is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die al een contract hebben met deze kinderopvangorganisatie. En alleen voor het aantal uren in het contract. Dit is dus anders dan de regels in het voorjaar. Er is geen 24-uurs opvang mogelijk. 

Gastouderopvang

Gastouderopvang blijft beschikbaar, maar ook hier alleen voor 'bestaande klanten'. Aan gastouders is het dringende verzoek gedaan om alleen de kinderen op te vangen van ouders werkzaam in een cruciaal beroep. Meer hierover en over de regeling voor de kinderopvangtoeslag kun je lezen op de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Britse variant coronavirus

Op dit moment is nog niet bekend tot wanneer de sluiting van kinderopvang zal duren. De overheid maakt zich zorgen over de 'Britse variant' van het coronavirus, die veel besmettelijker lijkt te zijn en die zicht bovendien ook anders lijkt te gedragen voor wat betreft de besmettelijkheid voor jonge kinderen. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, maar helder is dat dit van groot belang is voor de kinderopvang. Voor nu is het zaak extra oplettend te zijn op de naleving van de coronamaatregelen op de locaties die open zijn voor noodopvang.

Houd contact

De kinderopvanglocaties blijven voor een grote groep kinderen en ouders voorlopig nog dicht. Uit onderzoek blijkt dat het ouders helpt als er regelmatig contact is met hun kinderopvang. Maar liefst 86 procent van de ouders voelt dit als ondersteunend. Contact houden met ouders en kinderen is belangrijk, ook voor jou als pedagogisch professional.

Tips

We hebben veel geleerd in de eerste lockdown in het voorjaar. Een paar tips over contact houden:

Tip 1 – Bespreek met ouders hoe jullie contact houden

Bespreek met ouders hoe jullie contact houden en dat het belangrijk is voor de band die je met elkaar hebt. Zeker voor jonge kinderen in de dagopvang of bij de gastouder, is een afwezigheid van enkele weken op de opvang heel lang. Kinderen missen de routine, de rituelen, de andere kinderen, hun speelspulletjes en uiteraard ook de groepsleiding.

  • Vraag wat voor de ouders een goed moment is om een vaste belafspraak te maken. Wat bespreek je dan met elkaar? Leg uit waarom het contact belangrijk is voor jullie als pedagogisch professionals en hoe jullie dat doen. Heb ook begrip voor de situatie waarin ouders nu zitten; vraag ook naar hún welbevinden. Die betrokkenheid wordt ongetwijfeld gewaardeerd. En zeker bij jonge kinderen geldt: hun welbevinden beweegt mee met de stemming van hun ouders!

Tip 2 – Bespreek met collega's hoe je in contact blijft met ouders

Bespreek in je team en samen met de mentoren van de kinderen hoe jullie ervoor kunnen zorgen dat jullie in contact blijven. De afspraken die je daarover maakte tijdens de eerst coronagolf komen daarbij ongetwijfeld weer goed van pas. Misschien denk je: 'Ach, het is toch maar voor een paar weken', en lijkt dat contact houden nu minder belangrijk. Daarin zou je je zomaar kunnen vergissen. Voor veel ouders ben je een laagdrempelige vraagbaak.

Tip 3 – Blijf volgen en blijf beschikbaar

Probeer kinderen uit je groep op afstand toch te volgen en met de ouders in gesprek te blijven. Hoe gaat het met baby Joep en zijn slapen? Hoe gaat het met dreumes Jet die net loopt en met kleuter Kevin die vorige week 4 jaar werd? Wat zijn de favoriete liedjes, verhaaltjes en filmpjes? Misschien willen kinderen vertellen over de hond, over papa en mama die nu thuis werken of over de spelletjes met opa? Blijf de kinderen volgen door te (video)bellen of een kaartje te sturen.

Tip 4 Blijf beschikbaar voor opvoedvragen

Probeer beschikbaar te zijn voor ouders met opvoedvragen. Misschien hebben ouders vragen over dagritme of maken ze zich zorgen over nieuw gedrag. Het kan helpen om daar met een vertrouwde pedagogisch medewerker over te praten en tips te krijgen. Of misschien willen ouders horen hoe jullie opvoedkwesties aanpakken op de groep.

Kinderen in kwetsbare situaties en noodopvang

Helaas zal ook tijdens deze lockdown blijken dat niet voor alle kinderen en gezinnen een veilige en stabiele thuissituatie vanzelfsprekend is. De lange coronaperiode heeft vaak al een zware wissel op deze gezinnen getrokken. Met de voor sommigen ook figuurlijk donkere wintermaanden komt daar de verlenging van de lockdown nog eens bij. Voor een groep kinderen en gezinnen is het alledaagse leven altijd al pittig. Bij anderen is de rek er na zoveel maanden simpelweg uit. Zorgen, spanningen en problemen nemen voor hen nu alleen maar toe.

Rust en aandacht

Voor kinderen uit gezinnen met een moeilijke thuissituatie is de opvang extra belangrijk. Professionals in de kinderopvang hebben voor die kinderen een extra belangrijke rol. Kinderopvang is voor hen een rustpunt en oplaadstation. Tegelijkertijd biedt het hen een basis om zich te ontwikkelen.

Vinger aan de pols

Door contact te houden met kinderen en hun gezinnen kun je een vinger aan de pols houden. Krijgen kinderen wat ze nodig hebben aan rust en steun? Besteed daar aandacht aan in je team: wat doe je als het niet goed gaat met een kind en er zorgen zijn? Is iedereen op de hoogte van afspraken? Zijn er contactgegevens van nabije familieleden of hulpinstanties? Hoe ondersteun je elkaar als collega’s hierbij?

Blijf alert

Blijf alert op 'onzichtbaarheid', zorgelijke signalen en luister naar je 'niet pluis'-gevoel. Houd contact en investeer in de vertrouwensband met de kinderen en het gezin. Werk samen met school, het wijkteam, kinderwerk, hulpverleningsinstellingen. Gemeenten en betrokken partijen bepalen op grond van gemeentelijke procedures welk kind maatwerk nodig heeft. Lees meer over wat je kunt doen als je je zorgen maakt.

  • Lees meer over wat je kunt doen als je je zorgen maakt op deze pagina.

Kinderen die verkouden zijn

Ook voor de noodopvang geldt dat kinderen tot en met de basisschoolleeftijd in veel gevallen naar de opvang of de school kunnen als zij verkouden zijn. Het vraagt wel om extra oplettendheid.

  • Gebruik de beslisboom om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Deze is gemaakt door BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en goedgekeurd door het RIVM.
  • In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen. 
  • Zelf blijf je als professional thuis als je klachten hebt. Lees op de pagina Algemene informatie voor professionals welke klachten dit zijn.

Begrip voor elkaar

Door corona wordt veel van iedereen gevraagd. Dat geldt voor ouders, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals. Iedereen kent wel momenten waarop coronaregels onmogelijk maken wat altijd zo vanzelfsprekend voor je was of waar je behoefte aan hebt. Iemand gewoon een hand geven bijvoorbeeld of aan het einde van de dag op de groep bijpraten met een ouder over zijn kind. Soms maakt iemand zich zorgen over zijn gezondheid of over het werk als de kinderen niet naar de opvang kunnen. Dit kan mensen boos, verdrietig of angstig maken.

Maak eventuele problemen bespreekbaar. Probeer er te zijn voor je collega die even aan haar taks zit. Probeer in gesprek te blijven met een ouder die zich boos maakt. Soms zit daar een andere emotie achter. Realiseer dat niets menselijks ons vreemd is en bedenk dat niemand voor deze situatie gekozen heeft. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje van coronamaatregelen en zullen het 'samen moeten doen'.  

Vragen over het coronavirus en de kinderopvang

Heb je vragen over het coronavirus in relatie tot jouw organisatie of je werk in de kinderopvang? De brancheverenigingen hebben van hun leden hierover al veel vragen gekregen en krijgen die nog steeds. Zij werken samen om antwoorden te geven op deze vragen. Ook de overheid heeft speciaal voor het werkveld kinderopvang een pagina ingericht.

Lees meer hierover op de pagina Informatie over kinderopvang voor ouders.

Grootouder én gastouder, wat dan in coronatijd?

In de gastouderopvang zijn er ook grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders 'professioneel gastouder', en moeten zij zich houden aan de regels en adviezen van hun gastouderbureau. Die combinatie van grootouder en gastouder is vanwege corona best lastig. Want hoe zit het met de RIVM-regels, de risico's voor opa en oma en de zorgen over de 'Britse variant' van het coronavirus? Als je twijfelt over het bieden van opvang, bespreek dat dan éérst met de bemiddelingsmedewerker van het bureau. Die helpt je om hierover een standpunt in te nemen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies