Leven en werken met het coronavirus

Kwetsbaarheid vanwege lage sociaaleconomische positie

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 7 augustus 2020

Door de coronamaatregelen worden bepaalde groepen gezinnen in onze maatschappij hard getroffen. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen in armoede of met een lage sociaaleconomische positie, met laaggeletterde ouders of gezinnen die recent in Nederland zijn komen wonen, zoals statushouders. Kinderen in deze gezinnen hebben vaak een minder goede kans op een voorspoedige ontwikkeling. Om de kansen van deze kinderen te vergroten, is het juist nu essentieel dat professionals en gemeenten hun ouders bereiken en ondersteunen, aangezien het virus nog onder ons is en voorlopig ook nog zal blijven. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over hoe je dit kunt doen.

Waar vind ik materiële ondersteuning voor kwetsbare gezinnen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Waar vind ik informatie voor ouders met een migratieachtergrond of taalbarrière?

Het is juist nu essentieel dat professionals ook deze gezinnen bereiken en ondersteunen. Zo zorgen we ervoor dat de ontwikkelingskansen van kinderen in deze gezinnen worden vergroot. Kijk voor meer informatie en tips bij Begeleiding bij migratieachtergrond en taalbarrière.

Hoe help ik gezinnen met meervoudige problemen en een migratieachtergrond?

Meer thuis met het hele gezin, (deels) online onderwijs en werk; een uitdagende combinatie. Dat is voor alle ouders zo. De meeste gezinnen kunnen deze moeilijke situatie wel aan, maar gezinnen met meervoudige problemen missen die veerkracht. Een migratieachtergrond kan hun problemen nog complexer maken. Denk aan taal- en communicatieproblemen, onbekendheid met het Nederlandse systeem, gebrek aan zelfredzaamheid of eenzaamheid door het missen van een groter familienetwerk en/of reisbeperkingen. 

Lees voor meer achtergrondinformatie en tips dit artikel van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Waar vind ik informatie over inkomen en werk voor minderjarige en jonge ouders?

Op deze pagina voor jongeren en jongvolwassen vind je tips en links over onder andere ontslag, uitstel van betaling en een WW-uitkering. Bekijk ook de Geldchecker van het NIBUD, speciaal voor jongeren en jongvolwassenen, met concrete tips over het omgaan met geld en schulden in deze tijd. Deze tips voor ouders met zorgen over geld kun je als professional ook gebruiken in je gesprekken met jonge ouders.

Hoe verminder ik de stress bij gezinnen in armoede?

Probeer je niet alleen te richten op de financiële situatie van het gezin, maar heb ook aandacht voor de belevingswereld van de gezinsleden en hun specifieke omstandigheden. Meer informatie vind je op:

Of kijk op de pagina’s voor ouders, bijvoorbeeld:

Waar vinden gezinnen met zelfstandig ondernemers meer financiële informatie?

Nibud houdt een actueel overzicht bij van financiële regelingen voor huishoudens en ondernemers. Ook op de website van Zelfstandige Professionals is informatie te vinden over regelingen voor zelfstandigen.

Tips voor professionals 

 • Blijf in contact met je doelgroep en bied een luisterend oor. Ga op bezoek als het kan. Houd 1,5 meter afstand en volg de richtlijnen van het RIVM. Zorg dat mensen zich gezien voelen. Houd ook contact via WhatsApp, beeldbellen, online hulpverlening of chat via andere kanalen. Let wel: je bereikt hier niet iedereen mee, omdat ongeveer een vijfde van de mensen onvoldoende of niet digivaardig is. Maar de meeste mensen hebben wel een telefoon en kunnen whatsappen. 
 • Informeer bij de gemeente waar het gezin woont naar de mogelijkheden van extra ondersteuning.
 • Neem contact op met buurtinitiatieven die op veel plekken ontstaan. Kijk wat er op gang is gekomen aan informele hulp, vraag hoe je dit extra kunt ondersteunen, verbind initiatieven aan elkaar en vul aan als er nog iets ontbreekt.
 • Zet een telefooncirkel op. Wanneer je elke dag even checkt hoe het gaat en of er iets nodig is, geeft dat mensen vaak al lucht. Lees meer over Belmaatjes op de website van Stichting Prisma
 • Werk samen met het informele circuit zoals kerken, moskeeën en zelforganisaties.
 • Werk ook samen met sleutelfiguren en vrijwilligers uit de doelgroep.
 • Leg contacten met cultuursensitieve zorgorganisaties in je buurt, zoals Sensa ZorgSipiStichting Ik wil en Stichting Omnia.
 • Er zijn verschillende hulpmiddelen om corona-informatie begrijpelijk te maken voor anderstaligen en laaggeletterden. Lees meer op de pagina Anderstalige en andere alternatieve communicatie.
 • Bezorg flyers in wijken waarvan je denkt dat daar de nood hoog is. Probeer de flyer zo simpel mogelijk te houden. Werk bijvoorbeeld met pictogrammen en besef dat niet iedereen Nederlands kan lezen. Bekijk als voorbeeld de flyer over corona van Pharos. Geef ook informatie over de mogelijkheden die jouw gemeente biedt voor inkomensondersteuning en bijzondere bijstand.
 • Leg contact met de Voedselbank en lokale buurtrestaurants of buurthuizen. Wat bieden zij op dit moment? Denk ook aan initiatieven als Thuisgekookt. Kunnen thuiskoks iets betekenen voor mensen die het nu moeilijk hebben?
 • Maak een weggeefkast in de wijk. Hier kunnen mensen spullen en voedingsmiddelen in zetten en bijvoorbeeld boeken ruilen.
 • Verwijs naar de speciale editie van de Nibud Geldkrant.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies