Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Praten over corona met kinderen en jongeren

Laatste actualisatie: 10 juli 2020

Hoe praat jij met kinderen en jongeren over het coronavirus? Als ze angstig zijn, is het belangrijkste om vragen te stellen en te luisteren. Wees eerlijk over het coronavirus, zonder hen bang te maken. Vaak wordt hun angst dan weer hanteerbaar. Soms wordt angst wél problematisch. Het is belangrijk dan snel te zorgen voor de juiste ondersteuning of hulp. Op deze pagina vind je tips waarmee je als professional jongeren en kinderen kunt helpen die angst hebben voor het coronavirus.

Tips

  • Op de pagina Tips voor ouders vind je tips waar je ook als professional wat aan hebt.
  • In de handreiking Praten met kinderen over corona van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan handzame tips.
  • Trajectum ontwikkelde hulpkaarten die handvatten bieden om in een goed gesprek tot de kern te komen. De hulpkaarten kunnen kinderen en jongeren helpen bij het praten over hun onderliggende onzekerheid en angst. 

Samenwerken met ouders

Ouders van een kind licht je in over het gesprek wat je met hun kind hebt gehad. Overleg met de jongere of je zijn of haar ouders mag informeren over de angstgevoelens en het gesprek wat je met hem of haar hebt gehad. Ouders kunnen op hun beurt het kind geruststellen. Eventueel kan je ze verwijzen naar de pagina met Gesprekstips voor ouders.

Ouders kennen hun kinderen het beste. Zij kunnen je veel vertellen over de angst van het kind en wat wel of niet werkt. En misschien zijn de ouders zelf angstig? Dan is het moeilijk om de angst niet over te brengen op hun kind en kunnen ze jouw advies en steun goed gebruiken.

Kinderen beschermen hun ouders door niets te zeggen als ze merken dat hun ouders bang of bezorgd zijn. Dat noemt men wel de wet van de dubbele bescherming. Ouders doen hetzelfde, omdat ze hun kind niet onnodig bang willen maken. Samen met ouders kun je dit doorbreken door de angst bespreekbaar te maken.  

Is de angst problematisch?

Dat kinderen of jongeren angstig zijn voor het coronavirus is niet vreemd. Soms kan deze angst problematisch worden. Er is sprake van een problematische angst wanneer een jongere of kind heftiger en langduriger reageert op normale oorzaken van angst. Een kind of jongere heeft (of ontwikkelt) een angststoornis bij toename van het aantal symptomen, bij een langere duur, en wanneer symptomen voorkomen op meerdere levensgebieden. De emotie staat dan niet meer in verhouding tot de aanleiding of duurt veel langer dan het verdwijnen van de aanleiding en leidt tot disfunctioneren.

Angstproblemen uiten zich op verschillende leeftijden anders. Wees je ervan bewust dat kinderen met angstproblemen vaak niet opvallen. Met name de meisjes gedragen zich meestal niet storend en trekken zich eerder terug: problemen 'zitten van binnen'.

Let bij jongeren vooral op probleemgedrag en schoolverzuim. In coronatijd zijn kinderen en jongeren maanden niet naar school geweest. Ook teruggaan naar school kan angst veroorzaken. Ga over de problemen in gesprek met het kind of de jongere en de ouders en gebruik een vragenlijst. Laat jongeren (> 11 jaar) die zelf invullen (bijvoorbeeld de SDQ-vragenlijst). Veel jongeren delen hun problemen niet (meer) met hun ouders.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies