Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Professionals in de kinderopvang

Laatste actualisatie: 7 augustus 2020

Deze informatie is bestemd voor professionals die werken in kinderdagverblijven, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Het coronavirus er nog steeds en dus moeten we met elkaar waakzaam blijven om de verspreiding te voorkomen. Lees hieronder tips voor je dagelijkse werk.

Blijf alert. Corona is niet weg.

Met alle zomerse vakantieactiviteiten lijken de coronamaatregelen naar de achtergrond te verschuiven. Toch loopt het aantal besmettingen juist nu op. Dit heeft ook effect op jouw dagelijkse werk in de kinderopvang. Een paar tips:

  • Zorg dat de afspraken over de anderhalve meter afstand en hygiëne maatregelen op je locatie niet verslappen. Spreek elkaar daar ook op aan, soms heeft een collega of een ouder het gewoon even niet in de gaten. Breng de coronamaatregelen regelmatig opnieuw onder de aandacht in het team en voor ouders via het digitale portaal, een YouTube-filmpje of in de nieuwsbrief.
  • Houd rekening met de gezondheid van jezelf en anderen, maar óók met de ontwikkeling van het kind. Lees meer over deze balans verderop op deze pagina onder het kopje 'De anderhalve meter, soms een lastige situatie'.
  • Maak afspraken met de ouders om na de vakantie telefonisch, via facetime of op anderhalve meter afstand contact te hebben voordat de opvang weer begint. Bijpraten over de vakantie is sowieso belangrijk. Hoe ging het met het kind? Zijn er mooie ontwikkelingen of bijzondere avonturen?
  • Benadruk bij collega’s en ouders het belang van zo snel mogelijk laten testen op corona bij (milde) klachten.
  • Zorg als professional goed voor je eigen gezondheid en houd je aan de anderhalve meter afstand en de hygiënemaatregelen, ook tijdens je vakantie. Neem je verantwoordelijkheid wanneer je zelf tijdens je vakantie mogelijk in risico-omstandigheden komt of bent geweest.

Lees de recente versie van het protocol kinderopvang, opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

Contact

Anderhalve meter afstand houden en tóch investeren in het contact met ouders? Dat is belangrijk. Deze momenten geven ouders vertrouwen. Contactmomenten geven ouders ook de gelegenheid te vertellen hoe het met het kind thuis gaat of vragen te stellen. Het is daarom belangrijk om samen met jouw team te zoeken naar manieren om ook nu contact met ouders te hebben over de alledaagse dingen. Denk bijvoorbeeld aan een wekelijkse belafspraak met ouders om bij te praten hoe het gaat met hun kind. Hoe gaat het in de groep? Welke ontdekkingen heeft het kind gedaan? Zorg er als vaste pedagogische medewerker of mentor voor dat er tijd en rust is om te bespreken met ouders hoe het gaat.

Voor ouders is het ook belangrijk dat ze op de hoogte blijven van samenwerkingsafspraken met scholen, de gemeente, het wijkteam, het kinderwerk en sportverenigingen. Houd hierover contact met je ketenpartners.

Kinderen met een snottebel

Kinderen van 0 tot en met 6 jaar (kinderopvang en groep 1 en 2 van het basisonderwijs) mogen met een neusverkoudheid en/of loopneus zonder koorts gewoon naar de opvang of de school, mits zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief is getest op het coronavirus en geen gezinslid hebben met koorts of benauwdheid.  Ook als verkoudheidsklachten van het kind passen bij al bestaande aandoeningen als hooikoorts of astma, mag het kind naar de opvang.

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen de beslisboom gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid naar de kinderopvang of school kan komen.

De anderhalve meter, soms een lastige situatie

Sommige pedagogisch medewerkers zijn nog steeds angstig om besmet te worden, ook nu de coronacrisis onder controle lijkt. De anderhalve meter astand wordt streng in acht genomen om te dichtbij contact met ouders te voorkomen.

Opvoeden vraagt om nabijheid. Voorkom een 'afleverzone' waarbij een dreumes of een peuter de 'anderhalve meter niemandsland' in z'n eentje, hooguit met een duwtje in de rug van papa of mama, moet overbruggen. Dat is niet zoals het zou moeten zijn. Voor professionals in de kinderopvang hoort het belang en de veiligheid van de kinderen altijd voorop te staan. De anderhalvemeterregel respecteren is niet altijd mogelijk en wenselijk. Dat is ook wat de formele richtlijnen aangeven.

Een speelse manier om de kinderen binnen te laten komen kan helpen, bijvoorbeeld een glijbaantje in de deuropening, een welkomstliedje of zwemmen door de ballenbak.

Wanneer je je zorgen maakt om je eigen gezondheid of vanwege je privé situatie, is het belangrijk dat je dit bespreekt met je team en je leidinggevende. Heb je de indruk dat een van je collega’s worstelt met die zorgen of angst? Maak het dan bespreekbaar.

Testen op coronavirus, vragen over het testbeleid

Medewerkers die werken in de kinderopvang kunnen zich laten testen op het coronavirus. Hiervoor geldt een testbeleid. Je kunt hiervoor vragen bij je werkgever naar de procedure op jouw werk met betrekking tot het testen. Of je kunt bellen met 0800-1202 om een afspraak te maken om je te laten testen bij de GGD.

Hoe het testbeleid werkt en antwoord op vragen hierover vind je op de pagina Vragen over het testbeleid.

Vragen over het coronavirus in relatie tot de kinderopvang

Heb je vragen over het coronavirus in relatie tot jouw organisatie of je werk in de kinderopvang? De brancheverenigingen hebben van hun leden hierover al veel vragen gekregen en krijgen die nog steeds. Zij werken samen in de inventarisatie en beantwoording van vragen. Ook de overheid heeft speciaal voor het werkveld kinderopvang een pagina ingericht.

Op de pagina Informatie van en voor je beroepsgroep vind je relevante links naar informatie over kinderopvang.

Vragen van ouders over het coronavirus en de kinderopvang

De meeste mensen zijn gewend aan hoe de situatie nu is. Toch zullen er nog steeds vragen zijn van ouders. Sommige ouders maken zich zorgen over de gezondheid of veiligheid van hun kind. Of hebben vragen over het halen en brengen. Blijf in gesprek met ouders hierover. Erken de zorgen van ouders, en bekijk samen wat er nodig is om belemmeringen weg te nemen.

Lees meer hierover op de pagina Informatie over kinderopvang voor ouders.

Grootouder én gastouder, wat dan in coronatijd?

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders 'professioneel gastouder', en moeten zij zich houden aan de regels en adviezen van hun gastouderbureau. Die combinatie van grootouder en gastouder is vanwege corona best lastig. Want hoe zit het met de RIVM-regels en de risico's voor opa en oma?
Als je twijfelt over het bieden van opvang, bespreek dat dan éérst met de bemiddelingsmedewerker van het bureau. Die helpt je om hierover een standpunt in te nemen.

Over grootouders lees je meer op de pagina De rol van opa en oma.

Wat als je je zorgen maakt? Kinderen in kwetsbare situaties

Ook nu de kinderopvang en scholen weer open zijn, zijn er in sommige gezinnen spanningen thuis. Voor kinderen uit die gezinnen is de opvang of de school extra belangrijk, en als professionals in de kinderopvang heb je voor die kinderen een extra belangrijke rol. Wat kun je doen als je je zorgen maakt? Lees hier meer over op de pagina Kwetsbaarheid vanwege zorgen over veiligheid.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies