Leven en werken met het coronavirus

Kwetsbaarheid vanwege lage sociaaleconomische positie

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 26 maart 2021

Door de lockdown worden bepaalde groepen gezinnen in onze maatschappij hard getroffen. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen in armoede of met een lage sociaaleconomische positie. Of kinderen met laaggeletterde ouders of gezinnen die recent in Nederland zijn komen wonen, zoals statushouders. Om de kansen van deze kinderen te vergroten, is het juist nu essentieel dat professionals en gemeenten hun ouders bereiken en ondersteunen. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over hoe je dit kunt doen.

Tips voor professionals 

  • Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Bekijk de Algemene informatie voor alle professionals.
  • Armoede heeft invloed op het opgroeien, opvoeden, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Bekijk het dossier Armoede en lees de publicatie Opgroeien en opvoeden in armoede, die de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen voor hun welbevinden beschrijft.
  • Informeer bij de gemeente waar het gezin woont naar de mogelijkheden van extra ondersteuning.
  • Leg contact met de Voedselbank en lokale buurtrestaurants of buurthuizen. Wat bieden zij op dit moment? Denk ook aan initiatieven als Thuisgekookt. Kunnen thuiskoks iets betekenen voor mensen die het nu moeilijk hebben?
  • Maak een weggeefkast in de wijk. Hier kunnen mensen spullen en voedingsmiddelen in zetten en bijvoorbeeld boeken ruilen.
  • Verwijs naar de speciale editie van de Nibud Geldkrant.

Waar vind ik materiële ondersteuning voor kwetsbare gezinnen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Waar vind ik informatie over inkomen en werk voor minderjarige en jonge ouders?

Op deze pagina voor jongeren en jongvolwassen vind je tips en links over onder andere ontslag, uitstel van betaling en een WW-uitkering. Bekijk ook de Geldchecker van het NIBUD, speciaal voor jongeren en jongvolwassenen, met concrete tips over het omgaan met geld en schulden in deze tijd. Deze tips voor ouders met zorgen over geld kun je als professional ook gebruiken in je gesprekken met jonge ouders.

Waar vinden gezinnen met zelfstandig ondernemers meer financiële informatie?

Hoe verminder ik de stress bij gezinnen in armoede?

Probeer je niet alleen te richten op de financiële situatie van het gezin, maar heb ook aandacht voor de belevingswereld van de gezinsleden en hun specifieke omstandigheden. Meer informatie vind je op:

Of kijk op de pagina's voor ouders, bijvoorbeeld:

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies