Leven en werken met het coronavirus

Omgang en bezoek in specifieke situaties

Laatste actualisatie: 22 september 2020

Tijdens de persconferentie van 18 september heeft het kabinet enkele gewijzigde maatregelen bekend gemaakt vanwege de zorgelijke situatie in enkele regio's. Zie Rijksoverheid.nl. Ook nemen deze regio's aanvullende maatregelen. Omdat nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van kinderen en jongeren, is het belangrijk om samen een balans te zoeken. Lees meer

Uitgangspunt

De basisregels van vaak handen wassen, niezen in je elleboog en zo snel mogelijk laten testen bij (milde) klachten, zijn ook hier belangrijk. Het uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders of opvoeders gewoon doorgaat, ook als zij niet in één huis verblijven. Dat betekent:

 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven en houd je aan de algemeen geldende adviezen
 • Zoek in alle overige situaties, bijvoorbeeld wanneer een betrokkene klachten heeft, samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of FaceTime.
 • Mocht het ondanks klachten van hoesten, keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid of verhoging (zonder koorts en/of benauwdheid) van groot belang zijn voor het welzijn van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, bereid dit dan samen met betrokkenen goed voor. Houd je goed aan de richtlijnen van het RIVM. Zo maak je de kans op besmetting met het coronavirus voor jezelf en anderen zo klein mogelijk. 
 • Geen contact in levenden lijve is de norm als één van de betrokkenen verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) én meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Een uitzonderling hierop vormen kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een neusverkoudheid en/of loopneus zonder koorts die niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op corona of een gezinslid heeft met koorts of benauwdheid. Ook kinderen met jaarlijks terugkerende verkoudheidsklachten door een bekende oorzaak, zoals hooikoorts of astma, vormen hier een uitzondering op.
 • Voor kinderen en jongeren in deze situaties is het mogelijk om tot meerdere huishoudens gerekend te worden. Als daartoe besloten wordt, hoeven gezinsleden op beide adressen geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ouders, andere opvoeders en de kinderen en jongeren beslissen samen of dat in hun situatie een passend idee is.

Omgangsregeling gescheiden ouders

Lees de informatie over de afweging ten aanzien van de omgang voor kinderen van gescheiden ouders. Dit geldt zowel voor de omgang die vastgelegd is door de rechtbank als de omgang die door ouders is vastgelegd in een ouderschapsplan.

Begeleide omgang

 • De begeleide omgang is mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid), verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheid hebben. Een uitzondering hierop zijn kinderen tot en met 12 jaar met een neusverkoudheid en/of loopneus zonder koorts die niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op corona of een gezinslid heeft met koorts of benauwdheid. Ook kinderen met jaarlijks terugkerende verkoudheidsklachten door een bekende oorzaak, zoals hooikoorts of astma, zijn hierop een uitzondering. Overleg met elkaar hoe je de begeleide omgang vorm kunt geven en houd je aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 • Zoek in alle overige gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld via Skype of FaceTime.
 • De betrokken professional overlegt dan met de ouders welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn en wat daarvan het beste alternatief is.
 • Mocht het ondanks klachten van verhoging, hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid (zonder koorts en/of benauwdheid) toch nodig zijn voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, dan is dat in uitzonderlijke situaties mogelijk. Dit vraagt een goede voorbereiding.
 • Meer informatie lees je op de pagina Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening.

Bezoek aan een pleeggezin

 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven (bijvoorbeeld in huis of liever buiten) en houd je aan de algemeen geldende adviezen.
 • Zoek in alle overige situaties, bijvoorbeeld wanneer een van de betrokkenen klachten heeft, samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of Face-time.
 • Als het voor het welzijn van de jongere essentieel is om elkaar face-to-face te ontmoeten bij een pleeggezin of op een andere plek, ook al hoest een betrokkene, of heeft hij verhoging, keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid, dan wordt hierover samen besloten en wordt dit goed voorbereid. 
 • Voor weekendpleeggezinnen geldt hetzelfde beleid als voor pleeggezinnen. Wanneer kinderen niet naar een weekendpleeggezin kunnen, betekent dit een extra belasting van ouders. Dit vraagt van de betrokken professionals dat zij extra alert zijn op de vraag of extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van frequent telefonisch contact.
 • Meer informatie lees je op de pagina Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening.

Bezoek aan een gezinshuis

Voor bezoeken aan een gezinshuis gelden de algemene adviezen zoals hierboven genoemd. Verder worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep

Voor een bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep gelden de algemene adviezen zoals hierboven genoemd. Bij deze groepen worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Een weekend naar huis 

Kinderen en jongeren die in een residentiële voorziening verblijven, mogen sinds 1 juni weer een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen. Overleg vooraf met het kind/de jongere, ouders en begeleiders wat wenselijk en haalbaar is. Houd daarbij bijvoorbeeld ook rekening met de aanwezigheid van personen die tot de kwetsbare doelgroep behoren en een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van het corona-virus.

Maak vooraf duidelijke afspraken. Het blijft maatwerk. Soms zal na een zorgvuldige afweging besloten worden om niet thuis te overnachten. Kijk dan samen hoe het weekend toch zo leuk en gezellig mogelijk vormgegeven kan worden.

Als kinderen thuis slapen, doen ze dat in principe op hun eigen kamer. Als zij de kamer delen met een broer of zus is dat geen probleem. Je kunt er samen met de begeleider of de pleegouder voor kiezen dat het kind met zowel het pleeggezin/gezinshuis/de groep een huishouden vormt als ook met het gezin thuis. Als je daar samen toe besluit hoeft het kind/de jongere geen anderhalve meter afstand te houden van zijn ouders en andere  gezinsleden. Mocht je om bepaalde redenen daar niet voor kiezen, dan is het belangrijk dat jongeren vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden van volwassenen.

Kinderen en jongeren kunnen weer gewoon opgehaald en gebracht worden met de auto, ook al staan zij niet op hetzelfde adres ingeschreven. Als je ervoor kiest dat het kind met zowel het pleeggezin/gezinshuis/de groep het huishouden vormt als ook met het gezin thuis, dan hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden wat betreft het ophalen en brengen met de auto. Mocht je om bepaalde redenen daar niet voor kiezen, bijvoorbeeld een jongere woont in een pleeggezin en alleen het pleeggezin wordt als huishouden gerekend, dan wordt voor jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen geadviseerd om een niet-medisch mondkapje in de auto te dragen als de jongere met andere mensen dan het pleeggezin in de auto zit.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies