Leven en werken met het coronavirus

Professionals in de kinderopvang

Laatste actualisatie: 15 oktober 2020

Deze informatie is bestemd voor professionals die werken in kinderdagverblijven, gastouderopvang en buitenschoolse opvang. Het coronavirus er nog steeds en dus moeten we met elkaar waakzaam blijven om de verspreiding te voorkomen. Lees hieronder tips voor je dagelijkse werk.

Kinderen die verkouden zijn

De regels die gelden voor het toelaten van kinderen die verkouden zijn, zijn voor kinderopvang en onderwijs gelijk getrokken. Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd die alleen verkoudheidsklachten hebben, mogen in bepaalde gevallen gewoon naar de dagopvang, naar school, de bso of de gastouder. Om te bepalen wanneer een kind wel of juist niet kan komen, kun je gebruik maken de Beslisboom die door  oudervereniging BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland is gemaakt. Er is nu één beslisboom voor alle kinderen van 0 t/m groep 8. Deze is goed gekeurd door het RIVM.

Let op: het is belangrijk dat je de beslisboom op de juiste wijze en helemaal doorloopt, dat wil zeggen van boven naar beneden en beginnen met de startvraag.

Blijf samen alert en pas op elkaar

Het aantal besmettingen loopt op. Dit heeft ook effect op jouw dagelijkse werk in de kinderopvang. Een paar tips:

  • Blijf alert op het naleven van de afspraken over de anderhalve meter afstand en hygiënemaatregelen op je locatie. Spreek elkaar daar ook op aan, soms heeft een collega of een ouder het gewoon even niet in de gaten. Blijf de coronamaatregelen regelmatig opnieuw onder de aandacht brengen in het team en voor ouders via het digitale portaal, een YouTube-filmpje of in de nieuwsbrief.
  • Houd rekening met de gezondheid van jezelf en anderen, maar óók met de ontwikkeling van het kind. Lees meer over deze balans verderop op deze pagina De anderhalve meter, soms een lastige situatie.
  • Benadruk bij collega’s en ouders het belang van zo snel mogelijk laten testen op corona bij (milde) klachten en het naleven van de aanwijzingen van de GGD. Ook de GGD-aanwijzingen na contact met iemand die positief getest is.
  • Zorg als professional goed voor je eigen gezondheid en houd je aan de anderhalve meter afstand, het advies om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes en de hygiënemaatregelen. Lees de recente versie van het protocol kinderopvang, opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.
  • Ben je gastouder, dan kan het soms extra ingewikkeld en spannend zijn omdat je geen directe collega hebt om even je hart te luchten of te sparren hoe je iets het beste aan kunt pakken. Contact met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau kan je dan helpen. Zij kunnen je ondersteunen bij je vragen, het naleven van de maatregelen en gesprekken daarover met ouders.

Begrip voor elkaar

Wat door corona van iedereen wordt gevraagd is veel en soms heftig. Dat geldt voor ouders, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals.

Iedereen herkent wel momenten waarop coronaregels indruisen tegen datgene dat altijd zo vanzelfsprekend voor je was of waar je behoefte aan hebt. Iemand gewoon een hand geven bijvoorbeeld of aan het einde van de dag op de groep bijpraten met een ouder over haar kind. Soms maakt iemand zich zorgen over de eigen gezondheid of over het werk als de kinderen niet naar de opvang kunnen. Het kan boos, verdrietig of angstig maken.

Maak het bespreekbaar. Probeer er te zijn voor je collega die even aan haar taks zit. Probeer in gesprek te blijven met een ouder die zich boos maakt. Soms zit daar een ander emotie achter. Realiseer dat niets menselijks ons vreemd is en bedenk dat niemand hiervoor gekozen heeft. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje van coronamaatregelen en zullen het 'samen moeten doen'.  

Vragen over het coronavirus in relatie tot de kinderopvang

Zie je soms door de bomen het bos niet meer, wat kan nog wel en wat kan niet vanwege het coronavirus? Er is een Protocol Kinderopvang opgesteld dat je kan helpen om de regels op de juiste wijze toe te passen in jouw kinderopvangorganisatie, zowel voor dagopvang als bso en voor gastouders. 

Contact

Anderhalve meter afstand houden en tóch investeren in het contact met ouders? Dat is belangrijk. Deze momenten geven ouders vertrouwen. Contactmomenten geven ouders ook de gelegenheid te vertellen hoe het met het kind thuis gaat of vragen te stellen. Het is daarom belangrijk om samen met jouw team te zoeken naar manieren om ook nu contact met ouders te hebben over de alledaagse dingen. Denk bijvoorbeeld aan een wekelijkse belafspraak met ouders om bij te praten hoe het gaat met hun kind. Hoe gaat het in de groep? Welke ontdekkingen heeft het kind gedaan? Zorg er als vaste pedagogische medewerker of mentor voor dat er tijd en rust is om te bespreken met ouders hoe het gaat.

Voor ouders is het ook belangrijk dat ze op de hoogte blijven van samenwerkingsafspraken met scholen, de gemeente, het wijkteam, het kinderwerk en sportverenigingen. Houd hierover contact met je ketenpartners. 

De anderhalve meter, soms een lastige situatie

Sommige pedagogisch medewerkers zijn nog steeds angstig om besmet te worden, ook nu de coronacrisis onder controle lijkt. De anderhalve meter afstand wordt streng in acht genomen om te dichtbij contact met ouders te voorkomen.

Opvoeden vraagt om nabijheid. Voorkom een 'afleverzone' waarbij een dreumes of een peuter de 'anderhalve meter niemandsland' in z'n eentje, hooguit met een duwtje in de rug van papa of mama, moet overbruggen. Dat is niet zoals het zou moeten zijn. Voor professionals in de kinderopvang hoort het belang en de veiligheid van de kinderen altijd voorop te staan. De anderhalvemeterregel respecteren is niet altijd mogelijk en wenselijk. Dat is ook wat de formele richtlijnen aangeven.

Een speelse manier om de kinderen binnen te laten komen kan helpen, bijvoorbeeld een glijbaantje in de deuropening, een welkomstliedje of zwemmen door de ballenbak.

Wanneer je je zorgen maakt om je eigen gezondheid of vanwege je privé situatie, is het belangrijk dat je dit bespreekt met je team en je leidinggevende. Heb je de indruk dat een van je collega’s worstelt met die zorgen of angst? Maak het dan bespreekbaar.

Sinds 5 oktober geldt het dringende advies voor alle mensen vanaf 13 jaar om in publieke en openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen. Voor de kinderopvang geldt dat zij onder een besloten plaats vallen. Het bestuur maakt de afweging om een mondkapje wel of niet verplicht te stellen voor medewerkers en bezoekers in het gebouw, op plaatsen waar het niet goed mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden.

Testen op coronavirus, vragen over het testbeleid

Medewerkers die werken in de kinderopvang kunnen zich laten testen op het coronavirus. Hiervoor geldt een testbeleid. Je kunt hiervoor vragen bij je werkgever naar de procedure op jouw werk met betrekking tot het testen. Of je kunt bellen met 0800-1202 om een afspraak te maken om je te laten testen bij de GGD. Je kunt ook online een afspraak maken.

Hoe het testbeleid werkt en antwoord op vragen hierover vind je op de pagina Vragen over het testbeleid.

Vragen over het coronavirus in relatie tot de kinderopvang

Heb je vragen over het coronavirus in relatie tot jouw organisatie of je werk in de kinderopvang? De brancheverenigingen hebben van hun leden hierover al veel vragen gekregen en krijgen die nog steeds. Zij werken samen in de inventarisatie en beantwoording van vragen. Ook de overheid heeft speciaal voor het werkveld kinderopvang een pagina ingericht.

Op de pagina Informatie van en voor je beroepsgroep vind je relevante links naar informatie over kinderopvang.

Vragen van ouders over het coronavirus en de kinderopvang

De meeste mensen zijn gewend aan hoe de situatie nu is. Toch zullen er nog steeds vragen zijn van ouders. Sommige ouders maken zich zorgen over de gezondheid of veiligheid van hun kind. Of hebben vragen over het halen en brengen. Blijf in gesprek met ouders hierover. Erken de zorgen van ouders, en bekijk samen wat er nodig is om belemmeringen weg te nemen.

Lees meer hierover op de pagina Informatie over kinderopvang voor ouders.

Grootouder én gastouder, wat dan in coronatijd?

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders 'professioneel gastouder', en moeten zij zich houden aan de regels en adviezen van hun gastouderbureau. Die combinatie van grootouder en gastouder is vanwege corona best lastig. Want hoe zit het met de RIVM-regels en de risico's voor opa en oma?
Als je twijfelt over het bieden van opvang, bespreek dat dan éérst met de bemiddelingsmedewerker van het bureau. Die helpt je om hierover een standpunt in te nemen.

Over grootouders lees je meer op de pagina De rol van opa en oma.

Wat als je je zorgen maakt? Kinderen in kwetsbare situaties

Ook nu de kinderopvang en scholen weer open zijn, zijn er in sommige gezinnen spanningen thuis. Voor kinderen uit die gezinnen is de opvang of de school extra belangrijk, en als professionals in de kinderopvang heb je voor die kinderen een extra belangrijke rol. Wat kun je doen als je je zorgen maakt? Lees hier meer over op de pagina Kwetsbaarheid vanwege zorgen over veiligheid.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies