Leven en werken met het coronavirus

De stem van kinderen en jongeren via #ikpraatmee

Laatste actualisatie: 23 juli 2020

'Kom met ideeën over hoe ons land er de komende tijd uit moet gaan zien. Want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst.' Deze oproep deed minister-president Mark Rutte aan kinderen en jongeren in Nederland. Werk jij met kinderen of jongeren? Motiveer hen dan om mee te denken. Doe dit samen. De uitkomsten van de #ikpraatmee vragenlijst kunnen hierbij helpen.

Het is een recht van ieder mens om zijn mening te geven. Om mee te praten. Wanneer je met kinderen of jongeren werkt, kun jij hier ook iets in betekenen. Hoe geef je kinderen en jongeren een stem? En hoe betrek je ze bij de aanpak? En wat houdt kinderen en jongeren bezig? Lees hier op deze pagina meer over.

#ikpraatmee vragenlijst kinderen en jongeren

Resultaten: Wat houdt kinderen en jongeren bezig?

226 kinderen én jongeren vulden de #ikpraatmee enquête in. Ongeveer 30 procent van hen was jonger dan 12 jaar, 32% tussen de 13 en 18 jaar en 38% tussen de 18 en 27 jaar.

Jongeren die aangeven zorgen te hebben, maken zich vooral zorgen over hun mentale gezondheid, de studie(voortgang), werk en inkomen en hun sociale leven. Jongeren tussen de 13 en 18 zijn meest bezorgd over hun sociale leven. Jongeren tussen 18 en 27 jaar zijn meest bezorgd zijn over hun werk en inkomen. Zo geeft een aantal jongeren aan geen of minder werk te hebben, vanwege de coronacrisis. Er zijn ook jongeren die aangeven (tijdelijk) geen stage te kunnen lopen. Daarnaast laten jongeren die dit jaar afstuderen weten dat zij onzeker zijn of zij na de opleiding snel genoeg werk kunnen vinden of met een vervolgopleiding kunnen starten.

Zorgen jongeren Ikpraatmee

94 procent van de kinderen tussen de 8-12 jaar gaven input over wat ze niet leuk vonden aan de afgelopen tijd. Zoals het niet zien van opa en oma, afstand houden of angst voor corona. 76 procent van de kinderen die de vragenlijst invulden vonden de afgelopen tijd soms toch ook positief. Bijvoorbeeld dat het rustiger in de klas was en dat ze meer tijd met hun ouders hadden.

Tips voor professionals

Het NJi vroeg aan kinderen en jongeren via #ikpraatmee naar hun mening, waarvan de belangrijkste resultaten terug te vinden zijn in deze infographic. Praat met de kinderen en jongeren waar jij mee werkt over deze visualisatie. Herkennen zij de geluiden en vragen? En hoe willen zij graag meedenken? Gebruik deze inzichten om over deze relevante onderwerpen het gesprek aan te gaan.

Want natuurlijk kunnen kinderen en jongeren hun ideeën ook delen op school, in het jeugdhonk, binnen een instelling, pleeggezin, of gastgezin. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meepraten, meebeslissen en meedoen op plekken die voor hen belangrijk zijn.

Hieronder zie je het resultaat. De infographic kun je downloaden als pdf.

Ikpraatmee

Download infographic #ikpraatmee als pdf

Door het gesprek aan te gaan en ook echt met de input van kinderen en jongeren aan de gang te gaan, leren zij nadenken over wat ze van iets vinden en waarom. Ze leren praten over wat ze belangrijk vinden. Ze geven hun mening, bedenken oplossingen, komen voor zichzelf op en krijgen zodoende meer vertrouwen in zichzelf.

Voorbeelden: hoe praten kinderen en jongeren mee?

Basis en voortgezet onderwijs

Stel jezelf als docent, juf of meester de volgende vragen:

  • Weet ik voldoende wat het voor de klas betekent om online les te krijgen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Welk effect heeft dit op hoe kinderen en jongeren in hun vel zitten?

Dit is kennis die je het beste op kunt halen door met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Want hoe gaat het na de vakantie? Wat gebeurt er als het aantal besmettingen weer toeneemt? En wat als maatregelen, al dan niet lokaal, weer strenger worden? Door hier nu, samen met kinderen en jongeren, over na te denken, kunnen jullie écht samen beslissingen nemen.

Jeugdhonk en buurthuis

Hoe bleven kinderen en jongeren in contact met elkaar en het jeugdhonk tijdens de maatregelen? Zijn er ideeën hoe dit in het vervolg beter kan óf juist wat hierin heel goed ging?

Daarnaast kan juist in het jeugdhonk gepraat worden over de coronamaatregelen. Juist nu er weer meer mag en kan. Welke maatregelen zijn makkelijk om te volgen en welke zijn lastiger? Juist door hier nu het gesprek over te voeren, zijn kinderen en jongeren bij eventuele aangescherpte maatregelen beter voorbereid.

Jeugdhulp in residentiële inrichting

Wat ging er goed tijdens de coronamaatregelen? En wat moet beter áls er een tweede golf komt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezoekregeling in de instelling. Wat vonden jongeren zelf, wat had het voor effect? Hoe kunnen negatieve gevolgen in het vervolg voorkomen worden? Hierover kun je als professional het gesprek op de groep aangaan.

Werk de input van de jongeren samen uit en zorg dat deze bij het bestuur komt. Geef hierbij terugkoppeling aan de jongeren. Wat wordt er met hun ideeën gedaan? Waarom wordt iets wel of niet opgepakt en op welke manier?

Andere onderzoeken geven zelfde beeld

Er is de afgelopen tijd, vooral onder jongeren, veel onderzoek gedaan naar de invloed van de coronatijd en -maatregelen. Deze laten eenzelfde beeld zien als de #ikpraatmee resultaten. Ook deze onderzoeken bieden een start voor jongerenparticipatie. Een paar voorbeelden:

  • In onderzoek van I&O Research geeft 55 procent van de 18 tot 24 jarigen in dat onderzoek aan zich eenzamer te voelen dan voor de coronamaatregelen.
  • In een onderzoek van EenVandaag geeft 14 procent van jongeren tussen de 16 en 35 jaar aan een slechte mentale gezondheid te hebben.
  • Uit onderzoek van Save the Children onder jongeren in het MBO blijkt dat meer dan 40 procent van de 1500 ondervraagde jongeren minder uren kon werken of zijn bijbaan kwijt raakte door de coronamaatregelen. Sommigen verhogen hun studielening om te kunnen rondkomen. Ook geven jongeren aan zich niet gehoord te voelen. Voor het komende studiejaar willen ze meer duidelijkheid over de coronamaatregelen, online onderwijs, roosters en stages.
  • Jeugdwelzijnsberaad heeft een vragenlijst uitgezet over hoe jongeren die te maken hebben met jeugdhulp de coronatijd hebben ervaren. Bekijk de resultaten in deze infographic. Jongeren hebben bijvoorbeeld vragen of zorgen over hoe je jeugdhulp op 1,5 meter afstand mogelijk maakt en de regels over bezoek ontvangen op de groep in coronatijd. Zij geven aan hier dan ook graag over mee te willen denken en praten.
  • Unicef in samenwerking met Trimbos Instituut, Stichting Alexander, Universiteit Utrecht én jongeren deden onderzoek naar mentaal welbevinden onder jongeren. Zie de factsheet het onderzoeksrapport en magazine voor jongeren. 1 op de 4 jongeren heeft het vaakst stress door school. Hoe meer druk ze ervaren, hoe minder tevreden ze zijn in hun leven. 1 op de 3 scholieren kampt met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Eén van de aanbevelingen is dat scholen jongeren meer inspraak geven bij belangrijke beslissingen. Laat jongeren vaker meebeslissen. En voor meer inzicht in de leefwereld van jongeren is de dialoog tussen volwassenen en jongeren nodig.

Meer informatie voor kinderen en jongeren

Voor zowel kinderen als jongeren is er informatie te vinden over #ikpraatmee. Bekijk dit samen en praat er met elkaar over.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies