Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Omgangsregeling gescheiden ouders

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 3 april 2020

Kinderen met gescheiden ouders hebben vaak een omgangsregeling. Dit is meestal gezamenlijk afgesproken en vastgelegd in een ouderschapsplan. Soms heeft de rechtbank dit zo bepaald. Gezien de huidige situatie in Nederland ontstaan er veel vragen over deze omgangsregelingen. Wanneer kan het doorgaan? Wanneer niet? En wat kunnen we wel doen als de omgang niet mogelijk is?

Zorgen van gescheiden ouders over omgangsregelingen

Er zijn veel ouders die zich zorgen maken over de omgang van hun kinderen met hun ex-partner. Die zorgen zijn verergerd sinds de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen/te vertragen. Ouders nemen veel contact op met de hulpverlening, soms met een gevoel van onmacht en angst. Ze hebben vragen zoals:

 • Mijn ex-man is verkouden; kan mijn kind nog wel bij hem langs?
 • Ik wil de omgangsregeling stopzetten; de kinderen hebben veel stress door deze situatie.
 • Ik kan niet meer met de trein reizen, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen contact hebben met hun moeder?
 • Mijn kind is angstig door het coronavirus en zegt niet meer naar papa te willen.

Directe gezamenlijke besluitvorming

Het is aan te raden om die situaties met een koel hoofd en een warm hart aan te pakken. Met de focus op: wat gebeurt hier nu, op dit moment? Een houding die je zal herkennen van jezelf tijdens een crisissituatie. De situatie vraagt om heldere besluitvorming. Het is wenselijk om als professional begrip en erkenning te tonen voor de angst en de stress van de ouders. Om vervolgens mee te denken in een passende oplossing die door beide ouders eenduidig met de kinderen wordt gecommuniceerd.

Gespreksvragen

Vragen die je jezelf kan stellen en die je als onderlegger kunt gebruiken in gesprekken met ouders zijn:

 • Welke vraag ligt er?
 • Wat zijn de feiten?
 • Hoe schat ik de risico’s en de veiligheid in?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Wat kunnen we wel doen?

Maak een afweging volgens je gebruikelijke manier van gestructureerde besluitvorming, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. Maak de afweging samen, met beide ouders en eventueel andere betrokkenen. Gebruik hiervoor de afwegingsadviezen voor de ambulante hulpverlening.

Opschorten van de omgangsregeling?

Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op omgang met beide ouders. Bij scheiding kan de omgangsregeling vastgelegd zijn in een ouderschapsplan of door de rechter zijn opgelegd.

Ouderschapsplan

Ouders kunnen onderling bepalen hoe de omgangsregeling in deze periode doorgaat. Het is aan te bevelen het aantal verplaatsingen te beperken. Dus wissel liever elke week af dan om de paar dagen. Dit helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ouders die er samen niet uitkomen, kunnen hulp inschakelen van het wijkteam.

Door de rechter opgelegd

De omgangsregeling blijft van toepassing zoals deze is opgelegd. Wel kan bijvoorbeeld de gezinsvoogd aan beide ouders vragen om in te stemmen om de omgangsregeling op een andere manier uit te voeren. In plaats van bezoek kan er bijvoorbeeld contact zijn via videobellen. Voor dit besluit hoeft de gezinsvoogd geen verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Begeleide omgang

Het beleid van veel gecertificeerde instellingen is dat de begeleide omgangen de komende weken doorgaan via beeldbellen, de telefoon of andere communicatiemiddelen. De instellingen spannen zich in om de kinderen, die hun ouder(s) doorgaans onder begeleiding zien, op een andere manier contact te laten hebben met hun ouders.

In sommige gevallen is het voor het kind noodzakelijk dat er toch fysiek of face-to-facecontact is.

 • Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan 1,5 meter afstand bevindt. Hieronder verstaan we het aanraken van een persoon, bij bijvoorbeeld het verzorgen, kalmeren of troosten. Ook het praten met een persoon op minder dan 1,5 meter zien we als fysiek contact.
 • Face-to-facecontact is contact in levenden lijve met een persoon die zich op meer dan 1,5 meter bevindt.

Fysiek contact of face-to-facecontact is alleen mogelijk als geen van de betrokkenen ziek is. Met ziek zijn bedoelen we: hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheidsklachten of verhoging of koorts. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder, een andere huisgenoot of een andere bij de omgang betrokken persoon.

Ziek?

De omgang kan sowieso niet doorgaan als een of meer van de betrokkenen ziek is. Met ziek zijn bedoelen we: hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of verhoging of koorts. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder of een andere huisgenoot. Hoest of niest een betrokkene of heeft hij keelpijn maar geen koorts? Dan kan de omgang, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding in sommige situaties doorgaan, als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Dit is maatwerk.

Alternatieven voor de omgangsregeling

Je kunt natuurlijk zoeken naar alternatieven voor de omgangsregeling, zoals videobellen door middel van WhatsApp, Skype, FaceTime, Zoom of op een andere manier. Dat kan met meerdere personen tegelijk, zodat ook de jeugdprofessional kan deelnemen en kan bijsturen waar nodig. Voor een alternatieve invulling van de omgangsregeling hoeft de professional geen verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Handige links

Aanbod

Gesprekken met maatschappelijk deskundigen

Ouders en professionals met vragen kunnen via Zoom in gesprek gaan met het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Deze gesprekken worden gevoerd met de maatschappelijk deskundigen. Er kan ook een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach bij aansluiten.

Online training voor gescheiden ouders

Villa Pinedo biedt tot 6 april een gratis onlinetraining voor gescheiden ouders aan. Normaal betalen ouders hier 97 euro voor. De training bestaat uit zes modules: Het Gesprek, Veranderingen, Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. Ouders kunnen deze training thuis volgen op hun eigen tempo.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies