Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Omgang en bezoek in specifieke situaties

Laatste actualisatie: 29 mei 2020

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders/opvoeders in principe gewoon doorgaat, ook als zij niet in één huis verblijven. Dat betekent:

 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven en houd je aan de algemeen geldende adviezen
 • Zoek in alle overige situaties samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of FaceTime.
 • Mocht het ondanks klachten van hoesten, keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid of verhoging (zonder koorts en/of benauwdheid) van groot belang zijn voor het welzijn van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, bereid dit dan samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de richtlijnen van het RIVM. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk. 
 • Geen contact in levenden lijve is de norm als één van de betrokkenen verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Omgangsregeling gescheiden ouders

Lees de informatie over de afweging ten aanzien van de omgang voor kinderen van gescheiden ouders. Dit geldt zowel voor de omgang die vastgelegd is door de rechtbank als de omgang die door ouders is vastgelegd in een ouderschapsplan.

Begeleide omgang

 • De begeleide omgang is mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid), verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheid hebben. Overleg met elkaar hoe je dat vorm kunt geven en houd je aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 • Zoek in alle overige gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld via Skype of FaceTime.
 • De betrokken professional overlegt dan met de ouders welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn en wat daarvan het beste alternatief is.
 • Mocht het ondanks klachten van verhoging, hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid (zonder koorts en/of benauwdheid) toch nodig zijn voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, dan is dat in uitzonderlijke situaties mogelijk. Dit vraagt een goede voorbereiding.
 • Meer informatie lees je op de pagina Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening.

Bezoek aan een pleeggezin

 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven (bijvoorbeeld in huis of liever buiten) en houd je aan de algemeen geldende adviezen.
 • Zoek in alle overige situaties samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of Face-time.
 • Als het voor het welzijn van de jongere essentieel is om elkaar face-to-face te ontmoeten bij een pleeggezin of op een andere plek, ook al hoest een betrokkene, of heeft hij verhoging, keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid, dan wordt hierover samen besloten en wordt dit goed voorbereid. 
 • Voor weekendpleeggezinnen geldt hetzelfde beleid als voor pleeggezinnen. Wanneer kinderen niet naar een weekendpleeggezin kunnen, betekent dit een extra belasting van ouders. Dit vraagt van de betrokken professionals dat zij extra alert zijn op de vraag of extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van frequent telefonisch contact.
 • Meer informatie lees je op de pagina Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening.

Bezoek aan een gezinshuis

Voor bezoeken aan een gezinshuis gelden de algemene adviezen zoals hierboven genoemd. Verder worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep

Voor een bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep gelden de algemene adviezen zoals hierboven genoemd. Bij deze groepen worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies